Erthmann
Johanne Jakobine Erthmann

Johanne Jakobine Erthmann blev født den 10. november 1826 i Nexø, datter af skipper Lars Juul Erthmann & hustru Johanne Margrethe Gjerow.
Døbt d. 17/3 1827 i Nexø kirke, båret af snedker Lasse Mahlers hustru, fadderne var: skipper Gerd? Madsen Funck, styrmand Niels Jensen, Holger? Madsen Funck, Bodil Kirstine ...

Hun voksede op på Munkegade nr. 88 i Nexø.

Den 28. december 1850 blev hun som 23-årig gift med Peder Christian Dam i Nexø (se Familien Dam) 😘.

Børn født i Nexø:
Caroline Kirstine Dam * 25/7 1851; Hermandine Christiane Dam * 30/12 1852; Lars Juul Dam * 23/2 1855 (tvilling) U 20/2 1858 af skarlagensfeber; Christian Rasch Dam * 23/2 1855 (tvilling) U 17/4 1855; Christian Andreas Dam * 8/10 1857 U 6/7 1863 af brystbetændelse; Laurentia Julie Ertmandine Dam * 12/10 1859 U 13/11 s. å. af koldbrand; Lars Juul Ertmann Dam * 22/10 1860; Otto Dam * 2/12 1862; Christian Dam * 5/1 1865; Johannes Peter Dam * 15/10 1867; Andreas Dam * 4/2 1870.

Peder Christian Dam havde været skibstømrer før sit ægteskab, var siden tømrer og avlsbruger i Nexø i hus matrikel nr. 113 i 2. kvarter (1855), siden matr. nr. 106 (1870). En beretning siger, at det var på  Ferskesøstræde.

Peder Christian døde efter at have ligget lam efter et slagtilfælde d. 6/9 1877.

På det indsatte foto sidder Johanne Jacobine som enke i 1877 med det karakteristiske bornholmske hovedtøj, "nøllen", og bag hende står den yngste søn Andreas, som kun var 7 år gammel på dette tidspunkt, og så deres lille hund.

Hun videreførte avlsbruget efter sin mands død, og havde på et tidspunkt ansat Lars Ipsen som førstemand. Han emigrerede imidlertid til Amerika med sønnerne Lars Juul Erthmann Dam og Otto Dam. Lars vendte dog tilbage til Bornholm, men Otto Dam bosatte sig i Chicago, hvor han måske har efterkommere, idet han fik 2 børn derovre.

Johanne Jakobine forblev i enkestand til sin død i 1912, 86 år gammel, imidlertid har jeg ikke fundet hende optegnet i kirkebøgerne for hverken Nexø, Åkirkeby eller Rønne! 🤨

Lars Juul Erthmann & Johanne Margrethe Gjerow

Lars Juul Erthmann blev født i 1797 i Olsker sogn, døbt den 12. februar i Ols kirke, søn af købmand Andreas Erthmann & pige Karen Kirstine Torn (som blev gift en måned efter sønnens fødsel 🤭).
Olsker kirkebog 1797. Den 12. Februari blev et Drengebarn døbt i Sankt Ols Kirke kaldet Lars Juel - Faderen er Andreas Jensen Ertman opholdende sig i Nexøe og Moderen er Karen Mons Datter til Huuse hos sin Moder her i Sognet. Testes: Grete Ole Adolphsens, Giertrud Bendts Datter, Peder Jensen Møller, Peder Jensen, Peer Christophersen.

Johanne Margrethe Gjerow blev født i 1806 i Nexø før den 5. december, datter af bager Jochum Jacob Gjerow & hustru Johanne Christiane Hals.
Nexø kirkebog 1806. Løverdag den 13. december døbes bager Juccum Jacob Gierauhs liden Datter Johanne Margrete; båret af Jørgen Rasmussens hustru, faddere: Christen Kofod, Hr. Markmand, Eske Pedersen og Jomfruerne Markmand og Holm.

I 1821 første søndag efter påske blev Johanne Margrethe Gjerauh konfirmeret, desværre oplyser præsten blot hendes dåbsdato og ikke fødselsdagen.

Den 18. september 1824 blev kvaseskipper og ungkarl Lars Juul Ertman, 28 år, gift med pige Johanne Margrethe Gierauh, 17 år, hjemme i huset efter kongelig bevilling af 16/9 s. å. Forloverne var deres fædre: købmand Andreas Ertman og bager J. J. Gierauh.

Børn født og døbt i Nexø:
Andreas Juul Erthmann * 27/9 1824; Johanne Jacobine Erthmann * 10/11 1826; Ane Maria Erthmann * 30/12 1829; Jens Juul Erthmann * 4/5 1832 U30/12 1848 af tyfus ; Frederik Juul Erthmann * 24/11 1840 (tvilling); Anton Juul Erthmann * 25/11 1840 (tvilling); Wilhelm Juul Erthmann * 16/11 1842; Niels Juul Erthmann * 11/7 1845 (tvilling), død 12/7 s. å.; Peter Juul Erthmann * 11/7 1845 (tvilling), død 29/7 s. å.; Andrea Kirstine Erthmann * 23/12 1848.

De boede i Munkegade nr. 88 i Nexø. Lars Juul Erthmann var kvaseskipper, købmand og i 1840rne medlem af Nexø kommunalbestyrelse.

Omkring 1850 anlagde et par tyskere et granitbrud og stenhuggeri på Nørremark ved Nexø, men efter et par års drift gik de fallit. Lars Juul Erthmann fik udlagt bruddet for sit tilgodehavende.

Lars Juul Erthmann døde 25/2 1855 i Nexø blot 58 år gammel, begravet d. 6. marts i svigerforældrenes gravsted sydøst for koret, hvor J. J. Gjerow var bisat i 1825. Nu blev der sat et støbejernsgitter omkring gravstedet med ordene "L. J. Erthmanns familiebegravelse 1855".

Den 15/3 s. å. fik enken lov af forvaltningen til at sidde i uskiftet bo.

Johanne Margaretha levede som enke i mange år endnu.
I foråret 1856 solgte "Madam Erthmann" 1/3 af granitbruddet til Sonne og Sode.
Den 28/9 1869 overdragede L. J. Erthmanns enke hele forretningen til sin søn Frederik Juul Erthmann.
Den 11/4 1882 stod der i "Bornholms Avertissements Tidende", at Enkefru Erthmann i Nexø solgte en løkke [en eng], der støder op til den nye gade mellem Brænderistræde og Kirkestræde, til snedker A. Møller for 4400 kroner.

Nexø kirkebog 1889: død d. 6. december og begravet d. 11. dec.,
Johanne Margrethe Gjerrow , Enke efter Kjøbmand Lars Juul Erthmann, 83 Aar gammel.

27. januar 1890 annonceres det i avisen, at der er skiftesamling i boet efter Johanne Margrethe født Gjerrow, og tidligere afdøde mand, købmand Lars Juul Erthmann af Nexø.

Andreas Erthmann & Karen Kirstine Torn

Andreas Erthmann blev født 1769 i Nexø og døbt d. 9. april smst., søn af avlsmand Jens Andersen & hustru Anna Eskesdatter Kam.
Nexø kirkebog 1769. Døbt 2. søndag efter påske Jens Andersens søn Andreas Erthman; Jens Pedersen Møllers hustru bar ham; testes: Matths Harildsen, Jens Rasmussen, Karen Jensdatter Hiuel, Jens Jacobsens hustru.

Ved folketællingen i 1787 bor den 19-årige "Anders Jensen" hos forældrene i huset på Ferskesøstræde nr. 74, og det oplyses, at han farer til søs.

Den 21/5 1791 tager Andreas Ertheman Jensen hyre som matros på den tremastede huggert "Tre Brødre" i København (ifl. en rulle fra Københavns waterscout).

Karen Kirstine Torn blev født 1774 i Olsker og døbt d. 8. maj smst., datter af bødker Mogens Pedersen Torn & hustru Kirstine Jørgensdatter.
Olsker kirkebog 1774. 8. maj døbt Mogens Pedersen bødkers barn Karen; Karen Bendt Jørgensens hustru bar; testes: Lars Ipsen, Mogens Olsen, Hendrik Jensen, Karen Jensdatter, Judith Ole Andersens hustru.

Karens far døde, da hun var 4 år gammel, og moderen flyttede med børnene til et hus på Brøddegårdens grund i Olsker, da hendes søster Karen Jørgensdatter var gift med bonden på gården, Bendt Jørgensen. Karen gifter sig anden gang med Marcus Marcussen, der er forlover for Karen Kirstine i 1797 (se herefter).

Ved folketællingen i 1787 bebor moderen dette hus, men jeg har ikke fundet Karen Kirstine, der som 13-årig må være ude at tjene.

Andreas Erthmann og Karen Kirstine Torn mødte hinanden i 1796, pigen blev gravid og flyttede hjem til mor. Deres søn Lars Juul Erthmann blev døbt i Olsker kirke d. 12/2 1797.

Olsker kirkebog 1797. Den 13. Januari: trolovet ungkarl Andreas Jensen Ertman og Pigen Karen Mons Datter; forlovere: Marcus Marcussen i Brødden og Mons Andersen. Gift den 3. Marti 1797.

De fik kun det ene barn, Lars Juul Erthmann døbt 12. februar 1797 i Ols kirke.

D. 20/3 1798 får vi at vide, at Andreas Ertemann Jensen, der bor på Munkebakken i Nexø, skylder penge til kaptajn Hans Sonne (Nexø skøde og panteprotokol).

Den 6/3 1800 tager Anders Jensen borgerskab i Nexø som fisker og sømand (er det ham?).

Ved folketællingen i 1801 bor Andreas Ertman Jensen i 1. kvarters gader nr. 54, og er koffardi matros. Hans hustru kaldes Karen Kirstine Holm (hvorfor dette slægtsnavn?), og deres søn er Lars Juul på 4 år.

Den 27/2 1806 tager Andreas Ertman Jensen borgerskab i Nexø som handelsmand og skipper.

Ifølge brandforsikringen af 1811 er seigneur Andreas Ertmann forsikret for 220 rigsdaler, og er derved blandt de højest forsikrede i Nexø. Familien bor i købmandsgården Munkegade nr. 81.

Nexø noter:
1801 d. 21/6 døbes Niels Jensen Svans søn Jens Larsen Juul, Andreas Ertmans hustru bærer ham til dåben.
1804 28/11 døbes Niels Jensen Svans søn Mogens Andersen Kofod, Andreas Ertman er fadder.
1807 22/10 bgr. Niels Svans Hustrue, 43 Aar [* 1764].
18/10, 31/10 og 30/11 1807 afholdes skifte efter Niels Jensen Svans hustru, Karen Kirstine Ertmann ?, to sønner: Jens Larsen Juul * sankt Hans dag 1801 & Mons Andreas Kofod * Mortensdag 1804, værge: morbror Andreas Ertmann.

4/11 1802 i Nexø troloves Marcus Hansen fra Rø med Else Mogensdatter, og den eneste forlover er: Andreas Ertman. Pigen var døbt i Olsker 9/5 1771 og søster til Ertmans hustru.
23/1 1803 i Nexø døbes Marcus Hansens datter Ane Kirstine, Andreas Ertmans hustru bærer hende til dåben.
1806 døbes Marcus Hansens barn, Andreas Ertmans hustru er fadder.

Den 18/9 1824 er Andreas Ertmann forlover ved sin søns bryllup, og lever blot 3 måneder mere:

Andreas Ertman, skipper og købmand, døde d. 14. december 1824, og blev begravet d. 23/12 fra Nexø kirke, 56 år gammel, skriver præsten (hvilket Ertmann ville fylde det kommende forår). Af skifteprotokollen fremgår det, at hans eneste arving var sønnen Lars Juul Ertmann.

Enken blev boende på købmandsgården og drev handelen videre, indtil hun døde d. 15. august 1846, begravet d. 19/8 fra Nexø kirke, 66 år gammel, hvilket er en del forkert: hun blev 72 år. Hendes søn L. Ertmann, købmand, anmelder dødsfaldet til skifteforvaltningen samme dag, hun dør.

I Nexø blev hun altid kaldt Karen Kirstine Ertmanns; dog ved folketællingen i 1801 tilsyneladende Karen Kirstine Holm, men da hun bærer sønnedatteren Ane Maria til dåben d. 28/3 1830 kaldes hun: "Madame Karen Kirstine Ertman født Monsen" i kirkebogen.

Jens Andersen & Anna Kam

Jens Andersen blev født 1727 i Nexø, søn af skomager Anders Hansen og hustru Kirstine Jensdatter.
Døbt i Nexø den 27. juli: jomfrue Lotta Fischer bar barnet; faddere: Jens Brandt, Jens Knud (?), Hans Larsen (?), Anna Nielsdatter og Poul Ibsens hustrue.

Den 22/1 1745 afholdes skifte i Nexø efter Anders Hansens afdøde hustru Kirstine, og her nævnes den 18-årige Jens Andersen som hendes yngste barn i en flok på 4 drenge og 2 piger.

Anna Kam blev født 1735 i Nexø, datter af skomager Eske Kam og hustru Anna Maria Juul.
Døbt d. 19. juni: løjtnant Knud Sonnes kæreste bar barnet; faddere: Ole Olsen, Svend Christiansen, Peder Hansen, Henrik Pedersen, Jens Jyde af Boelsker sogn, Kirstine Pedersdatter, Anna Monsdatter og Annike Hans Larsens.

Den 24/5 1755 afholdes skifte i Nexø efter skomager Anders Hansen, enken er Karen Larsdatter, og de samme børn som i hustruens skifte nævnes, bortset fra Hans Andersen, som da var soldat i Holsten, og som nu er død. Willem og Jens Andersen er fraværende, formodentlig ude at sejle.

Jens & Anna blev trolovet d. 8. januar og gift d. 26. februar 1762 i Nexø (ingen forlovere en nævnt).

Børn født og døbt i Nexø:
Anne d* ca. 18/9 1763 ?; Anna Maria d* 23/9 1764 U18/11 1772; Andreas Ertmann d* 9/4 1769; Lars Juul d* 12/11 1773; Jens d* 10/12 1775.

Traditionen med slægtsnavnene Ertmann og Juul må have været stærk i familien, den kommer hverken fra mandens eller hustruens direkte linie, men fra hustruens mor Anna Maria Juul, datter af rektor Jens Larsen Juul og Maria Ertmandsdatter. Det må have været nogle fine folk, som var værd at mindes!

I "Oeders saml." 1771: står at Jens Andersen sejler og er borte om sommeren.
I folketællingen 1787 bor familien i et hus på Ferskesøstræde nr. 74, og den 63-årige Jens Andersen ernærer sig nu ved fiskeri og "lidet avling". Hustruen kaldes Anna Eskelsdatter, og børnene Anne Jensdatter og Jens Jensen bor hjemme, sammen med Anders Jensen, som dog "farer til søs".

Ved broderen Willum Andersens skifte d. 2/9 1787, er Jens Andersen værge for den yngste datter Anna Kirstine Wilhelmsdatter på 6 uger, og han benævnes "farbror".

Jeg har ikke fundet ægteparret i folketællingen i 1801, og heller ikke fundet dem døde, måske er han lig den Jens Andersen, der begraves i Nexø d. 29/1 1807, 79 år gammel (* ca. 1728).

Og måske er Anna Eskesdatter Kam lig med den "salig Jens Andersens Enke", der begraves i Nexø d. 11/8 1810, 75 år gammel (* ca. 1735), deres alder passer. De er imidlertid ikke opført i skifteprotokollerne for Nexø, men de har vel været så gamle, at de har boet på aftægt?

Anders Hansen & Kirstine Jensdatter

Anders Hansen blev født 1688 i Nexø og døbt d. 25. november, søn af Hans Erichsen & hustru Karen.
1688 Dominica 24 à Trinitatis; døbt Hans Erichsens Søn Anders, Kirstine Diderich Funchs bar Barnet, Fadderne: Mathis Carlsen, Madts Lauridtsen, Anders Andersen, Kirstine Anders Lauridtsens, Anne Erichsdaatter.

Kirstine Jensdatter blev født 1674 (?), datter af Jens ...

Anders og Kirstine blev gift i Nexø d. 5. juni 1709, ingen forlovere er nævnt.

Børn født og døbt i Nexø:
Margrethe d* 26/1 1710; Jørgen d* 16/3 1712; Michel d* 21/9 1714 bU 31/5 1739; Hans d* 3/6 1717; Inger d* 4/8 1720; Willum d* 29/3 1724 ; Jens d* 27/7 1727.

Anders Hansen skomagers hustru bliver begravet i Nexø d. 2/12 1744, "70 år gammel".
Den 22/1 1745 afholdes skifte efter Kirstine, Anders Hansens afdøde hustru. Hun efterlader 4 sønner og 2 døtre: Jørgen Andersen * 1715, Hans Andersen, soldat i Holsten, Willum Andersen * 1723, Jens Andersen * 1727, Margrethe Andersdatter gift med Peder Mogensen, Ingeborg Andersdatter, Amager, værge: faderen.

Enkemanden gifter sig igen Anders Hansen skomager trolovet med Karen salig Michel Thomases d. 17/9 1746, gift 17/9 (?).

Barn født i Nexø:
Erik Andersen d* 19/11 1752 må være død igen.

Anders Hansen skomager begravet d. 28/5 1755 (ingen alder).
Den 24/5 1755 afholdes skifte efter Anders Hansen skomager; enke: Karen Larsdatter, værge: Jep Hjort. Manden efterlader 3 sønner og 2 døtre: Jørgen Andersen, Willem Andersen, Jens Andersen, for de 2 sidste mødte svogeren Peder Mons, Margrethe Andersdatter gift med Peder Mons, Ingeborg (?) fraværende, værge: svogeren Peder Mons.

Hans Erichsen & Karen ...

Hans Erichsen blev født ca. 25. oktober 1655, søn af Erich ...

Karen blev født 16 ..., datter af ?

Han er vel den Hans Erichsen af de "unge karle", som tjener under rodemester Bertel Predbjørnsen i Nexø borgervæbning i 1678.

Hans og Karen blev gift før 1688.

Børn født og døbt i Nexø:
Anders d* 25/11 1688; Karen d* 19/9 1690 bU  24/2 1692; Karen d* 30/4 1693; Malene d* 16/6 1695; Anne d* 21/11 1697 bU 25/2 1702; Lars d* 2/5 1700; Joseph d* 23/5 1703; Anne d* 6/1 1706.


Hans Erichsen blev begravet i Nexø 1713: "Fredagen d: 3 Martii Sepult Hans Erichsen, gammel 57 Aar, 4 Maaneder og 1 Uge" (skifteprotokollen er ikke bevaret).

Enken giftede sig snart efter i Nexø: 1713 Onsdagen Nest eftter Pinse dagene d: 7 Junij Trolofvedis Didrich Funch og Karen Sl: Hans Erichsens.
Onsdagen d: 5 Julii Copul: Didrich Funch og Karen Sl: Hans Erichsens.

(Didrich Funchs hustru Kirstine blev begravet d. 28/9 1709, 46 år).

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.10 | 19:10

Hej Sigvard
jeg skriver fordi jeg har nogle spørgsmål til Peder Andersen Dam (1659 - 1707)
som kom fra Christiansø, som jeg vil høre din kommentar til.

...
02.10 | 21:50

Hej
Jeg har et lille stamtræ om Würtz familien af Baron Feltmarskal
Paul Würtz
Du kan kontakte mig på fb.
Hilsen Morten Peter Würtz

...
29.09 | 19:58

Peder Andreasen. Bødtker
Født: 14-12-1804, Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Dåb: 3-2-1805, Gjesing Kirke
Ægteskab (1): Hansine Sørensdatter. Kløve den 21-11-1835 i Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Død: 1887, Marie Magdalene, Sønderhald, Rander

...
29.09 | 19:49

1941-1949 Sankt Morten, Støvring, Randers, opsl. 220.
Døde Kvindekøn
nr. 42, 1947 2 Juli, Sct.Mortens Sogn, De gamles Hjem. Begravet 1947 d. 6 Juli Randers
No

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE