Familien Christensen/Keite
Afstamningen

Da det er svært at orientere sig, jo længere vi kommer tilbage, så følger en lille generations-linie tilbage til Inger Karoline Marie Christensen, der ses herunder: Sigvard Mahler Dam (Dam S1) - Annelise Madsen (Madsen S2) - Inger Olsen (Olsen S3) - Inger Karoline Marie Christensen.

Desuden kunne slægtsnavnet Keite tilføjes denne linies navn takket være hjælp fra Karin Thomsen (se gæstebogen), der kunne oplyse, hvor den hidtidige ældste person, Lars Sørensen Keite, var født. Jeg har forgæves gennemsøgt sognene omkring Ubby for mulige Søren'er, der kunne have en søn Lars, og troede, at Keite var et personligt tilnavn, fordi manden måske var kejtet i opførsel eller venstrehåndet. Karin Thomsen kunne oplyse, at Lars var født syd for Ringsted - et område hvor jeg nok aldrig ville have begyndt at lede - og hans slægt havde båret det faste slægtsnavn fra 1600-tallet og frem. Så mange tak til Karin Thomsen!

Ved vielsen 1763 oplyses, at Lars Sørensen Keite var soldat, og han har sikkert været udstationeret i Kalundborg, da han fik sig en kæreste langt fra sin fødeegn. I 1762 havde situationen været desperat i Danmark, idet den russiske zar, Peter 3., nærede et blindt had til danskerne, og truede med at ødelægge landet, hvorfor en hær på 70.000 mand mobiliseredes. Faren drev over, fordi zarens egen hustru styrtede ham, og genoprettede det venskabelige forhold til Danmark. Man kunne derpå hjemsende soldaterne.

Familien i Ubby bortkastede det faste slægtsnavn Keite, som du kan se af nedenstående.

Den 29/10 08 kom der atter hjælp fra Inga Pedersen (se gæstebogen), jeg havde tabt sporet af Niels Christensen & Kirsten Jensdatter (se herunder), så denne fattige linie topper nu med hele 2 udenforstående, som kommer med hjælp. Tak for det!

Inger Karoline Marie Christensen

Inger Karoline Marie Christensen blev født den 24. september 1877 i Hagendrup, Bregninge sogn, døbt d. 24/3 1878 i den røde kirke, datter af Niels Christensen og hustru Else Margrethe Andersen.
Gudmor var moderen, faddere: husmand Peder Jensen i Rørup, bolsmand Fennesals i Hagendrup og faderen.

Inger blev konfirmeret d. 4/10 1891 i Aunsø kirke, og blev allerede sendt ud at tjene d. 28/10 samme år (jeg har en kopi af hendes skudsmålsbog), hos møller W. Clausen i Bjergsted sogn. Af skudsmålsbogen ses, at hun ofte blev kaldt Line Christensen.

I november 1897 kom hun til Ubby sogn i huset hos gårdmand Mads Søren Christophersen i Kelleklinte, og her mødte hun Rasmus Olsen (se "Olsen S3"), og de blev kærester. Det var en gård, som Rasmus Olsens familie havde haft, og mormor fortalte en historie, at hans far var blevet snydt den fra (historien passer ikke helt, for det skete 2 generationer tidligere), om det var anger eller medlidenhed er ikke godt at vide i dag, men i alt fald holdt Mads Søren Christophersen deres bryllup den 6/10 1899.

De fik 8 børn (der skal være født flere misdannede børn ind imellem): Laurits Olsen (* 17/8 1900); Astrid Olsen (* 6/1 1902); Helga Olsen (* 16/12 1905); Inger Olsen (* 21/2 1908); Martha Olsen (* 4/3 1910); Ella Olsen (* 6/5 1912 U efter 1916); Marie Olsen (* 24/5 1914) & Johannes Olsen (* 8/6 1916).

Der var ikke mange midler i hjemmet, og det blev ikke bedre af de mange flytninger. Familien var meget rodløs og flyttede fra sted til sted, indtil Rasmus endelig fik sparet sammen til en gård i Lille Fuglede omkring 1914.

Inger kom sig aldrig rigtigt over den sidste fødsel, men døde d. 12/8 1917 af "tæring", som man kaldte det dengang, begravet d. 17/8 fra Lille Fuglede kirke, kun 40 år gammel.
Den ældste datter Astrid fik det store ansvar knapt 16 år gammel at passe de mindre søskende, faderen giftede sig ikke igen.

Niels Christensen & Else Margrete Andersdtr.

Niels Christensen blev født den 11. oktober 1843 i Kærby, og døbt i Rørby kirke d. 19/11, søn af Christen Nielsen & hustru Inger Jensdatter.
Præsten har ikke opskrevet nogle faddere i kirkebogen.

Else Margrete Andersdatter blev født den 27. november 1839 i Veddinge, og døbt i Fårevejle kirke d. 26/1 1840, datter af Anders Rasmussen & hustru Karen Nielsdatter.
Gudmor: gårdmand Jens Eriksens kone i Veddinge; faddere: husmændene Peder Rasmussen i Veddinge, Jens Larsen i Fårevejle og gårdmand Mads Nielsen af Høve.

Med disse folk er vi virkelig nede at skrabe bunden i det sjællandske bondesamfund, de ejede intet!  🤒  Fædrene var daglejere og "indsiddere", dvs. de ejede ikke det hus de boede i, de havde ikke engang fæstet det. Niels Christensens familie gik hurtigt i opløsning, idet forældrene blev uhelbredeligt syge, da Niels blot var 3 år gammel, og familien måtte flytte på fattiggården i Viskinge sogn, hvor de kort efter døde, og de 3 søskende blev spredt for alle vinde.

Konfirmerede drenge i Aunsø kirke 1ste søndag efter påske (d. 11/4) 1858, nr. 7: Niels Christensen (søn af) afdøde indsidder Christen Nielsen og Inger Jensdatter, plejebarn hos Hans Andersen, "gode evner og kundskab, sædelig" skriver præsten.

Der findes vist intet foto af Niels Christensen, men et af hans søn Peder, som lignede sin far meget - mormor kaldte ham "morbror Bjerge" efter byen, hvor han boede.

Niels blev gift første gang med Karoline Pedersen, og de boede i alt fald i 1876 i Hagendrup.

De fik 3 børn: Peder Christensen; Anna Christensen & Inger Marie Christensen (* 19/2 1876, død 1 måned gammel).

Af kirkebogen kan ses, at Karoline blev syg ved den sidste fødsel, idet hun død knapt 14 dage efter fødslen (d. 2/3), kun 28 år gammel, og barnet døde 14 dage efter d. 16/3 1876.

Mormor fortalte en historie om, at "den første kone lå på sit sygeleje og blev passet af Grete. Konen kunne mærke at enden nærmede sig, og fik Grete til at love, at hun ville gifte sig med manden og blive stedmor for hendes børn. I førstningen efter konens død var hun ved at fortryde løftet, fordi manden havde slået sig på flasken".

Den 28/7 1877 blev Niels gift med Else Margrete Andersdatter i Bregninge kirke ... helt havde Else vist ikke fortrudt sit løfte, for hun var gravid i 7ende måned . Mormor kunne ikke huske andet, end at hun hed Grete, og at hun havde en uægte datter Lise med sig, hvis fødsel jeg endnu ikke har kunnet opspore.

De fik 3 børn: Inger Karoline Marie Christensen (* 24/9 1877 Hagendrup); Karen Sofie Christensen (* 14/5 1880 smst.) & Viggo Christensen (* 22/6 1883 i Kaltred), alle døbt i Bregninge kirke.

Ved folketællingen i 1890 bor de i Smakkerup, Viskinge sogn, og Niels Christensen er da arbejdsmand på Birkendegård.

Her er indsat et foto af Else Margrete, hvor hun er kommet i det fine tøj, men hendes grove arbejder-hænder afslører det hårde liv, hun måtte leve.

Mormor fortalte, at kun hendes 3 ældre søskende nåede at se deres morfar Niels, så han er død ca. 1905 - 08. Hun kunne også huske, at da hun var 5-6 år gammel (ca. 1914) besøgte de ofte hendes mormor, der var meget syg og lå meget i sengen. Der var meget fattigt, så forældrene afslog, hvis den gamle ville lave mad til dem, og de havde madpakker med til børnene, som blev sendt ud i stalden at spise. Moster Lise boede på den anden side gaden, og det var små usle indsidder-huse med en jordlod til.

Ved folketællingen 1/2 1916 boede Magrete Kristensen som enke hos husmand og daglejer hos baron Lerche, Jens Peter Larsen & hustru Elise Larsen. Hun var da 82 år gammel. Hun kaldes blot "slægtning", og da Elise er født i 1893 (eller 83) kan hun ikke være lig datteren Lise, der ifølge min mormor skulle bo overfor, men Elise kunne jo være en datter af Lise, og Magrete være flyttet der over. Mormor kunne så huske tiden inden 1916, hvor den gamle boede alene. Der bor ingen Lise i nærheden i 1916, så hun kan jo være død.

Niels Christensen døde d. 22/11 1912 i Viskinge sogn, 69 år gammel.
Else Margrethe Andersdatter døde d. 30/7 1916 i Viskinge sogn, 76 år gammel.

Christen Nielsen & Inger Jensdatter

Christen Nielsen blev født den 13. august 1815 i Viskinge, og døbt i kirken d. 8/10, søn af indsidder Niels Christensen & hustru Kirsten Jensdatter.
Pige Marte Marie Christensdatter i Smakkerup var gudmor, fadderne var: husmand Rasmus Hansen og ungkarl Jens Pedersen begge af Smakkerup.

Inger Jensdatter blev født den 2. maj 1816 i Asmindrup, og døbt i Værslev kirke d. 9/6, datter af husmand Jens Christiansen (se "Christiansen/ Grenadier" i menuen) & hustru Ane Larsdatter.
Dorthe Olsdatter var gudmor, fadderne var: Lars Rasmussen, Enevold Christiansen, Claus Rasmussen, Ane Clausdatter og Dorthe Christiansdatter, alle fra Asmindrup.

Ved lillebror Hanses fødsel d. 19. april 1821 boede Christen og hans familie i Asmindrup Markhus i Værslev sogn, og faderen er nu husmand. Midlerne må have været små, for inden sin død d. 29/4 1829 tjente faderen penge som arbejdsmand i Kalundborg.

Christen blev konfirmeret i påsken 1830 i Værslev kirke, hvor han stadig på trods af faderens død bleb kaldt "af Asmindrup" (teksten er i øvrigt ret utydelig).

I kirkebogens afgangsliste er der ingen Christen Nielsen, der flytter før i maj 1836, han tager til Rørby, men han var kun 19½ år gammel, oplyses det, så det er spørgsmålet, om Christen nogen sinde forlod sognet.
Ved folketællingen i 1834 er den 20-årige Kristen Nielsen karl hos gårdmand Jens Pedersen i Viskinge By. Ved folketællingen i 1840 er den 26-årige Kristen Nielsen karl hos gårdmand Niels Andersen i Viskinge, og det må næsten være vor mand på trods af det almindelige navn.
Hans lillebror Hans bor i 1834 hos deres mor i fattighuset i Kalundborg, men i 1840 er han 19 år og karl hos gårdmand Anders Olsen i Viskinge.
Begge nævnes de i deres fasters skifte d. 29/5 1840. Hun hed Mette Rasmusdatter, og enkemanden var husmand Niels Jensen i Smakkerup, de var barnløse, hvorfor Mettes søskende skulle arve hende. Christen & Hans var de eneste børn af hendes afdøde halvbror, Niels Christensen, deres alder nævnes ikke, men begge skulle være myndige, hvilket ikke helt passer med Hans!

Inger Jensdatter derimod er tjenestepige ved folketællingerne 1834 og 1840 hos sognefoged Rasmus Hansen i Værslev.
Hun havde et forhold til tømrer Jens Jensen i Frankerup, som blev udlagt som far til hendes barn Jens Jensen født d. 25/6 1841, det var en ret stor skam på de tider.
Inger kunne jo ikke på grund af skammen være ansat i sognefogedens gård, han skulle fremstår som en mand af ufejlbarlig vandel, så ved sønnen Jenses fødsel i 1841 boede hun i et hus på Asnæs Mark. Gudmoderen var Karen Jensdatter på Asnæs Mark i Værslev sogn, hvilket vel er en søster, og blandt fadderene er ungkarl Lars Jensen, vel en bror.
Hun mødte så Christen, vi ved ikke hvordan, men i alt fald har det ikke været arrangeret, for hun var gravid i 6te måned, da de blev gift 🤒

Vielsen fandt sted den 2. juni 1843 i Værslev kirke. Forloverne var hendes forrige husbond, sognefoged Rasmus Hansen og hendes bror Lars Jensen.

De fik 2 børn født i Kærby, Rørby sogn: Niels Christensen (* 11/10 1843) & Karen Sofie Christensen (* 1/6 1846).

Ved folketællingen i 1845 bor familien i et hus i Kærby (Rørby sogn), og Christen Nielsen betegnes daglejer.

Snart efter gik det galt, for Christen blev syg. I Rørby kirkesogns afgangsliste står der d. 1/5 1846, at familien skal flytte til Viskinge, men det sker dog ikke på denne dato, og kirkebogen nævner, at de boede hos gårdmand Niels Pedersen i Kærby, og Christen var formedelst sygdom blevet antaget til fattiglem i Viskinge. Dengang var der noget strid om, hvem der skulle underholde fattiglemmerne - Rørby sogn ville ikke forsørge familien, og så blev det hans hjemsogn (dvs. fødesogn), der måtte afholde udgifterne.

Familien kunne dog ikke flytte; konen var gravid, så man ventede til fødslen var overstået, og barnet blev døbt i Rørby kirke d. 19/7 1846, hvor for øvrigt gårdmanden de boede hos på det sidste (Niels Pedersen) var fadder.

Så var det afgang! Den 25/9 1846 flyttede de fra Rørby, og den 30/9 meldes Christen Nielsen med hustru og 3 børn tilgang til Viskinge sogn, hvor de blev henvist til hospitalet (fattiggården).

Christen var imidlertid meget syg og døde allerede den 2. november 1846 "af vattersot" står der i kirkebogen, han blev begravet d. 6/11 fra Viskinge kirke, kun 31 år gammel.

Inger blev boende på fattiggården, men det viste sig, at hendes helbred ikke var meget bedre, for hun døde den 2. juli 1848 "af tæringssyge" som formodentlig er datidens betegnelse for cancer. Hun blev begravet d. 5/7 fra Viskinge kirke, kun 33 år gammel.

Hvad blev der af børnene? De blev i alt fald spredt for alle vinde, og jeg har kun kunnet finde Niels Christensen.

Niels Christensen & Kirsten Jensdatter

Niels Christensen blev født i 1793 i Viskinge, søn af husmand Christen Larsen & hustru Bodil Christensdatter, døbt 1/4 i Viskinge kirke.
Faster Maren Larsdatter var gudmor; faddere: Niels Olsen, Niels Jørgensen, Peder Jensen, Maren Rasmusdatter & Ane Christensdatter, alle fra Viskinge.

Nielses far døde allerede d. 28/9 1794, og moderen giftede sig atter d. 26/11 samme år med Rasmus Hansen. Ved folketællingen i 1801 finder vi derfor Niels Christensen 8 år gammel hos husmand og landeværnsmand Rasmus Hansen & hustru Bodil Christensdatter, sammen med sine to halvsøstre Inger & Christiane.

Kirsten Jensdatter blev født ca. 1780 i Sæby sogn, Holbæk amt.
Endnu har jeg ikke fundet hendes herkomst. Ved folketællingen 1787 er der i Sæby sogn 3 Kirsten Jensdatter mellem 3 og 7 år. I 1801 bor den ene stadig hos forældrene i Sæby sogn.

Hvordan og hvorfor Kirsten Jensdatter er flyttet til Smakkerup i Viskinge sogn, ved jeg endnu ikke. Hensdes konfirmation har jeg følgelig heller ikke fundet.

Niels og Kirsten blev gift den 17/2 1815 i Viskinge kirke, hvor de begge benævnes "af Smakkerup", som måske er byen, hvor de har tjent. Forloverne er: mandens stedfar Rasmus Hansen & H. Olsen, begge af Viskinge.
Efter ægteskabet flytter de ind hos mandens stedfar husmand Rasmus Hansen i Viskinge, og her bor de ved det første barns fødsel:

Børn: Christen Nielsen * 13/8 1815 i Viskinge; Hans Nielsen * 19/4 1821 i Asmindrup, Værslev sogn.

I 1815 er Niels Christensen indsidder hos sin stedfar, Rasmus Hansen. I 1821 kaldes han husmand og bor i Asmindrup Markhus (Værslev sogn). Han har ikke kunnet klare sig som husmand, men må have taget arbejde som daglejer i Kalundborg, hvor han dør d. 29. april 1829. Han begraves på den nye kirkegård, og betegnes "40 år gammel". I Kalundborg byfogeds skifteprotokol kaldes han "Niels Christensen Wedskende", fattig, og ingen arvinger nævnes (i afskriften fol. 176).

Den 29/5 1840 afholdes skifte efter Niels Christensens halvsøster Mette Rasmusdatter, gift med husmand Niels Jensen i Smakkerup under Birkendegård gods. Her nævnes Niels som afdød efterladende to myndige sønner Christen og Hans.

Det er svært at sige, hvorvidt hustruen også boede i Kalundborg. Sønnen Christen blev konfirmeret i Værslev 1830, og blev betegnet "af Asmindrup" skønt resten er svært at læse. Boede konen der, eller boede Christen hos nogle andre?
I alt fald boede "Kirsten Christensen" på fattiggården på Algade nr. 25 og 26 i Kalundborg ved folketællingen i 1834, sammen med sin 13-årige søn Hans Nielsen. I 1840 bor hun samme sted og kaldes "Kirsten Vidskinde". I 1845 ditto og kaldes "Kirsten Jensdatter, enke efter Niels Christensen", og her oplyses, at hun er født i Sæby sogn, Holbæk amt. Ved tællingen i 1850 kaldes hun blot "Kirsten Jensdatter, enke, fattiglem" med samme fødested.

I kirkebogen over Vor Frue kirke står hun optegnet som død d. 13. november 1858, Kirsten Jensdatter, enke efter arbejdsmand Niels Christensen, 78 år gammel.

Christen Larsen & Bodil Christensdatter

Christen Larsen er født 1766 i Viskinge, søn af husmand Lars Sørensen Keite & hustru Lisbeth Knudsdatter. Døbt d. 26/1 i Viskinge kirke.
Marie Støen (?) der opholdt sig hos Mogens Jacobsen i Viskinge var gudmor; faddere: Isak Sørensen fra Løgtved, Jeppe Torkildsen fra Viskinge, Jørgen Knudsen fra Klovby, unge Jens Pedersens kone Kirsten & Niels Poulsens kone Margrete, begge fra Viskinge.

Bodil Christensdatter er født 1767 i Viskinge, datter af indsidder Christen Pedersen & hustru Ellen Mauritsdatter. Hun var en tvilling; døbt d. 11/10 1767 i Viskinge kirke.
Ane Christensdatter i Asmindrup, Peder Christensens kone, var gudmor; faddere: Jens Mauritsens søn Peder, Ole Mauritsen, Rasmus Mauritsen, Rasmus Rodsen (?), Bodil Larsdatter & Karen Hansdatter alle af Viskinge.

Christen & Bodil "begge af Viskinge" blev gift d. 1/11 1790 i Viskinge kirke.

2 børn født i Viskinge: Marthe Marie Christensdatter (* 3/4 1791); Niels Christensen (* 1/4 1793).


Christen Larsens jordiske karriere var kort! Fra tjenestekarl og gevorben soldat i 1787, til husmand først i Smakkerup (1791), så i Viskinge (1793), så døde han i 1794 i en alder af 28 år. 🤔

Viskinge kirkebog d. 28/9 1794: begravet husmand Christen Larsen i Viskinge, "død af svagheds feber", 28 år gammel.

Den 26/11 1794 i Viskinge kirke giftede Bodil Christensdatter sig med ungkarl Rasmus Hansen, der overtog husmandsstedet i Viskinge.

De fik 5 døtre født i Viskinge: Inger Rasmusdatter d* 14/2 1796; Christiane Rasmusdatter * ca. 1798; Karen Rasmusdatter d* 15/3 1801; Ellen Rasmusdatter * 26/12 1803; Mette Rasmusdatter * 1806.

I folketællingen 1801 bor Rasmus Hansen & Bodil Christensdatter i et markhus under Viskinge By.
I 1834 er manden død, og Bodil bor som enke hos sin yngste datter Ellen (gift med Søren Pedersen) i et hus i Viskinge By.
Ved folketællingen i 1840 bor Bodil Kristensdatter hos sin datter Mette Rasmusdatter i et hus i Smakkerup. Datteren dør senere samme år, og moderen nævnes i skiftet.

"Bodil Kristensdatter født i Viskinge" døde den 29. januar 1845 hos Jens Rasmussen på Svebøllegård, 81 år gammel. "Med tilladelse begravet på Viskinge kirkegård". Hun levede altså den sidste tid hos Jens Rasmussen & hustru Else Rasmusdatter. I FT 1845 bor Jens Rasmussen i et hus i Svebølle By og er daglejer, så betegnelsen "på Svebøllegård" må betyde, at han arbejdede dér.

Lars Sørensen Keite & Lisbeth Knudsdatter

Lars Sørensen Keite blev født i Almstofte (syd for Ringsted) i 1738.
Døbt i Sneslev kirke d. 17. februar 1738, søn af Søren Hansen Keite & Birgitte Jensdatter.
Oluf Møllers hustru i Almstofte mølle var gudmor; faddere: Christen Poulsen i Tvindelstrup og hans karl Jens Tygesen, Jens Clemensens kvinde og datter i Kagstrup, Niels Jensen i Almstofte, ungkarl Niels Andersen, Peder Høy, Knud smeds kvinde, Niels Jensens pige Karen Høys og Niels Andersens pige Maren Bollesdatter, alle af Almstofte.

Lisbeth Knudsdatter blev født i 1739 i Viskinge, datter af Knud Jensen & Sidsele Christensdatter. Døbt d. 20/9 i Viskinge kirke.
Jørgen Larsens kone i Viskinge var gudmor; fadderne: Mads Hansen, Rasmus Jacobsen, Clement Jensen, Jep Skrædders enke & Lisbeth Larsdatter, alle af Viskinge.

Som sagt i indledningen øverst må Lars Keite have været en af den 70.000 mand store hær, som Danmark havde mobiliseret i 1762, da et angreb fra Rusland var under opsejling. Samme år blev zaren styrtet af sin egen hustru, og de fredelige relationer til Danmark blev genoprettet, hvorpå hæren blev opløst. Måske havde Lars Keite været udstationeret i Kalundborg og havde efterfølgende fået arbejde i det nærliggende Klovby.

Lars Sørensen Keite af Klouby & Lisbeth Knudsdatter af Viskinge blev gift den 23/10 1763 i Viskinge: "Dom. 6 post Trinitatis (10/7) trolovet landsoldat Lars Sørensen Keit af Klouby og Lisbeth Knudsdatter af Viskinge. Copulerede Dom. 21 post Trinitatis (23/10)."

Børn født i Viskinge: Christen Larsen (d* 26/1 1766); Anne Marie Larsdatter (d* 15/1 1769); Søren Larsen (d* 2/2 1772); Maren Larsdatter (d* 19/6 1774)

I FT 1771 ses "Lars Sørensen, husmand" 36 år, gift 1. gang i Viskinge, hustruen 33 år, gift 1. gang.

FT 1787: Viskinge sogn og by:
Lars Sørensen, 51 år, gift, husmand går i dagleje; hustru Lisbet Knudsdatter, 50 år, gift, kone; Maren Larsdatter, 13 år, deres datter.

Lisbet Knudsdatter, husmand Lars Sørensens kone af Viskinge, blev bgr. d. 2/6 1800 i Viskinge, 62 år gammel.

Efter hustruens død giftede Lars Sørensen sig med Dorthe Isaksdatter før 1801.
Ved FT 1/2 1801 Viskinge, nr. 46:
Lars Sørensen   64 år gift, jordløs husmand.
Dorthe Isacsdatter 60 år   hans kone

Viskinge kb.: 1810, d. 4/3 bgr. husmand Lars Sørensen af Viskinge, 75 år gammel.

Søren Keite & Birgitte Jensdatter

Søren Keite blev født 1682 i Almstofte, søn af Hans Sørensen Keite & Anne Rasmusdatter. Døbt i Sneslev kirke 14. maj 1682.
Anne Peders (farbrors kone) i Almstofte var gudmor. Fadderne: Niels Høy, Peder Thomasen, Niels Olesen, Peder Benedictsen, Hans Skræder, Maren Hanses, Kirsten Rasmuses.

Birgitte Jensdatter blev født ??? datter af en Jens ...

Søren & Birgitte blev gift før 1729 (vist ikke i Sneslev).

Børn født i Almstofte og døbt i Sneslev kirke:
Hans Keite (d* 24/1 1734); Rasmus Keite (d* 2/10 1735); Lars Keite (d* 17/2 1738); Søren Keite (d* strax efter fødslen, derpå død, begravet 16/4 1747).

Søren Hansen Keite blev begravet fra Sneslev kirke d. 1/4 1747, 69 år gammel ifl. kirkebogen. Han døde før sin yngste søns fødsel, som derfor fik hans navn, men døde strax.

Enken sørgede ikke længe over sin aldrende ægtemand, for allerede d. 7/5 1747 blev hun trolovet med ungkarl Peder Jensen fra Høm, og d. 16/7 s. å. blev de gift.

Jeg har endnu ikke fundet oplysninger om hendes andet ægteskab eller hendes død.

Hans Keite & Anne Rasmusdatter

Hans Sørensen Keite blev født i Almstofte 1643, søn af Søren Olsen Keite & hustru Karen (Hansdatter?).
Døbt den 23. april 1643 i Sneslev kirke.

Anne Rasmusdatter blev født ???

Hans & Anne blev gift i Sneslev kirke d. 2. juni 1667, og præsten angiver, at de begge kom fra Almstofte.

Børn født i Almstofte og døbt i Sneslev kirke:
Lauridts Keite (d* 6/12 1674); Ole Keite (d* 21/3 1677); Maren Keite (d* 18/1 1680); Søren Keite (d* 14/5 1682);

Anne Rasmusdatter blev "begravet i en fyrrekiste" d. 16/4 1719.

Hans Sørensen Keite blev "begravet i en fyrrekiste" d. 24/6 1719.

Det var åbenbart usædvanligt at blive begravet i en kirste af fyrretræ, siden præsten nævner det.

Søren Keite & Karen Hansdatter

Søren Olsen Keite er vel født omkring 1600, måske i Almstofte, hvor familien jo har gode rødder, og som man kan se af hans navn, søn af en Ole eller Oluf, som dog ikke kendes.

Karen er vel også født ca. 1600, og på grund af børnenes opkaldelser, var hun måske datter af en Hans.

Søren og Karen blev gift før 1630 (hvor Sneslev kirkebog begynder). Til venstre ses en samtidig tegning af bønder fra denne tid.

De fik følgende 10 børn født i Almstofte og døbt i Sneslev kirke:
Oluf Keite (* før 1630; bgr 6/10 1652); Peder Keite (* før 1630); Maren Keite (d* 2/9 1632); Karen Keite (d* 18/1 1635); Hans Keite (d* 27/11 1636, død spæd); Hans Keite (d* 3/3 1639, død spæd); Christen Keite (d* 15/3 1640); Hans Keite (d* 23/4 1643); Mads Keite (d* 30/3 1646, bgr 17/9 1655); Bolette Keite (d* 6/12 1648, bgr 19/5 1651).

Søren Olsen Keite optrådte ofte som fadder ved sognets barnedåber, og han blev en ret gammel mand, vist nær de 80 år, for "28. april 1679 begrof jeg Søfren Keite af Almstofte", skrev præsten.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.10 | 19:10

Hej Sigvard
jeg skriver fordi jeg har nogle spørgsmål til Peder Andersen Dam (1659 - 1707)
som kom fra Christiansø, som jeg vil høre din kommentar til.

...
02.10 | 21:50

Hej
Jeg har et lille stamtræ om Würtz familien af Baron Feltmarskal
Paul Würtz
Du kan kontakte mig på fb.
Hilsen Morten Peter Würtz

...
29.09 | 19:58

Peder Andreasen. Bødtker
Født: 14-12-1804, Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Dåb: 3-2-1805, Gjesing Kirke
Ægteskab (1): Hansine Sørensdatter. Kløve den 21-11-1835 i Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Død: 1887, Marie Magdalene, Sønderhald, Rander

...
29.09 | 19:49

1941-1949 Sankt Morten, Støvring, Randers, opsl. 220.
Døde Kvindekøn
nr. 42, 1947 2 Juli, Sct.Mortens Sogn, De gamles Hjem. Begravet 1947 d. 6 Juli Randers
No

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE