Blom - Plum
Caroline Kirstine Blom

Caroline Kirstine Blom blev født den 3. marts 1835 i Vestermarie, datter af skomager Peder Nielsen Blom & hustru Barthe Kirstine Hansdatter.

Vestermarie kirkebog: født d. 3. marts, døbt d. 29. marts i kirken 1835, Caroline Kirstine Pedersdatter, datter af udbygger Peder Nielsen & hustru Barthe Kirstine Hansdatter; faddere: Stine M. Holst, Ane M. Hansdatter begge af 5. Søgnegaard, Jens Christian [Jensen] i Spidlegaard.

Gudmoderen Christine Margrethe Holst var gift med Hans Christensen på 5. selvejergård, Ane Margrethe Hansdatter var deres næstældste datter, som var 16 år på dette tidspunkt. Der er ikke umiddelbart nogle familiebånd til fadderne, så vi må formode, at det drejer sig om familierne på de gårde, hvor moderen Barthe Kirstine har været tjenestepige.

Caroline Kirstine blev gift den 24. maj 1856 med Christian Cornelius Mahler  (se "Mahler S4 / Werner" i oversigten)
De var allerede forlovet i 1854, hvor Christian Cornelius fik sit svendebrev i København, og han havde købt en messing petroliums lampe med hjem til hende.

De købte hendes forældres hus i Åkirkeby på hjørnet af Stokkegade og Svanekegade, hvor Christian Cornelius indrettede sit malerværksted.

De fik 5 børn født i Åkirkeby: Ludvig Peter Mahler (* 25/9 1856, U 1867); Laura Marie Christine Mahler (* 13/11 1857); Anine Hansine Mahler (* 11/11 1860); Roberta Dorthea Mahler (* 15/12 1864); Marie Louise Mahler (* 18/1 1868).

Datteren Anine Hansine blev døbt i folkekirken, de to yngste døtre blev døbt i Pedersker af pastor Trandberg i frimenigheden. Det var Christian Cornelius, der var gået over til frimenigheden, Caroline Kirstine forblev i folkekirken.

V Caroline Kirstine døde den 26. oktober 1908 i Åkirkeby, 73 år gammel. I 1982 vedligeholdt byen stadig deres grav, men ved et besøg sidst i 80erne var graven blevet sløjfet.

Peder Blom & Birthe Kirstine Hansdatter

Peder Nielsen Blom blev født 1801 på Åker Højlyng, og døbt den 1. marts i Å kirke, søn af udbygger Niels Pedersen Plom & hustru Karen Kirstine Frederiksdatter Kock.

Kirkebogen; 1801 d. 1/3 Bapt: Niels Peersen Plums søn, nom: Peer; obt.: Niels Hansens hustrue i Nyebye; adst: Kirstine Hans Datter; testes: Peer Madsen, Hans Hansen, Haagen Gregersen.

Barthe Kirstine Hansdatter blev født 1813 i Vallensgård-husene, og døbt den 10. januar i Å kirke, datter af udbygger Hans Jørgensen & hustru Karen Jensdatter.

Kirkebogen: 1813 10. Januar. Bapt. Hans Jørgensens Datter, nom. Barthe Kirstine; obt: Jørgen Peersens Kone; adst: Inger Oles Datter; test: Peer Jørgensen, Peer Larsen, Hans Hermansen.

Hun kaldes skiftevis Barthe, Berthe og Birthe, hvilket må tages til udtryk for, at man har opfattet dette som variationer over det samme navn.

Ungkarl Peder Nielsen , skomager i Åkirkeby, 33 år, blev den 28/12 1833 gift i Å kirke med pige Birthe Kjerstine Hansdatteraf Vallensgård-husene i Åker, 21 år. Forloverne var deres fædre: udbygger Hans Jørgensen i Vallensgård-husene og Niels Pedersen Plom af Åkirkeby.

Ved folketællingen 1/2 1834 bor Peder Nielsen i Åkirkeby hos sin far, Niels Pedersen Plom, hvor det noteres, at han er gift. Berthe Kjerstine derimod bor hos sine forældre i Vallensgård-husene
(der står at hun er ugift, men det kan være en skrivefejl i databasen). Hvorfor denne adskillelse 3 måneder efter deres bryllup? Var det bare et besøg? Man skulle jo tælles, hvor man opholdt sig den pågældende dag.

De fik 3 døtre: Caroline Kirstine Blom * 3/3 1835; Kirstine Margrethe Blom * 25/1 1838; Cathrine Marie Blom * 20/9 1843.

Peder Blom var skomager i Åkirkeby og boede hos sin far. I 1835 er han udbygger i Vestermarie, 1838 til 56 er han udbygger på 63. selvejergårds grund, og ved sin død i 1859 avlsbruger i Åkirkeby, hvor de boede i et hus på hjørnet af Stokkegade og Svanekegade. Det må være hans gamle fars hus, for han døde først i 1857.

Peder Nielsen Blom døde d. 10/5 1859 i Åkirkeby, 58 år gammel.

Ved folketællingen i 1860 bor enken Berte Kirstine Blom i huset i Åkirkeby og kaldes "avlsbrugerinde". Datteren Kirstine Margrethe Blom bor hos hende.

Birthe Kirstine Hansdatter døde d. 9/2 1874 i Nexø på besøg hos datteren, begravet d. 17/2 fra Å kirke, 61 år gammel.

Niels Plom & Karen Kirstine Kock

Niels Pedersen Plom blev født 1769 på Smålyngen, og døbt den 29. januar i Å kirke, søn af skrædder Peder Mogensen Plom & hustru Inger Hansdatter (Kruskop).

Kirkebogen: 1769 29/1 Bapt: Peder Mogns Ploms søn Niels; susc.: Ole Claus: hustrue. Fidej: Hans Olssøn, Jacob Anders, Claus Hanssøn, Anna Nielsd:, Marika Niels Daatter.
Allerede d. 
19/2 samme år dør hans far, og d. 7/4 afholdtes skifte efter ham – heri nævnes den tredje og yngste søn, Niels Pedersen 10 uger gammel, moderen er Inger Hansdatter, hendes halvbror, Jens Mathiesen, er værge for Niels Pedersen.


D. 3. april 1785 bliver Niels Pedersen konfirmeret i Å kirke.

Karen Kirstine Frederiksdatter blev født 1767 i Åker, og døbt den 1. marts i Å kirke, datter af udbygger Frederik Jørgensen (Kock) & hustru Margrethe Nielsdatter.
Kirkebogen: 1767 1/3 Bapt: Friderich Jørgens Datter Caren; susc: Hans Peders: hustrue i Kalbye. Fid: Hans Jenss:, Peder Hans:, Jeppe Nielsøn, Kistina Jørgens Datter, Ellen Anders Andersøns hustrue.

D. 6. oktober 1782 bliver Karen Fredriksdatter konfirmeret i Å kirke.

Ved folketællingen d. 1/2 1787 tjener Niels Pedersen, 18 år, og Karen Friderichsdatter, 21 år, på Værmelandsgård, 51. selvejer i Åker, hos gårdmand Thor Jensen. Det er her de har mødt hinanden, og er blevet kærester.

Ungkarl Niels Pedersen blev trolovet d. 29/9 1792 med Karen Kirstine Fredriksdatter. De blev viet d. 27/10 s. å. i Å kirke.


De fik 5 børn i Åker sogn:
Anne Cathrine Nielsdatter d* 24/11 1793; Frederik Nielsen Blom d* 8/11 1795; Inger Margrethe Nielsdatter d* 30/8 1798; Peder Nielsen Blom d* 1/3 1801; Karen Kirstine Nielsdatter d* 28/9 1806.

Niels Pedersen Plom eller Plum kaldes fra første barns dåb i 1793 for udbygger på Smålyngen i Åker sogn, og dette er også tilfældet ved folketællingen i 1801. Ved yngste datters dåb i 1806 er ikke oplyst nogen stedbetegnelse.

Hans bror Jens Pedersen Plom flyttede til Rønne, hvor han døde d. 5/5 1802, og efterlod enken Johanne Hansdatter, og en datter Ingeborg Kirstine, hvis værge var hendes "farbror Niels Pedersen Plom, udbygger i Åker".

Der er nu et hul i familie-historien, for ved folketællingen i 1834 bor Niels Pedersen Plum i Åkirkeby som enkemand, sammen med den gifte søn Peder og den ugifte datter Inger Margrethe, som har fået 2 sønner. Han betegnes nu "avlsmand".


Karen Kirstine Frederiksdatter døde altså inden folketællingen i 1834.

Ved folketællingen 1845 bor enkemanden Niels Pedersen Blom på 74 år alene i sit hus og "ernærer sig selv", som det hedder.

Ved tællingen i 1850 bor han hos sønnen Peder Nielsen Blom i huset på 63. selvejergårds grund, han kaldes "Niels P. Blom, 82 år, enkemand, husfaderens fader, der lever af sine rentepenge".

I avisen "Bornholms Avertissements Tidende" d. 12/6 1855, nr. 47, er indrykket en bekendtgørelse af Frederik Nielsen, at "Niels Pedersen Blom af Åker sogn ifølge amtets decret af d. 31/5 er erklæret umyndig, samt at jeg af øvrigheden er beskikket til at være værge for ham".

I Rønne var snedker Niels Larsen Plom død før 1853 uden børn, hvorefter hans arvinger blev efterlyst i avisen. Niels Larsen Plom var født ca. 1765.
1853 24/6: en annonce for Niels Larsen Ploms stervbo tilhørende hus, matrikel no. 420 i Nørreqvarter i Rønne. Endvidere var der skiftesamling i stervboet efter Karen Kirstine, Niels Larsen Ploms enke her i byen.
1853 15/7: auction over det Niels Larsen Ploms afdøde enkes stervbo tilhørende hus.
Huset blev ikke solgt, og ægteparret har ikke haft børn, hvorfor arvingerne længere ude efterlyses:
1854 10/2: afdøde snedker Niels Larsen Plom skal have haft en halvbror, der har efterladt sig en del børn, der så vidt vides skal opholde sig i Åker sogn, fortælles det i avisen.
1856 28/11 findes en annonce: et 5 fags hus med have og plads er i Rønne Nørreqvarter at få til købs på billige vilkår, når man henvender sig til Peder Nielsen Blom i Åker sogn.

Når Peder Nielsen Blom er rodet ind i sagen om den afdøde snedkers hus, så må han næsten have noget med arvingerne at gøre, snedkeren kan dog ikke være halvbror til Peders far, Niels Pedersen Plom, for så skulle han være nævnt i dennes fars (Peder Mogensen Plom) skifte. Moderen Inger Hansdatter giftede sig ikke igen, og hun nævnes i tællingen 1771 at have 4 umyndige børn, altså de 4 der nævnes i faderens skifte. Så hvordan det hænger sammen, har jeg endnu ikke fundet ud af.

En dødsannonce i "Rytterknægten" d. 30/6 1857 fortalte, at avlsmand i Limensgade Niels Pedersen Blom var død i Åkirkeby, 88 ½ år gammel.

Kirkebogen oplyser, at han døde d. 15/6, og blev begravet d. 22/6 fra Å kirke.

Skiftet efter ham var først afsluttet 1½ år efter d. 21/12 1858, blandt andet havde den gamle en kongelig statsgælds-obligation på 500 rigsdaler, som blev udbudt på auktion.

Peder Plom & Inger Hansdatter (Kruskop)

Peder Mogensen Plom blev født i 1722, og døbt d. 21. juni i Å kirke, søn af udbygger Mogens Jensen Plom & hustru Elisabeth Pedersdatter.
Kirkebogen: Bapt: Mogens Jensen & qvinde Lisbeth Pedersdatters søn, Peder kaldet. Karen Mons [?] Jensens i Hundshale [bar det], Hans Nielsen, Arrist Nielsen, Anne Jens Pedersens, Kirsten Jensdatter.

Inger Hansdatter blev født 1728 ved Nørrebyleddet i Åkirkeby, og døbt d. 29. august i Å kirke, datter af avlsmand Hans Hansen & hustru Agnete Jensdatter Kruskop.
Kirkebogen: Bapt: Hans Hansen ved Nørrebyleddets pigebarn Inger; susc: Gertrud Hans Johansens i Vestermarie; Rasmus Kofod, Niels Rasmussen, Hans Mortensen, Kirsten Michelsdatter.

Peder Monsen blev d. 10/12 1758 trolovet med Inger Hansdatter, forloverne var Hans Hansen og M I S [tilskrevet:] Mons Jenss. Parret blev viet d. 15/1 1759 i Å kirke.
Mons Jensen var gommens far, Hans Hansen var ikke brudens far af samme navn, for han var død i 1741, måske var det hendes bror.

De fik 5 børn født i Åker: tvillingerne Signe Pedersdatter og Anne Marie Pedersdatter d* 27/5 1760, Anne Marie døde inden 1769; Hans Pedersen Plom d* 15/11 1761; Jens Pedersen Plom d* 15/1 1764; Niels Pedersen Plom d* 29/1 1769.

Peder Mogensen Plom var skrædder og udbygger på Smålyngen i Åker sogn.

Peder døde allerede i 1769, og blev begravet d. 19/2 fra Å kirke, skiftet blev afholdt d. 7/4. Han blev kun 47 år gammel.
Han efterlod enken Inger Hansdatter, værge: Claus Hansen på Smålyngen, og børnene: Hans Pedersen på 8 år, værge: farbror Hans Mogensen i Åkirkeby; Jens Pedersen på 6 år, værge: farbror Lars Mogensen udbygger på 25. sg.s grund i Åker; Niels Pedersen 10 uger gammel, værge: morbror Lars Mathiesen i Åkirkeby; Seigne Pedersdatter på 9 år, værge: morbror Jens Mathiesen udbygger på Kongens Mark i Vestermarie.

Ved folketællingen 1771, der ikke nævner konerne ved navn, skønt de er enker, står:
P. Mogensen, udbygger og skrædder i Åker sogn, død; hustruen: enke efter 1. ægteskab, 40 år gammel, enke i 3 år, 4 uforsørgede børn, hun lever af sine hænders arbejde og lidt avling.

Folketællingen 1787 fortæller, at Inger salig Peder Monsens, enke efter 1. ægteskab, 59 år gammel, bor i et hus i Åker, sammen med sønnen Hans Pedersen på 26 år, der er national soldat, og hendes søster Malene Hansdatter, ugift, 57 år, der lever af at spinde.

Søsteren Malene Hansdatter blev begravet i Åker d. 17/11 1793, 63 år gammel.

Jeg har ikke fundet Inger Hansdatters død, og hun lever tilsyneladende heller ikke ved tællingen i 1801.

Mogens Plom & Elisabeth Pedersdatter

Mogens Jensen Plom blev født omkring 1693, men er ikke fundet med sikkerhed. 

Elisabeth Pedersdatter blev født omkring 1688, men er endnu ikke fundet. Hun kaldes flest gange for Lisbeth i kirkebogen.

Mogens Jensen blev d. 30/10 1716 trolovet med Elisabeth Pedersdatter, og parret blev gift d. 27/12 s. å. i Å kirke; desværre nævnes ingen forlovere.

5 børn født i Åker sogn:
Signe Mogensdatter * 10/1 1718; Peder Mogensen Plom d* 21/6 1722; Anne Mogensdatter d* 5/11 1724; Lars Mogensen Plom d* 19/10 1732; Hans Mogensen Plom d* 11/12 1735.

"M. Jensen udbygger" i Åker sogn nævnes i Oeders folketælling i 1771, hvor han oplyses at være 78 år, hustruen 79, og begge i første ægteskab.

Elisabeth døde i 1772, og begravet d. 17/5 fra Å kirke, 84 år gammel, skriver præsten (men det kan jo være en fejl for 80).

Mogens døde i 1773, og begravet d. 17/1 fra Å kirke, 80 år gammel, skriver præsten. Ved begravelsen kaldes han Mogens Jensen Plom, og det er den eneste gang han nævnes med fast tilnavn.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.10 | 19:10

Hej Sigvard
jeg skriver fordi jeg har nogle spørgsmål til Peder Andersen Dam (1659 - 1707)
som kom fra Christiansø, som jeg vil høre din kommentar til.

...
02.10 | 21:50

Hej
Jeg har et lille stamtræ om Würtz familien af Baron Feltmarskal
Paul Würtz
Du kan kontakte mig på fb.
Hilsen Morten Peter Würtz

...
29.09 | 19:58

Peder Andreasen. Bødtker
Født: 14-12-1804, Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Dåb: 3-2-1805, Gjesing Kirke
Ægteskab (1): Hansine Sørensdatter. Kløve den 21-11-1835 i Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Død: 1887, Marie Magdalene, Sønderhald, Rander

...
29.09 | 19:49

1941-1949 Sankt Morten, Støvring, Randers, opsl. 220.
Døde Kvindekøn
nr. 42, 1947 2 Juli, Sct.Mortens Sogn, De gamles Hjem. Begravet 1947 d. 6 Juli Randers
No

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE