Familien Madsen
Annelise Madsen

Annelise Madsen blev født den 18. marts 1933 i Skaftelev, døbt d. 23/4 i Nordrup kirke, datter af gårdejer Sigvard Madsen & hustru Inger Olsen.
Båret til dåben af moderen Inger, fadderne var moster Helga, farbrødrene Alfred og Peter Madsen.

Gik ud af Høng Privatskole i 1947, konfirmeret i Finderup kirke d. 13/4 47. Var på en sy- og tilskærerskole i Næstved i vinteren 1948, på Ryslinge højskole i sommeren 1950.

Gift Mikkelsdag (29/9) 1956 i Finderup med Paul Kristian Mahler Dam (se "Familien Dam" i oversigten).

Flyttede derpå til et hus i Brøndbyvester på Mannavej 6, hvor de boede til hendes død.

De fik 3 børn: Sigvard Mahler Dam (* 18/11 1957 Rigshospitalet); Lasse Mahler Dam (* 9/3 1963 Glostrup, V spæd); & Charlotte ... som ikke ønsker at omtales med familien.

I de første år syede Annelise tøj for private kunder. Fra 1981 påbegyndte hun en omfattende undervisning i astrologi på aftenskolerne på Sjælland, især i Københavns-området. Fra 1984 medforfatter af Paul Mahler Dams astrologi-bøger. Hendes store ambition var at gøre mennesket bekendt med reinkarnations-tanken, som kulminerede i bogen "Reinkarnation - genfødsel i et nyt Legeme" Wiboltts Forlag 2004, som er en fortælling om hendes egne erindringer fra et tidligere liv. Hun sagde tit, "bare jeg når at få udgivet denne bog, inden jeg dør!"

VDet gjorde hun, og hun døde pludseligt i sin seng natten til d. 7. februar 2007, begravet fra Finderup kirke d. 13/2.

Sigvard Madsen & Inger Olsen

Sigvard Madsen blev født på Lysegård i Forlev ved Vemmelev den 23. oktober 1901, søn af gårdejer Frederik Madsen & hustru Kirstine Sørensen.
Vemmelev kirkebog: døbt den 17. november 1901 af sognepræsten: Christen Sigvard Madsen, fadderne: barnets moder, pige Jensine Sørensen, ungkarl Martinus Sørensen og gårdmand Johannes Madsen, alle af Vemmelev.

Inger Olsen blev født i en gård på Jorløse Mark, Jorløse sogn på Sjælland, den 21. februar 1908, og var datter af gårdmand Rasmus Olsen og hustru Inger Karoline Marie Kristensen.
Jorløse kirkebog: døbt den 29. marts 1908 af kapellanen: Inger Olsen, fadderne: moderen bar barnet, købmand Søren Pedersen og hustru Hanne Pedersen (født Kristensen) og faderen.

Navnet Christen var en opkaldelse af moderens far, men han benyttede vist aldrig dette navn. På en seglstampe, som han fik til sin konfirmation, var ingraveret initialerne "S M", denne fik jeg af min mormor i sin tid, fordi jeg var opkaldt efter ham, men aldrig havde mødt ham i live.

Da Sigvard var barn flyttede familien til Ulstrupgården ved Gørlev. Inger kom til at tjene på gården, og sådan kom de to unge til at kende hinanden - ikke uden familiens misbilligelse!

Sigvard & Inger blev gift den 28. juni 1929 i Lille Fuglede.

De fik 6 børn på Kildemosegård, Skaftelev sogn: Svend Madsen (* 1930), Annelise Madsen (* 1933, V2007), Frederik Madsen (* 1937), Karen Madsen (* 1938 V ½ år gammel), Bente Madsen (* 1941, V2007) og Knud Madsen (* 1943).

Sigvard var på Tune Landbrugsskole, og Ryslinge Højskole på Fyn. Han var ambitiøs og købte Kildemosegård i Skaftelev på 45 tønder land, og lagde den sammen med nabogården, Stengård (den var opbygget af kampesten), på 38 tønder, og i 1938 byggede han et helt nyt stuehus, hvor han skaffede en masse kobberting for at få indlagt elektricitet (man skulle selv betale kobberet dengang). I 1944 flyttede familien til Kulbygården 66 ½ tønder land avlsjord med mose til jagt, gården var bygget i 1872 af en folketingsmand, og står endnu.

Tidligt begyndte Sigvard dog at trække på det ene ben, hvilket kom i vejen for hans ambitioner, idet han udviklede sclerose, som man ikke kunne gøre meget ved dengang. I bogen "Holbæk amt - træk af amtets Historie" 1947, har man interviewet de forskellige gårdmænd, og ved Kulbygården står "der anvendes 30 tønder land til frøavl og på resten dyrkes almindelige kornsorter og rodfrugter. Besætningen er på 10 belgiske heste, 4 jersey-køer og 75 svin. Madsen driver sin gård med særlig henblik på frøavl, hvorimod han lægger mindre vægt på det egentlige landbrug med mælkeproduktion og kornavl".

I mange år sad han imidlertid i kørestol, og til sidst kunne han ikke bevæge sig selv, men måtte holde sengen.
VHan døde på Kulbygården den 30. oktober 1957, 19 dage før min fødsel, hvorfor jeg fik hans navn.

VEnken Inger drev med sine børn dygtigt gården videre i mange år til hun døde den 9. august 1984. Begge blev begravet fra Finderup kirke, Løve herred.

Frederik Madsen & Kirstine Sørensen

Frederik Madsen blev født den 28. december 1873 på Vemmelev Møllegård, søn af sognerådsformand og møller Mads Larsen & hustru Marthe Rasmussen.
Vemmelev kirkebog: døbt den 1. marts 1874, Frederik Madsen, fadderne: båret af moderen, gårdmand Peder Nielsen og kone af Forlev, gårdmand Jakob Rasmussen af Ormslev og gårdmand Mads Christensen Christiansen.
Vistnok opkaldt efter kronprinsen, den senere kong Frederik den 7ende, som på grund af sine liberale ideer var utrolig populær hos bønderne, og han støttede i 1901 systemskiftet, hvor bøndernes parti Venstre kom til magten. Ingen forfædre, hverken på fædrene eller mødrene side, bar navnet Frederik.

Kirstine Sørensen blev født den 16. oktober 1874 på Skovgård i Grølsted ved Århus, datter af gårdejer Christen Sørensen & Jensine Rask i Grølsted i Skorup sogn ved Århus.

Frederik havde før sit ægteskab fået gården "Mormorsminde" i Vemmelev af sin far. Om sommeren 1899 byggede han den kønne Lysegård, som var en af de gårde faderen drev ved siden af Møllegården i Vemmelev. "Den var meget smuk, lå så højt, at den sås langt bort" skriver Kirstine i sine erindringer. I dag ligger den meget synlig lige når man har passeret broen, og den er lige så smuk som for 100 år siden!

Kirstine og hendes søster Signe kom begge til Sjælland og fik arbejde som piger på Møllegården, så Kirstine fik kontakt med Frederik Madsen her, og Signe scorede Johannes, som var Frederiks storebror.

Frederik og Kirstine blev gift den 17. oktober 1899 i Skorup ved et ordentligt jysk bryllup!

De fik 4 børn:
Peter Martin Madsen * 14/5 1900; Christen Sigvard Madsen * 23/10 1901; Alfred Madsen * 4/9 1903; Martha Margrethe Madsen * 19/9 1905.

Før sit ægteskab havde Frederik fået den gamle gård "Mormorsminde" i Ormslev, det var den hans oldefar Anders Larsen ejede i første del af 1800-tallet. Frederiks søn Peter (* 1900) har siden fortalt, at han besøgte denne gård, der da ejedes af en slægtning, og der var stadig lerstampet gulv i stuerne og brosten i køkkenet. Siden arvede Frederik "Lysegård" i Vemmelev sogn efter sin far, som han solgte i 1913 og i stedet købte den større Ulstrupgård ved Gørlev på 83 tønder land.
Frederiks kone Kirstine fortalte, at han i 1899 byggede gården op, hun kaldte den for "den kønne Lysegård, ja, den var meget smuk, lå så højt at den kunne ses langt bort".

Da hans søn Alfred overtog gården i 1933 flyttede Frederik og Kirstine hen i det nybyggede hus "Hjørnet", der ligger ud til landevejen.

VFrederik Madsen døde i Ulstrup d. 20/12 1952, 8 dage før sin 79 års fødselsdag.

VKirstine, som var min mors yndling, fortalte hun ofte, døde lige før mors giftemål den 30/9 1956 på Ulstrupgården. Kirstine spurgte til min far, Paul Mahler Dam, på sit dødsleje for hun kunne så godt li' hans klavermusik.

Mads Larsen & Marthe Rasmussen

Mads Larsen blev født på farfaderens gård, "Mormorsminde", i Ormslev den 14. juni 1830, søn af gårdbestyrer Lars Andersen & hustru Magdalene Hansdatter.
Døbt i Vemmelev kirke den 1. august s. å.; faddere var: gårdbestyrer Niels Pedersens kone Maren Hansdatter; gårdmand Peder Sørensen, gårdbestyrer Niels Pedersen og ungkarl Lars Pedersen, alle fra Ormslev.
Opkaldt efter sin farmors far, Mads Madsen, i Ormslev.

Marthe Rasmussen
blev født i Havbølle på Langeland den 23. november 1829 og døbt i Humble kirke, datter af gårdmand Rasmus Madsen og hustru Anna Marie Christensdatter.

Mads Larsen er den person, som familien Madsen har sit slægtsnavn efter.

I 1841 flyttede Marthe som 11-årig med familien til Sjælland, hvor hendes far havde købt en gård på Forlev Mark, Vemmelev sogn. Ved folketællingen 4 år senere bor familien på en af de største gårde i området Koldekildegård i Skørpinge sogn.

Mads og Marthe blev gift den 14/6 1850 i Slots Bjergby, skønt de ikke er registrerede der, men i Boeslunde, og flyttede ind på en lille gård i Ormslev, som Marthes far havde givet dem. Vielsesdagen var Madses 20 års fødselsdag.

De fik 11 børn:
Lars Madsen (* 7/3 1851); Rasmus Madsen (* 28/3 1854); Peter Madsen (* 30/7 1856); Kristian Madsen (* 23/4 1858); Marie Madsen (* 26/6 1860); Jacob Madsen (* 14/11 1862); Johannes Madsen (* 23/8 1865); Christen Madsen (* 7/3 1868); Anna Madsen (* 5/3 1871); Frederik Madsen (* 28/12 1873) kaldt "Frederik den 10ende" da han var nr. 10 i børneflokken; Anders Madsen (* 1/7 1875) V 2 år gammel.

Af Mads Larsen findes kun et foto inden krigen i 1864, hvorimod hans enke blev fotograferet efter hans død i 1889.

Mads Larsens far døde allerede da Mads var 6 år gammel, og han var vokset op med sin stedfar, sognefoged Jacob Rasmussen, han kunne jo være trængt ud af sin fædrene gård, men da han opkalder både sin halvbror Christian og sin stedfar, Jacob, så tyder det jo ikke på splid i familien. Alligevel var det unge par afhængige af hans rige svigerfar Rasmus Madsen, der forærede dem sin gård i Ormslev, der var helt nyopbygget og sat i stand.

I 1855 gik møllegården i Vemmelev med mølle og bageri på tvangsauktion, der var meget jord til, for ejeren blev kaldt proprietær Larsen, og den ville Mads gerne have fingre i, men hans mor og stedfar magtede ikke købet, så "den gamle på Lille Egede" måtte træde til igen. Svigerfar sagde: "Mads, herefter skal du tage Marthe med på råd!" og Mads svarede: "Hvor jeg synes, jeg er den klogeste, der vil jeg selv råde..." og sådan blev det som oftest.

Marthe var ked af at skulle fraflytte den nye gård i Ormslev, for møllegården var gammel og temmelig forfalden, men en trøst var dog at alt det fine indbo og møblement fulgte med.

Mads Larsen købte senere 2 af sognets store gårde, "Jespergård" og "Lysegård", så det var et stort landbrug der blev drevet, og det er fortalt, at man kunne se hele 16 heste græsse på hans enge.

Han blev tillige sognerådsformand - nu hed det ikke sognefoged mere - i Vemmelev-Hemmeshøj, ved kampvalg, idet sognepræsten dr. theol. Rothe blev stemt ned.

VMads Larsen døde den 4/4 1889 i Vemmelev, knap 59 år gammel, og blev begravet i familie-gravstedet på Vemmelev kirkegård.

Marthe kunne på sine gamle dage ikke gå, men kørte i kørestol, og flyttede hen til sin søn Frederik Madsen på Ulstrupgården ved Gørlev, hvor hun V d. 25/8 1914 nær de 85 år, hun blev begravet ved sin mand i Vemmelev.

Lars Andersen & Magdalene Hansdatter

Lars Andersen blev født i 1797 på gården "Mormorsminde" i Ormslev, søn af gårdmand Anders Larsen & hustru Sidsele Madsdatter.
Døbt den 13. august 1797 i Vemmelev kirke: Anders Larsens Søn Lars af Ormslev, båren af Peder Larsens hustru  i Hemishøj, faddere: Lars Larsens hustrue i Stude, Ungkarl Niels Larsen, Peder Larsens Søn i Hemishøj, Lars Larsens Søn Rasmus i Stude; Moderen introduceret samme dag.
Opkaldt efter sin farfar, gårdmand Lars Larsen i Ormslev.

Magdalene Hansdatter blev født den 20. november 1808 i Ormslev, datter af gårdmand Hans Dinesen og hustru Margrete Jørgensdatter.
Hun blev døbt i Vemmelev kirke: Den 8. januar 1809 fik gårdmand af Ormslev Hans Dinesen og hustru Margrete Jørgensdatter deres d. 20. november 1808 hjemmedøbte datter Malenes dåb bekræftet i kirken. Båren af gårdmand Jens Larsens hustru Margrete Hansdatter af Hemmeshøj og gårdmand på Studegård Andreas Larsens hustru Karen Christensdatter stod hos. Fadderne var gårdmand Mads Madsen og Rasmus Madsen af Ormslev og Anders Jensen; Konen blev introduceret samme dag.
Hun blev opkaldt efter sin fars første, afdøde hustru Malene Thomasdatter (Magdalene & Malene er det samme navn).

Lars & Magdalene blev gift den 12. marts 1830 i Vemmelev kirke.

Lars Andersen var gårdbestyrer på sin fars gård (kaldt "Mormorsminde") i Ormslev, Vemmelev
sogn, men døde før sine forældre og blev derfor aldrig gårdmand. Hele familien bor på gården ved folketællingen i 1834.

De fik 4 børn født i Ormslev: Mads Larsen (* 14/6 1830), Anne Katrine Larsen (* 1831), Maren Larsen (* 1833) & Lars Larsen (* 1835, V 1837).

V Lars Andersen døde d. 11/3 1836 i Ormslev, kun 38 år gammel.

Enken sad tilbage med små børn, og der gik 1½ år før hun fandt sig en ny ægtemand. Den 12/1 1838 var der bryllup i Vemmelev kirke mellem ungkarl Jacob Rasmussen fra Skerregården i Skt. Peders sogn i Slagelse, 30 år, og Magdalene Hansdatter, enke efter afdøde gårdbestyrer Lars Andersen af Ormslev, 28 år.

Jacob flyttede ind på "Mormorsminde" og ved folketællingen i 1840 var han sognefoged i Vemmelev sogn.

De fik 2 børn: Karen Marie Jacobsen (* 1839) & Christian Jacobsen (* 1843).

VMagdalene døde den 8. november 1886 i Ormslev, 76 år gammel. Lars Andersen døde længe før bønderfolk gik til fotografen, så der findes intet billede af ham, Magdalene derimod kunne godt være foreviget, men jeg har ikke fundet et foto af hende.

Anders Larsen & Sidsele Madsdatter

Anders Larsen blev født 1760 i Ormslev, kirkebogen over Vemmelev sogn er desværre gået tabt. Han var søn af gårdmand Lars Larsen og hustru Anne Rasmusdatter.
Hvem Anders var opkaldt efter vides ikke med sikkerhed, hans farmor Maren var måske datter af en Anders.

Sidsele Madsdatter blev født 1764 i Ormslev, datter af gårdmand Mads Madsen og hustru Bodil Nielsdatter.
Hun blev født lige spræcis hvor den bevarede kirkebog i Vemmelev begynder, så vi kan finde hendes dåb: d. 29/4 døbt Mads Madsens pigebarn i Ormslev, Sidsel. Fadderne: Jens Rasmussen, Peder Rasmussen, Peder Larsen, Rasmus Jensens kone bar hende og Henrik Sørensens kone stod hos.
Mads Madsens første kone hed Kirsten Larsdatter og var en søster til Anders' far Lars Larsen; moderen til Sidsele var hans anden hustru Bodil Nielsdatter.

Den 24. januar 1785 var der dobbeltbryllup i Vemmelev kirke:
1) Gårdmand og ungkarl Mads Madsen af Ormslev giftede sig med Maren Larsdatter, enke efter Rasmus Jensen smst., forloverne var: Mads Madsen forrige gårdmand (gommens far) og gårdmand Peder Rasmussen smst.
2) Gårdmand og ungkarl Anders Larsen og pigen Sidse Madsdatter, forloverne var: ungkarl Mads Madsen (brudens bror, at han kaldes ungkarl, skyldes at han var forlover ved forlovelsen d. 14/11 1784) og Søren Hansen gårdmand i byen (altså Vemmelev).

Anders Larsen og Sidsele Madsdatter boede på gården "Mormorsminde" i Ormslev, som nedarvedes i familien.

De fik 3 børn: Anne Andersdatter (* 1786, V spæd), Lars Andersen (* 1797) og Bodil Andersdatter (* efter 1801).

Parrets søn Lars Andersen bestyrede siden gården for dem, men døde ung i 1836.

VAnders Larsen døde årets efter sin søn, den 28/10 1737, 77 år gammel.

Hans søns enke Magdalene Hansdatter giftede sig derpå i 1738 med Jacob Rasmussen, der så flyttede ind og passede gården.

VSidsele Madsdatter boede siden på aftægt på gården, hvor hun døde d. 18/5 1845, 81 år og i måned gammel. Hendes skifte, der blev afholdt d. 21/5, nævner kun 2 børn, afdøde Lars og datteren Bodil gift med gårdmand Jens Jensen, Ormslev.

Lars Larsen & Anne Rasmusdatter

Lars Larsen var født 1713 i Ormslev, søn af gårdmand Lars Larsen og Maren Andersdatter (kirkebogen tabt).
Opkaldt efter både sin far og farfar, der begge var gårdmænd i Ormslev og hed Lars Larsen.

Anne Rasmusdatter var født 1733 i Ormslev, datter af gårdmand Rasmus Sørensen og hustru Mette (som måske hed Pedersdatter) (kirkebogen tabt).

Lars Larsen var gift 3 gange, og Anne var hans tredje hustru.
Første hustrus navn kendes ikke, og det vides heller ikke, om der var børn i ægteskabet.
Anden hustru var Birgitte Jensdatter, og der findes et skifte efter hende d. 20/3 1754, hvor de 2 myndige sønner Peder Larsen og Lars Larsen, begge til huse hos faderen, hver arvede 22 rigsdaler, 2 mark og 6 2/3 skilling efter moderen. Disse penge fik de først udbetalt i 1764, hvor de kvitterer deres far for dem.

Mellem 1754 og 1759 blev Lars Larsen gift med den 20 år yngre Anne Rasmusdatter.

De fik 7 børn: Maren Larsdatter (* 1759), Anders Larsen (* 1760), Søren Larsen (* 1762), Niels Larsen (* 1764), Birgitte (Birthe) Larsdatter (* 1766), Ingeborg Larsdatter (* 1768) og Margrete Larsdatter (* 1774).

Lars Larsen kaldes for "rytterbonde", det vil sige, at han var en af de bønder, hvis gård lå under Antvorskov rytterdistrikt, dvs. han skulle betale skat til Antvorskov, vi er nu tilbage i fæstebøndernes tid.

Et register af 1774 over de gårde, der lå under Antvorskov, nævner, at der i Ormslev var 16 gårde og 15 huse, og gård nr. 21 i byen på 7 tønder og 3 fjerdingkar land hartkorn var beboet af Lars Larsen.

V Anden søndag i Faste den 7/3 1784 blev gårdmand i Ormslev, 71 år, begravet fra Vemmelev kirke til klokkeringning. Man noterede ringningen i bogen, fordi det kostede ekstra.

Han havde imidlertid også overlevet sin tredje, unge kone:

VPalme søndag den 19/3 1780 blev Lars Larsens hustru i Ormslev, Anne Rasmusdatter, 46 år gammel, begravet fra Vemmelev kirke, 24 skilling (betaling for klokkers klang).

Lars Larsen & Maren Andersdatter

Lars Larsen den ældre var født omkring 1680 i Ormslev, søn af Lars Larsen og hustru, hvis navn ikke kendes (kirkebogen er gået tabt).
Lars var opkaldt efter både sin far, Lars Larsen, og sin farfar, Lars Nielsen, der begge var gårdmænd i Ormslev.

Maren Andersdatter - hendes navn er usikkert, og kun baseret på opkaldelserne, for at se om et spor dukker op.

Lars Larsen var rytterbonde i Ormslev.

Han blev gift før 1710 med den hypotetiske Maren Andersdatter.

De fik formodentlig 4 børn: Anne Larsdatter (* 1711), Lars Larsen (* 1713), Kirsten Larsdatter (* 17...), Rasmus Larsen (* 17...)

VLars Larsen døde i marts måned 1741.

Lars Larsen den ældste

Lars Larsen den ældste må være født omkring 1650 søn af Lars Nielsen og en hustru af ukendt navn (kirkebogen tabt).

Lars Larsen var rytterbonde i Ormslev.

Han blev gift før 1680 med en af navn ukendt kvinde.

De fik i alt fald 1 søn: Lars Larsen (* ca. 1680).

VLars Larsen den ældste skal være død i Ormslev mellem 1708 og 1720 (kirkebogen tabt).

Lars Nielsen

Lars Nielsen er formodentlig født omkring 1620, søn af en mand der hed Niels. Han er således den ældste person, der hidtil er fundet i familien Madsens direkte mandslinie.

Til venstre ses en samtidig illustration af bønder omkring 1580.

Han blev gift formodentlig før 1650 med en af navn ukendt kvinde, og de fik i alt fald sønnen Lars Larsen født ca. 1650.

Lars Nielsen var rytterbonde i Ormslev, og nævnes i kong Christian den 5.'s matrikel af 1688 "bønderne i Ormslev 24/7 1682".

VLars Nielsen er således død efter 1682, men der er hverken bevaret skifteprotokoller eller kirkebøger.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Finn Pedersen | Svar 18.03.2020 07.35

Det var ikke møllegården, der gik på tvang i 1879, men en anden gård i Vemmelev, som var ejet af proprietær Andreas Larsen, Stude møllegård.
Hilsen Finn

Finn Pedersen | Svar 17.03.2020 16.46

Jeg ved ikke, hvor du har oplysningerne fra om møller Mads Larsen og Marthe Rasmussen. Han købte Vemmelev møllegård i 1862 af et dødsbo efter fru Lassen.

Finn Pedersen | Svar 24.02.2020 11.19

Nogle gode oplysninger, da vi Lissi og Finn er ved at skrive en bog om Vemmelev.
Har oplysninger om "Den gamle på Lille Egede", kontakt mig.
Hilsen Finn

Chr. K. Jensen | Svar 11.05.2014 17.39

Hej, Har med tak noteret mig de fine informationer om min farmors forældre, Frederik og Kirstine.
Venlig hilsen
Chr.

Bodil l Madsen | Svar 09.11.2011 21.07

Bodil bor på Grønhøj, og har en lillesøster om der hedder Kirsten, hun bor i Vejle op i uhøj. Jeg har der hedder Flemming, han bor hos min lillesøster.

Sigvard Mahler Dam 11.11.2011 15.30

Kan du ikke skrive lidt nærmere, hvordan du passer ind i familien - jeg kan ikke placere dig

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.10 | 16:58

Jeg syntes det er spændende da jeg er i familie med Just Vallentin Lidøe efter min farfar som er fra Kalundborg,

...
15.10 | 14:51

Hva vet man om Kofoed navnet i Norge. Har det noen tilhørlighet til Kofoed på Bornholm.mvh

...
05.10 | 19:10

Hej Sigvard
jeg skriver fordi jeg har nogle spørgsmål til Peder Andersen Dam (1659 - 1707)
som kom fra Christiansø, som jeg vil høre din kommentar til.

...
02.10 | 21:50

Hej
Jeg har et lille stamtræ om Würtz familien af Baron Feltmarskal
Paul Würtz
Du kan kontakte mig på fb.
Hilsen Morten Peter Würtz

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE