Kirstine Sørensen
Kirstine Sørensen

Kirstine Sørensen blev født den 16. oktober 1874 på Skovgård i Grølsted, Skorup sogn, ikke langt fra Århus, datter af Christen Sørensen og hustru Jensine Jensen Rask.

Hun og søsteren Signe tog til Sjælland og kom i huset i Møllegården i Vemmelev, hvor de derpå blev gift med to brødre, Johannes og Frederik Madsen. På fotoet ses Signe til venstre og Kirstine til højre.

Kirstine og Frederik blev gift den 17/10 1899 (dagen efter hendes 25 års fødselsdag) i Skorup kirke.

De fik 4 børn født i Forlev, Vemmelev sogn:
Peter Martin Madsen (* 14/5 1900); Sigvard Madsen (* 23/10 1901); Alfred Madsen (* 4/9 1903) & Martha Margrethe Madsen (* 19/9 1905).

Kirstine døde som enke på Ulstrupgården ved Gørlev d. 30/9 1956, 82 år gammel.

Christen Sørensen & Jensine Rask

Christen Sørensen blev født den 2. november 1842 i Grølsted, og døbt i Skorup kirke, søn af Søren Christensen Krog & hustru Anne Jensdatter Busk.

1845 bor han i Grølsted hos sine forældre; 1860 er han tjenestekarl på Henrik Nielsens gård i Grølsted. Christen blev udtaget til hæren i den ulyksalige krig i 1864, og blev fotograferet i uniformen, hvilket kan ses på fotoet. Han fik tildelt "fortjenstmedaljen" ved sin hjemsendelse.

Jensine Jensen Rask blev født den 3. januar 1850 i Torsø, og døbt i Torsø kirke, datter af Jens Jensen Rask & hustru Kirsten Larsdatter Fisker.

1850 og 1860 bor Jensine hos sine forældre på gården i Torsø by. Familien har intet foto af hende.

Christen og Jensine blev gift den 6. maj 1868 i Torsø kirke, og de flyttede til Grølsted, hvor Christen Sørensen arvede sin fædrene gård.

De fik 10 børn født i Grølsted, døbt i Skorup kirke: Søren Sørensen (* 1869, død spæd); Søren Peter Sørensen (* 1870); Ane Sørensen (* 1872); Kirstine Sørensen (* 1874); Jensine (Signe) Sørensen (* 1877); Jens Christian Sørensen (* 1879); Martinus (Martin) Sørensen (* 1880); Anton Marius Sørensen (* 1884, død 4 år); Nielsine Petrine Abelone (Lone) Sørensen (* 1887); Anton Marius Sørensen (* 1890, død spæd).

Jensine døde den 19. februar 1890 i Grølsted efter den sidste fødsel, kun 40 år gammel, .

Christen Sørensen døde den 9. august 1913 i Grølsted, 70 år, begravet fra Skorup kirke.

Søren Krog & Anne Busk

Søren Christensen Krog blev født 7. oktober 1815 i Grølsted, døbt i Skorup kirke, søn af Christen Sørensen Krog & hustru Maren Nielsdatter.

Han boede hos sine forældre på fædrenegården i Grølsted, indtil han selv overtog den.

Ane Jensdatter Busk blev født 1813 i Horn, døbt i Tvilum kirke den 1. oktober, datter af Jens Larsen Busk & hustru Anne Rasmusdatter.

Søren og Ane blev gift den 28/2 1837 i Skorup kirke.

De fik 11 børn født i Grølsted, døbt i Skorup kirke: Jens Christian Sørensen (* 27/5 1837); Rasmus Sørensen (* 14/7 1838); Niels Peter Sørensen (* 5/10 1840); Christen Sørensen (* 2/11 1842); Jens Sørensen (* 5/1 1845, U 3/5 1848); Martinus Sørensen (* 12/12 1846, U 8/7 1853); Petrine Sørensen (* 18/1 1849, U 7/6 1853); Ane Rasmine Caroline Sørensen (* 21/5 1851, U 4/2 1852); Jens Sørensen (tvilling * 13/12 1852, U 24/3 1853); Ane Rasmine Caroline Sørensen (tvilling * 13/12 1852); Petrea Sørensen (* 18...).

Som gamle levede de på aftægt på den gamle gård hos deres søn Christen Sørensen. Skønt de levede i en tid, hvor der blev taget fotografier, har vores familie-gren ikke bevaret nogle.

Søren Christensen døde her i Grølsted d. 2/5 1874, 59 år.

Enken levede en rum tid endnu, og døde først d. 25/5 1885, 72 år gammel.

Christen Krog & Maren Nielsdatter

Christen Sørensen Krog blev født 1770 i Skorup, døbt den 11. november i byens kirke, søn af Søren Pedersen Krog & hustru Else Marie Nielsdatter.

I 1787 opholder Christen sig hjemme hos familien i et hus i Skorup by; i lægdsrullen 2 år senere bor han stadig i byen, og nævnes at være 61 1/4 tomme høj (svarer til 155 ½ cm), hvilket ikke er særlig høj i forhold til nutiden, men var et ganske godt gennemsnit dengang.

Den 7/7 1797 gifter Christen sig med sin kusine, enke efter Christen Drejer Else Poulsdatter, og flytter med sine søskende ind på hendes gård i Grølsted. Hun havde tilsyneladende ingen børn, og hendes afdøde mands far (Niels Nielsen) følger med på aftægt, og denne gård lykkes det Christen og hans efterslægt at holde fast på.

Christen og Else fik ingen børn sammen, og den 31/8 1812 døde Else, 58 år gammel.

Maren Nielsdatter blev født i marts 1786 i Borridsø, og døbt d. 19. marts i Gjerning kirke, datter af Niels Madsen & hustru Kirsten Thomasdatter Stougaard.
I 1787 nævnes Maren som baby hos sine forældre, men ved folketællingen i 1801 bor hun ikke hjemme, og må være ude at tjene.

Christen og Maren blev gift d. 14/11 1812 i Gjerning sogn. Forloverne var hendes far Niels Madsen & Jens Peter Lassen, begge af Borridsø.
Maren flyttede ind på gården i Grølsted, og de fik snart børn.

De fik 8 børn født i Grølsted og døbt i Skorup kirke: Else Marie Christensdatter (* 19/8 1813; U 15/2 1826); Søren Christensen (* 7/10 1815, lever ved mors skifte 1833 & fars do. 1846); Kirsten Christensdatter (* 21/11 1817, U 14/12 s. å.); Niels Christensen (* 24/8 1818, U 24/11 1832); Kirsten Christensdatter(* 29/5 1822, lever ved mors skifte 1833 & fars do. 1846); Anders Christensen (* 22/4 1824, U 29/10 s. å.); Anders Christensen (* 24/9 1826, U 28/1 1827) & Anders Christensen (* 31/12 1828, lever ved mors skifte 1833 & fars do. 1846).

Christen overlevede også denne kone, for hun U d. 10. maj 1833 i Grølsted, og det oplyses, at hun blev 47 år og 2 måneder gammel. Skiftet blev afholdt d. 6/6 samme år (Søbygård gods' skifter), hvor de 3 børn nævnes, som afdødes bror Thomas Nielsen i Lyngby værgede for.

Siden overgav Christen gårdsædet til sin søn Søren Christensen og blev boende på aftægt, indtil han døde på gården d. 21/12 1846, "71 år og 1 måned gammel" oplyser præsten helt korrekt i kirkebogen. Skiftet blev afholdt dagen efter hans død (Søbygård gods' skifter), og de samme 3 børn nævnes atter.

Søren Krog & Else Marie Nielsdatter

Søren Pedersen Krog blev født 1733 i Grølsted, døbt den 4. oktober i Skorup kirke, søn af Peder Nielsen Krog & hustru Maren Andersdatter.

Else Marie Nielsdatter blev født 1740 i Skorup, døbt den 3. april, datter af Niels Therkildsen & hustru Anne Christensdatter.

Else Marie giftede sig første gang før 1758 med en af navn ukendt mand, siger folketællingen 1787, men jeg har imidlertid ikke kunne finde brylluppet i hjemsognet, så det må anses for tvivlsomt; hun er også kun 18 år ved trolovelsen med Søren, så hvor meget kan hun have nået?

Søren og Else Marie blev trolovet d. 14/11 1758, og gift d. 14/6 1759 i Skorup. Hvorfor skulle de have en trolovelse på 7 måneder? Det plejede ikke gælde bønder, slet ikke som her, hvor bruden var gravid! Ved både trolovelse og ægteskabs indgåelse kaldes Søren Pedersen for øvrigt ved sit slægtsnavn Krog!

Parret fik 11 børn født og døbt i Skorup: Niels Sørensen (* 1759); Peder Sørensen (* 1762); tvillingerne Ane & Maren (* 1763, begge døde små); Anders Sørensen (* 1765); Peder Sørensen (* 1767); Christen Sørensen (* 1770); Niels Sørensen (* 1774); Ole Sørensen (* 1777); Ane Marie Sørensdatter (* 1778); Eske Sørensen (* 1782).

Søren Pedersen Krog opnåede ikke den største stilling i sit liv, han var "indsidder", dvs. han ejede ikke engang det hus familien boede i, og så var han daglejer. Ud over dette tjente han penge som stenhugger, men vi ved ikke i dag, hvilken slags sten han huggede. Var det blot brosten eller var det gravsten med fine mønstre?

Familien boede i et hus i Skorup, men da Sørens kone døde d. 3/2 1801, ser det ud til, at Søren Pedersen Krog også fraflyttede adressen, det har ikke været muligt for mig, at spore ham ved folketællingen i 1801!

Søren selv døde d. 5/4 1813 i Grølsted, så han har formodentlig levet sine sidste år med sin søn Christen Sørensen på slægtsgården i Grølsted.

Peder Krog & Maren Andersdatter

Peder Nielsen Krog blev født 1691 i Grølsted, døbt i Skorup kirke den 20. oktober, søn af Niels Krog & hustru Anne Pedersdatter.

Maren Andersdatter blev født 1701, men det vides endnu ikke hvor, datter af en eller anden Anders ...?

Peder og Maren blev gift ca. 1723, men det vides ikke hvor.

børn født i Grølstrup, og døbt i Skorup kirke:
Niels Pedersen Krog (* 1724); Anders Pedersen Krog (* 1727); Peder Pedersen Krog (* 1729); Anne Pedersdatter Krog (* 1731); Søren Pedersen Krog (* 1733); Sidsele Pedersdatter Krog (* 1735, U1738); Michel Pedersen Krog (* 1738); Mette Pedersdatter Krog (* 1751).

Peder Krog var gårdmand i Grølsted på sin fædrene gård.

Maren Andersdatter døde i 1757, begravet fra Skorup kirke den 14. august, "56 år gammel".

Peder Krog døde 1. juni 1762 i Grølsted, bgr, fra Skorup Kirke, ja, find lige ud af hvornår!!!

Niels Krog & Anne Pedersdatter

Niels Krog blev født 1650 i Grølsted, søn af Peder Krog & hustru N. N.

Anne Pedersdatter blev født 16... datter af Peder... ?

Niels Krog blev gift første gang før 1684 med Kirsten Nielsdatter (* ca. 1645, begravet 8/3 1685 fra Skorup kirke).
Børn født i Grølsted:
Karen Nielsdatter Krog (d* 26/10 1684 Skorup).

Niels Krog blev gift anden gang d. 3/7 1687 Skorup med Anne Pedersdatter.
børn født i Grølsted, og døbt i Skorup kirke:
Kirsten Nielsdatter Krog (d* 27/11 1687); Mette Nielsdatter Krog (d* 3/11 1689); Peder Nielsen Krog (d* 20/10 1691); Niels Nielsen Krog (d* ... 16...).

Niels Krog af Grølsted blev begravet d. 19/12 1728 fra Skorup kirke, "78 år gammel".

Anne Pedersdatter blev begravet d. 6/3 1754 fra Skorup kirke.

Peder Krog & N. N.

Peder Krog blev født ca. 16... søn af ???

N. N.

Børn født i Grølsted:
Niels Krog * 1650

Peder Krog døde efter 1650.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.10 | 19:10

Hej Sigvard
jeg skriver fordi jeg har nogle spørgsmål til Peder Andersen Dam (1659 - 1707)
som kom fra Christiansø, som jeg vil høre din kommentar til.

...
02.10 | 21:50

Hej
Jeg har et lille stamtræ om Würtz familien af Baron Feltmarskal
Paul Würtz
Du kan kontakte mig på fb.
Hilsen Morten Peter Würtz

...
29.09 | 19:58

Peder Andreasen. Bødtker
Født: 14-12-1804, Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Dåb: 3-2-1805, Gjesing Kirke
Ægteskab (1): Hansine Sørensdatter. Kløve den 21-11-1835 i Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Død: 1887, Marie Magdalene, Sønderhald, Rander

...
29.09 | 19:49

1941-1949 Sankt Morten, Støvring, Randers, opsl. 220.
Døde Kvindekøn
nr. 42, 1947 2 Juli, Sct.Mortens Sogn, De gamles Hjem. Begravet 1947 d. 6 Juli Randers
No

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE