Familien Brask (Sigge)
Esther Brask

Esther Brask blev født den 28. oktober 1901, Collinsgade 9, Skt. Jakobs sogn på Østerbro i København. Datter af skomager Frederik Anton Hansen Brask og hustru Caroline Augusta Nordström (se "Nordström S4" i oversigten.

Esther blev gift med Peder Christian Mahler Dam den 7. oktober 1923 i Eliaskirken på Vesterbros Torv i København.

De fik 6 børn: Kirsten Brask Dam i 1924, Tove Elisabeth Dam i 1925, Per Brask Dam i 1926, Birgit Esther Dam i 1928, Paul Kristian Mahler Dam i 1931 og Vibeke Ebba Dam i 1939.

(Se videre ved "Familien Dam S1").

V Esther døde af en hjerneblødning den 5. november 1991, få dage efter sin 90 års fødselsdag, hvor hun var rask og rørig.

Frederik Anton Brask & Augusta Nordström

Frederik Anton Hansen Brask blev født den  13. februar 1877 i Skotterup, søn af Peder Hansen Brask og Ingeborg Agnesigne Elisabeth Würtz .

Han kom i skomagerlære hos sin far sammen med brødrene Albert og Jakob, for de begyndte senere et skomager værksted i København.

Caroline Augusta Nordström blev født den  2. februar 1875 i Malmø, Caroli sogn, datter af stationsforstander Per Nilsson Nordström (se "Nordström S4) og Johanna Christina Eliasdotter  (se "Eliasson S5")
.

Hun blev altid i familien kaldt Augusta, og tjente hos grev Moltke i sommervillaen i Snekkersten, og kom meget hos Frederik Brasks ældste søster i samme by, Emma Amalie Johanne, gift med Svend Johannesen, og her mødte de hinanden. Hun sang meget smukt, og lærte farmor en masse sange – også en del hallandske, da moderen kom fra denne landsdel.
Da hun skrev hjem om sin forlovelse, skal faderen have udbrudt på skånsk: ”nu är det vel en kar met sjæk!” (nu er det vel en mand med skæg) – det var det ikke.

Frederik og Augusta blev gift d. 5/11 1899 i sanct Jakobskirken på Østerbro, og farmor fortalte, at der også blev holdt et stort skånsk ”hemmansbryllup” i Malmø.

Børn født i København:
Esther Eleonora Ragnhild Brask (* 1901, død 1991); Thyra Valborg Elisabeth Brask (* 1902, død 1995); Gunhild Augusta Frederikke Brask (* 1903, død 1988).

De boede først (1901) i Collinsgade 9 i kælderen, 6. maj 1902 tog Frederik Brask borgerskab i København som skomager. De boede på Østerbrogade og Øster Farimagsgade, indtil de i 1912 flyttede til Vesterbrogade 107 B, hvor Frederik med sin bror Albert startede et skomagerværksted. Farmor nævnte også Pile Allé 40 eller 44, men om det senere var beboelse samtidig med, at de havde værkstedet "lige om hjørnet" i 107 B, kan jeg ikke huske. På vinduet i 107 B stod:

”Er hælene skæve og sålen itu,
hos brødrene Brask i 107,
er hurtigst betjening til billigste pris –
alt fodtøj leveres aldeles præcis!”

Det var den første forretning der anskaffede de nymodens maskiner til at prikke hul i læderet, knapmaskiner osv., om aftenen stod folk i kø på gaden for at se dem i funktion. Det var en god forretning og Frederik blev ret velhavende, så det var altid ham familien skulle låne penge af (især broderen Albert der ikke så godt kunne holde på pengene). Men under krigen måtte han sælge alle sine maskiner, og tabte en hel del penge.

Frederik var familiens spasmager, og han gav hele familien sjove øgenavne, det var især sammen med svogeren Albert, at han slog sig løs.
Endvidere var han en god skytte, der skød på ”Skydebanen” på Vesterbro og inde ved Rosenborg, til sidst måtte han ikke deltage i konkurrencerne, fortæller farmor, fordi han tog alle præmierne.
Han havde først en robåd liggende i Sortedamsdosseringen; siden købte han båden ”Tom” med motor, og endelig købte han en båd med sejl og motor, der lå i Hellerup Havn, og med den sejlede familien bl.a. til Bornholm efter at farmor var blevet gift og bosat der ovre.
Frederik og Augusta flyttede ind i en lille lejlighed på ”Skomagerstiftelsen” i København, der var ikke meget plads, så de måtte sælge en hel del af deres ting. Jeg kan huske, at jeg som dreng var med inde at besøge ham i den lille, mørke lejlighed, der var stopfyldt af alle hans møbler. Der gik dog ikke længe før Augusta døde af en hjerneblødning den
21. juli 1946 på Gentofte sygehus.
Frederik levede mange år endnu og han var altid rask og rørig, jeg kan huske, at han besøgte os på Mannevej i Brøndby, han kom med toget til Glostrup, og med sin spadserestok og sin stråhat gik han så rask til, at min mor knapt kunne følge med ham.
Han døde den 17. august 1962 og blev begravet den 23/8 i København 85 år gammel.

Peder Brask & Ingeborg Agnesine Würtz

Peder Hansen Brask blev født den 11. februar 1842 i Vordingborg, hjemmedøbt og døbt i kirken d. 16/5.
Gudmoder var hans 21 årige halvsøster, pige Else Brask af København, pigefadder: Petra Christensen. De øvrige faddere: Urmager Vinding, Skomagersvend Kalmberg og Skomagersvend Ludvig Sørensen alle af Vordingborg.
Forældre: Slagter Jacob Brask & hustru Ellen Kathrine Mailand af Vordingborg.

Peder bor hos forældrene på Algade 37, indtil han mellem 1855 og 1860 fraflytter byen. Han er nok blevet indkaldt til hæren, for han deltog i den skæbnesvangre krig i 1864, hvor vi mistede en femtedel af Danmark. Han blev tildelt "Fortjenstmedaljen i krigen 1864", som i dag opbevares af et barnebarn. Det fortælles, at han på sine gamle dage var noget senil, men når børnebørnene spurgte "bedstefar fortæl om Dybbøl!", så livede han op og blev som ung igen.

Ingeborg Agnesine Elisabeth Würtz blev født den  20. juni 1846 i Daglykke, og døbt den 12. juli i Asminderød kirke.
Gudmoder: Gårdmand Søren Hansens hustru i Daglykke, pigefadder: Jomfru Annina Bendixsen. De øvrige faddere: Gårdmand Jens Pedersen, Jørgen Hansen og Laus Nielsen, alle af Daglykke.
Datter af skrædder Ole Peder Würtz (se "Würtz S5") & hustru Johanne Andersen
.

Ingeborg boede hos forældrene i Skotterup og siden Snekkersten i 1850 og 1855.

Den 16/4 1869 i sankt Olai kirke i Helsingør viedes ungkarl og skomagersvend Peter Hansen Brask, 27 år, med Agnesine Ingeborg Elisabeth Würtz, datter af skrædder Würtz i Skotterup, 23 år. Forloverne var lods C. Engelsen og skomager M. Kjær.
De to unge tjente i byen, formodentlig hos de to forlovere.

Det unge par flyttede til et hus i Skotterup by, mellem 1880 og 1890 flyttede de til et hus i Snekkersten by. Fotoet viser familien med de mange børn.

De fik 13 børn født og døbt i Tikøb sogn: Emma Amalie Johanne Brask * 22/5 1869; Agnes Marie Jocobine Brask * 8/9 1871; Albert Alexander Peter Brask * 8/3 1872; Carl William Jacob Brask * 6/7 1873, død 18/7 samme år "af krampe"; Dagmar Caroline Wilhelmine Brask * 1/6 1874; Olga Thyra Brask * 3/12 1875, død som barn; Frederik Anton Hansen Brask * 13/2 1877; Frits Charles Frederik Brask * 1879; Sofus Carl Christian Brask * 1880; Camilla Margrethe Kathrine Brask * 1884; Anna Emilie Hilda Brask * 1887; Karen Sophie Adolphine Brask * 3/11 1888; Jakob Brask * 1892.

Peder Brask døde d. 6/5 1912, og blev begravet d. 12/5 fra Egebæksvang kirke. Farmor Esther fortalte, at søstrene havde noget pænt, mørkt tøj på i skole, så lærerinden troede, at de bar det af sorg over kong Frederiks død (han døde d. 14/5), men så var det altså på grund af deres farfar.

Ingeborg døde d. 24/6 1907, og blev begravet d. 30/6 fra Egebæksvang kirke.

På trods af "de gamles" død, så fejrede børnene Peters og Ingeborgs guldbryllup, og jeg har 2 fotos, et af alle børnene samt et af alle børnene med ægtefæller. Det oplyses, at festen blev afholdt hos datteren Dagmar Thomsen, Strandvejen 154, i 1918 (burde være 1919).

Jacob Brask & Ellen Cathrine Mailand

Jacob Hansen Brask blev født den 29. november 1789 i Nyråd, døbt d. 11/12 i Vordingborg kirke.
Gudmoderen var Jens Christensens kone, Jacob Larsens kone gik hos, fadderne: Hans Jørgensen, Jens Jacobsen (Brask) og Hans Boemand.
Søn af tømrer Hans Jacobsen Brask og hustru Else Jørgensdatter.

Ellen Cathrine Mailand blev født den 25. februar 1808 i Sværdborg, døbt d. 28/2 i kirken.
Gudmoder var Jens Hansens kone, fadderne: Dines Knudsen, Niels Olsen og Peter Hansen, alle fra Sværdborg.
Datter af skomager Johan Meyer Mailand & hustru Eva Marie Ramløv.

Jacob og Ellen var i familie, idet Jacobs far (Hans Brask) var halvbror til Ellens mormor (som hed Ellen Nielsdatter). Hvis du kigger 2 afsnit ned, finder du Sidsele Nielsdatter, hun var første gang gift med Niels Andersen Jyde, og fik Ellen Nielsdatter med ham, og anden gang gift med Jacob Brask, og fik Hans Brask i dette ægteskab.

Jacob Brask var slagter i Vordingborg. Der findes, så vidt jeg ved intet billede af Jacob Brask, men et gammelt billede fra først i 1800-tallet viser en "spækhøker", som man også kaldte en slagter dengang. Vi ser, at det var før slagterne antog skikken med at gå med bowlerhat.

Forretningen lå på Algade nr. 37 i Vordingborg.

Han blev gift første gang før 1816 med Thrine Hendriksdatter.

De fik 5 børn: Henrik Jacobsen Brask (* 1817); Else Margrethe Brask (* 1821); Hans Jacobsen Brask (* 1824); Caroline Brask (* 1827) & Frederik Jacobsen Brask (* 1831).

Hustruen døde efter det sidste barns fødsel, og Jacob Brask giftede sig anden gang d. 18/3 1833 med enken Anne Margrethe Pedersdatter, født ca. 1798, men hun døde allerede d. 29/5 1834, så de nåede ikke at få børn.

Jacob Brask måtte på frierfødder igen. I Køng sogn giftede han sig med den unge pige Ellen Cathrine Mailand d. 3/10 1834 i kirken, efter forudgående lysning d. 3., 10. og 17. august. Forloverne var hendes morbror skomager Jochum Ramløv i Køng og D. Breeum i Snesere.

I dette ægteskab blev født 3 børn i Vordingborg: Ellen Marie Brask (* 1836); Peder Hansen Brask (* 1842); & Amalie Brask (* 1845).

Slagter Jacob Brask døde af alderdom d. 8/2 1852, og blev begravet fra Vordingborg kirke d. 13/2.

Enken kørte forretningen videre og kaldes "spækhøker" ved folketællingen i 1855, men kunne vel ikke klare forretningen, idet hun kaldes "brødkone" i 1860.
Ellen Cathrine Brask, født Mailand, enke efter slagter Brask i Vordingborg, 78 år, døde d. 30/9 1885, og blev begravet d. 6/10 fra Vordingborg kirke.

Hans Brask & Else Jørgensdatter

Hans Jacobsen Brask blev født i Nyråd 1754 og døbt i Vordingborg kirke den 2. juli.
Gudmoder var pigen Birte Rasmusdatter, pigefadder: Bodil Rasmusdatter, faddere: Peder Rasmussen og Hans Hansen.
Søn af husmand på universitetets gård Jacob Hansen Brask & hustru Sidsele Nielsdatter.

Else Jørgensdatter blev født ca. 1761, men det vides ikke hvor (der er en lakune i Vordingborg kirkebog), eller hvem hendes forældre var.

Hans og Else blev gift før 1782 (lakune i kirkebogen).

Børn født i Nyråd:
Birthe Brask (* 1783); Jacob Hansen Brask (* 1785, død spæd); Sidsele Brask (* 1787); Jacob Hansen Brask (* 1789); Jørgen Hansen Brask (* 1792, død spæd); Jørgen Hansen Brask (* 1793); Maren Brask (* 1798); Jens Hansen Brask (* 1802).

Hans Brask var tømrer i Nyråd.

Hans Jacobsen Brask døde som almisselem i Nyråd d. 23/4 og blev begravet d. 27/4 1809 i "den frie fattigjord" på Vordingborg kirkegård.
Else Jørgensdatter, enke efter daglejer Hans Brask i Nyråd, døde d. 31/5, og blev begravet d. 2/6 1814 i "den frie fattigjord", Vordingborg, "52 år gammel".

Jacob Brask & Sidsele Nielsdatter

Jacob Hansen Brask blev født omkring 1725, tydeligvis som søn af en Hans Brask.

Sidsele Nielsdatter blev født 1711-13, men hvor?

Sidsele var gift første gang med Niels Andersen Jyde, men det er ikke sket i Vordingborg mellem 1726 og 51 (ifl. kirkebogen).
De boede på det kongelige kommunitets gård, Elmegård,  i Nyråd, og den ligger den dag i dag midt på Nyråd hovedgade. Der blev ikke længere drevet landbrug på den, men den blev kun brugt til beboelse.

Den 7/7 1751 blev Niels Andersen Jyde af Nyråd begravet i bønderjorden, skriver præsten, så man har åbenbart haft en kirkegård opdelt mellem bønder og borgere!
Skiftet efter ham blev afholdt d. 8/7 1751 (kommunitetets skifteprot.), og hans første hustru hed Bodil Gabrielsdatter (hendes bror var vel værgen Nicolai Gabrielsen i Nyråd) med hvem han havde sønnen Anders Nielsen på 8 år. Med enken Sidsel Nielsdatter havde han datteren Ellen Nielsdatter på 2 år og sønnen Niels Nielsen på 10 uger. Enken bror var Jens Nielsen smed i Kundby, og en tilsynsværge var Hans Jensen Brasch "i Eggesløv".

 1/10 samme år blev enken trolovet med ungkarl Jacob Hansen, og d. 3/11 blev de gift.

2/7 1754 blev Jacob Hansen Brasks søn Hans døbt.

Desværre er der en lakune i Vordingborg kirkebog 1755 til 81, så vi kan ikke se, de øvrige børns dåb. 😥

Imidlertid findes skiftet efter husmand Jacob Hansen Brasch i Nyråd d. 27. maj 1769 (kommunitetets skifteprot.), enken er naturligvis Sidsel Nielsdatter, og de har 2 sønner: Hans Jacobsen på 15 år og Jens Jacobsen på 5 år. Værgen er Martin Ramløv borger og skomager i Nyråd, som var gift med enkens datter, Ellen Nielsdatter, af første ægteskab.

Ved "Oeders efterretninger" 1771 (en slags folketælling), fortælles, at Jacob Brask, fæstebonde, har været død i 2 år, og enken, der forsørges ved gården, har 3 uforsørgede børn, fortælles der, hvilke altså er sønnen Niels Nielsen af første ægteskab, som antog navnet Brask, og de to nys nævnte sønner Hans og Jens.

En åstedsforretning af 19/8 1775 fortæller, at Jacob Braasch's enke bebor det kongelige kommunitets gård i Nyråd.

Vordingborg kirkebog oplyser: 1784 den 27. maj, af Nyråd, Jacob Braskes enkes lig jordet i bønderjord, 73 år gammel.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.10 | 19:10

Hej Sigvard
jeg skriver fordi jeg har nogle spørgsmål til Peder Andersen Dam (1659 - 1707)
som kom fra Christiansø, som jeg vil høre din kommentar til.

...
02.10 | 21:50

Hej
Jeg har et lille stamtræ om Würtz familien af Baron Feltmarskal
Paul Würtz
Du kan kontakte mig på fb.
Hilsen Morten Peter Würtz

...
29.09 | 19:58

Peder Andreasen. Bødtker
Født: 14-12-1804, Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Dåb: 3-2-1805, Gjesing Kirke
Ægteskab (1): Hansine Sørensdatter. Kløve den 21-11-1835 i Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Død: 1887, Marie Magdalene, Sønderhald, Rander

...
29.09 | 19:49

1941-1949 Sankt Morten, Støvring, Randers, opsl. 220.
Døde Kvindekøn
nr. 42, 1947 2 Juli, Sct.Mortens Sogn, De gamles Hjem. Begravet 1947 d. 6 Juli Randers
No

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE