Familien Brask - Pias linie
Pia Brask

Pia Brask født den 30. november 1959 hos sin morfar & mormor på Knuds Allé 15 i Lyngby, døbt den 7. februar 1960 i Sankt Clemens kirke i Randers. Datter af Kurt Brask og hustru E.
Efter at have heddet Pia Brask, Pia Larsen, Pia Grønning og Pia Dam, har hun her i 2007 besluttet sig for at hedde Pia Brask Dam.

Gift 1. gang 1986 med Per Grønning, atter separeret i 1989.
De fik datteren Marianne Grønning (* 1980 på Frederiksberg).
Gift 2. gang den 18. maj 1991 i Finderup kirke med Sigvard Mahler Dam.
De fik Rebecca Marie Mahler Dam (* 1991 i Kalundborg) og Cecilie Maria Mahler Dam (* 1992 i Kalundborg).

Som 19-årig ansat ved Post Danmark, hvor Pia avancerede til sektionsleder, hvilken stilling hun opsagde i 1993. Åbnede den 6/10 1993 "Blomsterdammen" i Ruds Vedby, og allerede d. 6/5 året efter en filial i Høng. Afgangsexamen som lærer i juni 2006 fra Holbæk Seminarium, og ansat i november 2005 som speciallærer ved "Den Mobile Skole".

Kurt Brask & Else Nielsen

Kurt Brask født den 12. juni 1939 i Randers, søn af August Fenger Brask & Esther Christensen.

Kurt blev gift den 16. maj 1959 i Randers.

Han fik datteren Pia Brask (* 1959)

Kurt blev udlært som snedker i Randers.
Ligesom familien var ved at flytte til Sjælland, kom Kurt ud for en ulykke på sin motorcykel i Randers, hvor han kørte op bag i en lastbil og blev dræbt på stedet den 23. juli 1961.

August Fenger Brask & Esther Christensen

August Fenger Brask blev født den 29. marts 1911 i Randers, søn af Johann Brask og hustru Ane Marie Christiansen.
De var åbenbart på besøg hos Johann Braskes far, idet fødslen oplyses at være sket i Storegade 5 på hotel "Gammel Danmark" i Randers. Præsten noterer, at han har givet præsten i Mariager besked dagen efter dåben, idet Mariager var familiens hjemsted.
Døbt i Sankt Mortens kirke i Randers: fadderne var forældrene, samt malermester A. F. Brask på Frederiksplads i Randers.

Esther Christensen født den 15. november 1915, datter af Niels Peter Christensen og Nielsine Eriksen (se "Christensen 3" i oversigten).
Esther er formodentlig født i Støvring (kirkebogen på Nettet stoppet dog i 1913), hos sine morforældre. Hendes forældre blev først gift 2 år efter hendes fødsel.

August og Esther blev gift omkring 1934.

De fik 4 børn: Villy C. Brask (* 1935 i Tjæreby), Aase Fenger Brask (* 1937 Randers), Kurt Brask (* 12/6 1939 Randers, død 23/7 1961) & Finn Brask (* 1943 Randers).

August var psykisk ustabil og flere gange indlagt på Risskov ved Århus, hvilket kan have været årsagen til, at parret blev skilt i 1943.

Esther døde d. 27/1 1962, hun kom sig ikke rigtigt over sønnen Kurts død ½ år tidligere.

August døde omkring 1982, næsten 70 år gammel.

Johan Brask & Ane Marie Christiansen

Johan Brask blev født den 17. maj 1884 på Mølgård, Holmgård by i Glenstrup sogn, søn af gårdejer Anders Julius Brask og Augusta Johanne Marie Fenger.
Døbt i kirken d. 3/10, fadderne var: proprietær Paul Aarup, Svendstrup Hovgård, gårdejer Jens Brask, Korndrup, J. Fenger på Mølgård, Barnets mor & Fru Møller på Kongsgård Mølle.

Ane Marie Christiansen født den 12. september 1880 i Kaarum (?), datter af gårdmand Jens Peter Christiansen & hustru Inger Marie Sørensen.

Gift d. 20. april 1909 i Mariager.
327) Nr. 1 1909: Ungkl. Johan Brask født i Mølgaard, Glenstrup sogn 1884 trolovet den 17. Maj. Gaardbestyrer i Fjeldsted, søn af Gaardejer i Randers Anders Julius Brask og Hustru Augusta Fenger; og Pige Ane Marie Christiansen, født i Kaurum (?) 1880 den 12. September, husbestyrerinde i Fjeldsted, datter af gårdmand Jens Peter Christiansen og Hustru Inger Marie Sørensen. Forloverne er: S. N. Sørensen, husejer i Mariager, og A. J. Brask, brudgommens far bosiddende i Randers.

De skal have fået 9 børn, heraf 3 sæt tvillinger:
Ingvard Marius Brask og August Fenger Brask * 29/3 1911 i Randers; Arne Brask + 1 tvilling der døde; Dora Brask; Ingeborg Brask + 1 tvilling; Anders Brask; og så mangler der én, som jeg ikke har navn på.

Den nulevende familie ved ikke meget om deres familie!

Johann Brask var gårdbestyrer i Fjeldsted i 1909, og staldforpagter i Mariager, vestre landsogn, i 1911.

Anders Julius Brask & Augusta Johanne Marie Fenger

Anders Julius Brask blev født d. 18. november 1843 i Kondrup, Borup sogn, søn af Anders Jensen Brask & Mette Andersdatter Lang.
Døbt i kirken d. 7/1 1844: båret af kirkesanger Udbyes kone Gyda Madsdatter i Borup; faddere: gmd. Anders Langs søn Rasmus, gmd. Jens Brasks søn Jens i Svenstrup, gmd. Peder Blegvath, Niels Nielsens kone ? og enke Maren Pedersdatter i Råstedsogn.

Augusta Johanne Marie Fenger blev født ca. 1847, datter af Johan Fenger & ...?

Augusta var husbestyrerinde på Mølgård, som hendes kommende mand ejede, og i folketællingerne oplyses det, at hun var født i Slesvig.

Anders og Augusta blev gift i Glenstrup sogn, Nørhald herred & Randers amt d. 12. december 1876: "Anders Julius Brask, Ejer af Mølgaard, Ungkarl, 33 Aar, Mølgaard & Frøken Augusta Johanne Marie Fenger, 30 Aar, Husbestyrerinde, Mølgaard. Forloverne: M. Møller, Kongsgaard Mølle & Møller N. Oveld (?)" Ingen andre af brudene bliver tituleret "frøken", så Augusta må være af fin familie.

De fik 6 børn (måske flere): Johanne Anna Katrina Metta Brask (* 31/8 1877); Juliane Marie Brask (* 15/10 1878); Metta Brask (* 3/10 1879, død spæd); Anders Fenger Brask (* 20/9 1880); Johan Brask (* 17/5 1884); Christian Rasmus Brask (* 27/5 1887, død spæd).

Anders Julius Brask ejede som sagt Mølgård i Glenstrup sogn, og tituleres ofte "Her gårdejer", hans slægtsskab med herskabet på godset Kjellerup var ikke glemt, hvilket også ses af fadderne ved barnedåberne, hvor ikke blot proprietærer, men også "Her godsejer Johan Brask af Kjellerup" optræder.

Anders Brask og fru Augusta er døde efter 1911.

Anders Brask & Mette Lang

Anders Jensen Brask blev født på Svenstrup Hovgård i 1808, og døbt den 9. marts i kirken, søn af Jens Brask og Karen Andersdatter Møller.

Mette Andersdatter Lang blev født ca. 1823, formodentlig datter af gårdmand Anders Lang i Borup og ?

Anders og Mette blev gift ca. 1842.

De fik 7 børn: Jensine Cathrine Brask (* 1843); Anders Julius Brask (* 1844); Karen Brask (* 1846); Jens Andersen Brask (* 1848 - kalder sig senere Jens Andreas Brask); Johanne Brask (* 1851); Jens Iversen Brask (* 1855); Søren Christian Andreas Brask (* 1857).

Ved folketællingerne i 1834 og 1840 bor Anders Brask og hans bror Jens hjemme hos deres far i Svenstrup og kaldes for heste- og kreaturhandlere.
Efter ægteskabet flytter Anders Jensen Brask til en gård i Kondrup, Borup sogn, og kaldes foruden gårdejer for heste- og kreaturhandler. Han har ikke været en dårlig hestehandler, for ved folketællingen i 1860 er der på gården foruden en husjomfrue, ansat en lærerinde, Eva Petrine Rosenborg, fra Randers, til at undervise børnene. Ved folketællingen i 1880, hvor sønnen Jens Andreas Brask har overtaget driften, kaldes Anders Jensen Brask slet og ret "kapitalist"! Hans hustru "Mette Brask født Lang" er stadig i live, og vi kan da slutte, at de er døde på et tidspunkt efter 1880.

Jens Brask & Karen Andersdatter Møller

Jens Brask blev født 1777 på Svenstrup Hovgård, som oprindelig var en del af Kjellerup gods, søn af Jens Brask og Engel Christensdatter Møller.
Døbt i Svenstrup kirke d. 6/7 1777, båret af madame Brask på Kjellerup; faddere: Sr. Rasmus Brask på Kjellerup, Niels Møller og Jens Hostrup i Svenstrup og jomfru Signe Hedvig Holm.

Karen Andersdatter Møller født 1778 på Borup Mølle, datter af Anders Møller & Anne Andersdatter.
Døbt i Borup kirke d. 31/5 1778, båret af Michel Kærsgårds hustru i Svenstrup, stod hos Anders Møllers datter Karen i Nymølle. Faddere: Niels Søren Pedersen af Ørrild, Anders Andersen af Nymølle, Peder Christensen af Tørslev.

Hun havde 2 brødre Peder Møller, som i 1845 bor hos Jens Brask, og Anders Andersen Møller, som ugen før hendes bryllup havde giftet sig med Jens Braskes søster Cecilie Cathrine Brask.

Jens og Karen blev gift den 25. september 1801.

De fik 9 børn, hvoraf 5 var dødfødte eller døde som små:
Jens Brask (døbt d. 27/7 1802, født "natten forinden"); Rasmus Brask (døbt 7/2 1804); Anne Brask (døbt 13/4 1806); Anders Brask (døbt 9/3 1808).

Jens Brask boede ved folketællingen i 1801 med sin mor og ugifte søster på Svenstrup Hovgård, som moderen d. 13/6 samme år sælger ham. Ud over betegnelsen gårdejer, ses han, at have ernæret sig som heste- og kreaturhandler.

Karen Møller var død inden folketællingen i 1834.
Jens Brask døde i 1844.

Jens Brask & Engel Christensdatter Møller

Jens Brask blev født i 1731 på Kjellerup Gods, søn af Jens Andersen Brask & Cecilie Cathrine Hostrup.
Svenstrup kirkebog 1731. Dominica Qvasimodo geniti (1. søndag efter påske) d: 1. April: døbt Seigneur Jens Brasches til Kiellerup liden Søn, kaldet Jens, båret til Dåben af sin Mormoder Madame Mette Andersdatter, salig Christen Hostrups i Hobroe. Testes: Monsør Lauritz Hostrup af Hobroe, Monsør Wolf fra Fusingøe, Monsør Hans Tørslef og hans Kones Moder, begge af Borup Mølle og Hr. Arild Friises ældste Datter af Spentrup (præstegård).

Engel Christensdatter Møller blev født 1740 på Svenstrup møllegård, datter af Christen Christensen Møller & Karen Jensdatter.
Svenstrup kirkebog 1740. Dominica Qvasimodo genita (1. søndag efter påske) d: 24. April blev Christen Christensen i Svenstrup Mølle, hans Barns Daab confirmeret, som nogen tid tilforn for Svaghed var Hjemmedøbt, og var kaldet Engel, blev baaret af Christen Gregersens Hustrue i True, Karen Rasmusdatter. Testes: Christen Gregersen i True, Jens Larsen og Peder Refsbek, Jens
Lucas Hansen alle af True, og Anders Andersens Datter Anne i Svenstrup.

Christen Møller døde i 1741, og enken giftede sig samme år med Søren Sørensen, som overtog Svenstrup Mølle, men i 1744 var de flyttet til Gunderup. Derfor står der i Svenstrup kirkebog ved Engels konfirmation:
1757 Confirmanter Dominica Qvasimodo geniti (17. april):
Engel Christensdatter
, Søren Sørensens Stifdatter i Gunderup.

Jens Brask
havde arvet og beboede Svenstrup Hovgård med en enkelt fæstegård, som var skilt ud fra Kjellerup gods, som hans bror Rasmus Brask arvede.

Den 16. november 1774 holdt han hjemmebryllup på gården med Engel
fra Møllegården.

Børn født og døbt i Svenstrup:
Jens Brask (døbt 6/7 1777); Cecilie Cathrine Brask * 28/1 1778, død spæd; Cecilie Cathrine Brask døbt 13/6 1781.

Jens Brask blev ikke gammel, men døde i sommeren 1785.
Præsten noterer: 1785 d: 16 Juni begravet
Jens Jensen Brask af Svenstrup, 54 Aar gammel.

Enken giftede sig igen med den 25 år yngre Jens Jensen, og familien bor ved folketællingen 1787 på gården i Svenstrup. Engel fik ikke flere børn, end de 2 hun havde med Jens Brask.

Unge Jens Jensen blev heller ikke gammel, for ved folketællingen i 1801 bor hun med sine 2 ugifte børn på Svenstrup Hovgård, som hun senere samme år solgte til sin søn.

Engel Christensdatter døde på gården i 1820, 80 år gammel.

Jens Brask & Cecilie Cathrine Hostrup

Jens Brask blev født den 24/4 1689 på Kjellerup gods, søn af Anders Sørensen Vestergård & Maren Clausdatter.
Fødselsdagen kendes fra familienotater, for kirkebogen er ikke bevaret. Efter gammel sædvane var Jens Brask opkaldt efter sin mors første mand af samme navn, således kom navnet til denne slægt.

Cecilie Cathrine Hostrup blev født d. 8/7 1701, Hobro, datter af byfoged Christen Nielsen Hostrup & hustru Mette Andersdatter Skipper.
Fødselsdagen kendes fra familienotater, for Hobro kirkebog er først bevaret 200 år senere!

Jens og Cecilie blev gift d. 25/8 1718 i Hobro (kirkebog tabt).

14 børn blev født på Kjellerup, og døbt i Svenstrup kirke:

Maren Magrethe Brask d* 24/6 1719; Mette Brask d* 24/6 1720 - bgr. 23/7 1722; Anders Brask d* 3/8 1721 - bgr. 17/2 1722; Anders Brask d* 9/8 1722; Christian Brask d* 13/8 1723 - bgr . 4/9 1723; Christen Brask d* 13/9 1724 - bgr. 25/4 1725; Mette Brask * 8/11 1725; Cecilie Bloch Brask d* 2/2 1727; Christen Hostrup Brask d* 11/2 1728; Laurits Andreas Brask d* 27/2 1729; Jens Brask d* 1 /4 1731 (ane 128); Anna Sophia Brask d* 19/10 1732; Rasmus Albret Brask d* 16/1 1735; Kirstine Marie Brask d* 14 /6 1740.

Jens Brask tjente som ung ved amtstuen i Ålborg, og kort efter sin fars død begyndte han, at indlede forhandlinger om at købe Kjellerup gods af Hans Bentzon. Skødet er dateret d. 12/3 1715. Brask var en meget foretagsom mand, der opkøbte gårde og lagde til godset, der ellers beskrives som meget forfaldent. Der findes malerier af Jens Brask og frue, som er vedføjet her (gengivet fra bogen "Kjellerup" af Aage Brask, Kbh. 1943).

Jens Brask døde sidst i 1747, hvor præsten ikke har helt fat i alderen:
1748 Die Mercurii (onsdag) d: 3 Januar blev begravet Velædle Jens Brask til Kiellerup i hans Alders 58 Aar, 9 Maaneder og nogle Dage.

Enken giftede sig ikke igen, men levede længe i sin enkestand på herregården, og døde først i sommeren 1771.
1771 d: 26 August blev i Svenstrup Kirke bisat afgangne Madame Cecilia Catharina Hostrup, salig Jens Braskes Enke til Kiellerup, hendes Liig i hendes Alders 70ende Aar"

Normalt skrev præsten "begravet", her står "bisat", hvorfor vi må formode, at familien, som det var mode i andre fornemme familier, havde en såkaldt "åben begravelse" i kirken.

Anders Vestergård & Maren Clausdatter

Anders Søresen Vestergård blev født d. 28/8 1646 i Mygind, søn af Søren Jensen Vestergård og Anne Nielsdatter Drostrup.
Fødselsdagen og fødestedet er kendt fra en ligsten over ham i Svenstrup kirke.

Maren Clausdatter blev født ca. 1648, hun må have været datter af en Claus, måske fra Varde-egnen, da hun ejede gods her.

Maren var gift første gang med præstesønnen Jens Jensen Brask (Anders Vestergård skal have sat en ligsten over dem i Sventrup kirke).
De havde 4 børn:
Jens Brask, præst i Voer; Claus Brask, skipper, senere bosat hos sin halvbror Jens Brask på Kjellerup (død 1725); Kirsten Jensdatter Brask gift med købmænd i Mariager; MarenJensdatter Brask gift med en guldsmed i Mariager.

Jens Brask døde, og Maren Clausdatter giftede sig vel omkring 1686 med Anders Vestergård, der var forpagter af godset Kjellerup.

Børn født på Kjellerup:
Anna Sophie (* 7/4 1687, bgr. 29/2 1704); Jens Andersen Brask (* 24/4 1689).

Maren Clausdatter døde på Kjellerup i 1697 (ligstenen i Svenstrup kirke skulle nævne både hende og hendes første mand).

Anders Vestergård levede nogle år som enkemand, og 7/12 1701 giftede han sig i Mariager med jomfru Maren Jensdatter Søskou, datter af Jens Søskov Christensen, forvalter på Skovgård.

Ægteskabet var dog ikke langvarigt, hun døde allerede i juni 1705, måske i barselsseng, og den sørgende ægtemand lod Svenstrup kirkes kalk forgylde og sætter sine og hustruens initialer på den "A. S. S.  M. J. D. 1705".

Der findes et maleri af Anders Vestergård, som er gengivet her efter bogen "Kjellerup" af Aage Brask, Kbh. 1943. At der ikke findes et maleri af en af fruerne, kan skyldes, at det er malet i årene, hvor han var enkemand. Efter hustruens død havde Anders sin søster Anne Sørensdatter boende hos sig.

Som i vore dage fattedes riget penge, og kun fantasien satte grænser for, hvad man kunne beskatte, og man indførte en skat på parykker.

Sognepræsten indberettede: "Efter Hans Majestæts Allernaadigste Forordning af dato d. 22 Sept: Anno 1710 om Carosser, Peruquer (parykker) og Fontangier (håropsætninger til kvinder), findes ingen i Vester Tørsløf og Svenstrup Sogne, som der efter bør svare (betale) uden en gammel skallet Mand, Anders Sørensen i Svenstrup, som af Fornødenhed bruger peruque og derfor angifvet sig at betale skatt efter Forordningen."

Så parykken på maleriet blev ikke kun båret efter tidens mode, men også af nødvendighed!

Anders Sørensen nedlagde bestillingen som forpagter på Kjellerup og flyttede til en gård han ejede i Svenstrup by, og "han døde i Annexgaarden i Svenstrup 1714, hvor han havde sat sig ned at leve i Rolighed", fortaltes det om ham.

Han døde d. 22/7 1714 "69 år gammel".

Søren Vestergård & Anne Drostrup

Søren Jensen Vestergaard er født i begyndelsen af 1600-tallet, søn af en mand der hed Jens, og så vides ikke mere.

Anne Nielsdatter Drostrup er født i 1604, datter af Niels Hansen Drostrup & hustru, hvis navn i dag er ukendt

Hun var søster til Hans Nielsen Drostrup, borgmester i Mariager.

Anne var gift 1. gang med Rasmus Nielsen i Mariager.
1 Søn af dette ægteskab:
Niels Rasmussen rådmand i Mariager (død 14/10 1708)

Anne Nielsdatter giftede sig igen før 1645 med Søren Jensen Vestergård, opkaldt efter gården ved kirken i Skjellerup, som de påboede.
Børn:
Jens Sørensen (* ca 1640, bosat og død i Norge); Rasmus Sørensen (* 1642 død 17/4 1709); Anne Sørensdatter (* 1645 død i maj 1730); Anders Sørensen Vestergård (* 28/8 1646 i Mygind); Albret Sørensen (* 1650 død 11/1 1724)

Søren Jensen nævnes død omkring 1673.

Sønnen Albret Sørensen var forpagter af Ørslev kloster, og hos ham må den gamle Anne Drostrup have boet fra 1692 til sin død.
I Ørslev kirkebog står:
1699. Den 16. Maj begravede jeg Anne Nielsdatter, salig Søren Jensens af Skjellerup, som var Forpagteren Albret Søfrensens Moder og døde paa Ørslev Kloster. Prædike i mange fornemme Folks Forsamling i hendes Alders 95 Aar".

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Doris Kragh | Svar 08.02.2020 11.46

kender du slægten peder knudsen kjeller
v.h.

Ellen Thiele | Svar 26.07.2015 20.18

Tak for oplysningerne, min oldemor var Karen Marie Andersdatter f. 26.12.1869 i Borup. Hun er oldebarn af Anders Andersen Møller og Cecilie Cathrine Brask

Charlotte Kjeldsen | Svar 07.06.2012 12.50

Hej.
Dejlig hjemmeside, og dejligt med alle de fadd. der her er listet.
Mere om Brask slægten se
www.studepranger.dk
Mvh
Charlotte

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.10 | 19:10

Hej Sigvard
jeg skriver fordi jeg har nogle spørgsmål til Peder Andersen Dam (1659 - 1707)
som kom fra Christiansø, som jeg vil høre din kommentar til.

...
02.10 | 21:50

Hej
Jeg har et lille stamtræ om Würtz familien af Baron Feltmarskal
Paul Würtz
Du kan kontakte mig på fb.
Hilsen Morten Peter Würtz

...
29.09 | 19:58

Peder Andreasen. Bødtker
Født: 14-12-1804, Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Dåb: 3-2-1805, Gjesing Kirke
Ægteskab (1): Hansine Sørensdatter. Kløve den 21-11-1835 i Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Død: 1887, Marie Magdalene, Sønderhald, Rander

...
29.09 | 19:49

1941-1949 Sankt Morten, Støvring, Randers, opsl. 220.
Døde Kvindekøn
nr. 42, 1947 2 Juli, Sct.Mortens Sogn, De gamles Hjem. Begravet 1947 d. 6 Juli Randers
No

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE