Familien Dam
Slægten Dam

Slægten Dam indvandrede til Bornholm i 1690erne via Christiansø. Peder Andersen Dam var konstabel på den 1684 påbegyndte fæstning Christiansø, og det vides ikke, hvorfra han kom. Konstablerne var i artilleriet, og de boede på Frederiksø sammen med officererne. Peder Dam var gift med Catharina Andersdatter. Det vides ikke om han var gift med hende før han ankom, og havde hende med, men i alt fald fik de børnene Johan Lorentsen Abroe (* 1694), Christian Pedersen Dam (* 6/11 1695) og Maria Pedersdatter Dam (* 1698) på Christiansø.

Proviantforvalteren på Christiansø hed Lorents Abroe (ikke at forveksle med urmager-slægten Arboe, der er en bevidst diffence i stavemåden), så måske var han og Peder Dam gode venner siden opkaldelsen.

Det er blevet udtalt, at slægten skulle stamme fra en af Bornholms gårde kaldt "Dammegård", men øens skifteprotokoller fra landdistrikterne er bevaret fra 1681, og der er overhovedet ingen antydninger af, at slægten skulle komme her fra!

I 1699 køber Peder Dam en stor gård i Åkirkeby, det er i og for sig ikke mærkeligt, for Christiansø blev af en besynderlig årsag administreret fra denne by. Fra først af er han og hustruen faddere utrolig mange gange ved de lokale barnedåber, hvilket fortæller, at ægteparret har været meget respekteret. Sønnen Christian Pedersen Dam overtog gården i Åkirkeby, og var efter amtmand Urnes udsagn i 1740rne, snart sagt den eneste formuende borger i denne lille købstad.

De 2 øvrige søskende flyttede til storbyen, Rønne! At den ene gren af slægten hed Abroe har ikke været så kendt, hvilket vel skyldes, at efter Johan Abroe overlevede blot 2 døtre, det vil sige, at mandslinien ikke gik videre. Johan Abroe lod 1729 bygge det nye rådhus i Rønne, som stod til 1834. Hans frue var Cecilia, datter af skovrider Hans Erichsen & Sidsele Lesler, og med hende fik han døtrene Martha Cathrine Abroe (gift med Hans Predbjørn) og Margaretha Abroe (gift med Mathias Kiettelsen), samt sønnen Hans Sander Abroe, der døde ugift og barnløs.
Maria Dam blev gift med enkemanden Jochum Ancher, og siden med Lars Hiorth Bohn.
Fra disse 3 søskende nedstammer en hel del af den bornholmske overklasse, som optræder på mange af stamtavlerne i dag.

Den mest bemærkelsesværdige mand er vel Philip Rasch Dam, der i 1866 startede avisen "Bornholms Tidende", og som 34-årig i 1857 blev valgt til Folketinget for Åkirkeby-kredsen for partiet Venstre. Han sad i Folketinget i 35 år, og var desuden borgmester i Åkirkeby.
Hans foto ses til venstre.

Sigvard Mahler Dam

Sigvard Mahler Dam blev født den 18. november 1957 på Rigshospitalet, og døbt den 26/12 i Finderup kirke.
Båret til dåben af moderen Annelise, fadderne: mormor Inger og morbrødrene Svend og Frederik Madsen.

Opvokset på Mannavej 6 i Brøndbyvester; konfirmeret d. 2/9 1971 i Brøndbyvester kirke; realeksamen fra Gildhøjskolen 1974; student fra Schneekloth gymnasium 1977; immatrikuleret ved det naturvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet i 1977, sprunget fra i 1979.
Havde dernæst forskelligt ufaglært arbejde.
Begyndte i 1981 at undervise i astrologi på aftenskolerne, levede af dette indtil 1997. Har siden været ansat på flere bosteder og skoler for børn og unge, der har svært ved at finde sig til rette i vores samfund.
I maj 2006 examineret psykoterapeut fra PUC (psykoterapeutisk undervisnings center) i Hillerød.
Og endelig pr. 1. december 2007 opstartet forlaget "Libri Damiani" (Dams Bøger).

Mødte Pia den 2. september 1989 (se Familien Pia Brask Kjellerup), købte huset Engvej 1 i Ruds Vedby pr. 2. december s. å. - jo, vi havde travlt!
Gift pinselørdag den 18. maj 1991 i Finderup kirke.

Vi har fået 2 døtre:
Rebecca Marie Mahler Dam 5/2 91 i Kalundborg, døbt d. 18/5 i Finderup kirke, båret til dåben af faster Charlotte; storesøster Marianne var pigefadder, fars moster Bente Madsen og mormor E..
Cecilie Maria Mahler Dam 23/2 92 i Kalundborg, døbt d. 15/5 i Ruds Vedby kirke, båret til dåben af morbror J.; morbror C., farfar Paul og farmor Annelise.

Mit hjerte er ved teatret, og ved flytningen til Ruds Vedby og mødet med "Borgspillet" begyndte en årelang beskæftigelse i teater og revy, som har inddraget både kæreste og børn. Mange gode timer og mange gode oplevelser har dette givet os.

Paul Kristian Mahler Dam & Annelise Madsen

Paul Kristian Mahler Dam blev født den 8. oktober 1931 i Ibsker skole på Bornholm, døbt den 6. december i sankt Ibs kirke.
Båret til dåben af sin faster Anna Louise Dam, kaldet "faster Kylle", de øvrige faddere kan han ikke huske.
Søn af lærer Peder Christian Mahler Dam og hustru Esther Elionora Ragnhild Brask.

Annelise Madsen blev født den 18. marts 1933 i Skaftelev på Sjælland, døbt den 23. april i Nordrup kirke.
Båret til dåben af sin mor Inger Olsen, fadderne var hendes moster Helga Olsen, og farbrødrene Alfred og Peter Madsen.
Hun var datter af gårdejer Sigvard Madsen (se "Madsen S2" i menuen) og hustru Inger Olsen (se "Olsen S3").

Paul tog preliminær-examen i Svaneke. Blev ansat i ØK "ovre", men kom tilbage til Bornholm og blev udlært som elektriker i Rønne. Blev ansat på "Kabelfabriken" i Brøndby og udså sig et hus på Mannavej.

Paul & Annelise blev gift Mikkelsdag (29/9) 1956 i Finderup kirke, Løve herred.

De købte først et hus i Ishøj, hvor de mistede penge, fordi bygherren ikke gjorde det færdig, han gik efterfølgende konkurs. Da de kom ud af det, købte de huset Mannavej 6 i Brøndby, hvor de boede i 50 år.

De fik 3 børn: Sigvard Mahler Dam i 1957, Lasse i 1963 (død spæd) og Charlotte.

Paul blev ansat hos "Tobias Jensen" i Glostrup, hvor han var lavede håndbøger med beskrivelser af firmaets elektronik. Siden fik han en lignende stilling hos "Simonsen & Weel" i Glostrup.

En hobby førte til at han efter at have været på kursus hos astrolog Irene Christensen på "IC Instituttet" blev astrolog, hvilket erhverv han og Annelise levede af fra medio 1970erne. De har skrevet adskillige bøger om emnet.

V Annelise døde i Brøndby den 7/2 2007, og begravet den 13/2 fra Finderup kirke.

Paul er efterfølgende flyttet til Høng, hvor han fortsætter sit virke.
 

V Paul døde d. 6/7 2014 af et hjertetilfælde på sin bopæl i Høng, og blev begravet fra Finderup kirke hos sin afdøde hustru.

Peder Christian Mahler Dam & Esther Elionora Ragnhild Brask

Peder Christian Mahler Dam blev født den 30. juni 1898 Provstegade 8 i Rønne, søn af skibstømrer Christian Dam & modehandler Anine Hansine Mahler.
Rønne kirkebog: døbt d. 7. august 1898 af kapellan Hansen; fadderne: forældrene, Laura Mahler af Aakirkeby og maler Christian Mahler.

Esther Elionora Ragnhild Brask blev født den 28. oktober 1901 Collinsgade 9 i sankt Jakobs sogn, København.
Hun var datter af skomagermester Frederik Anton Brask og Caroline Augusta Nordström (se "Brask S3" & "Nordström S4" i menuen).

Rønne kirkebog, konfirmerede drenge d. 6. oktober 1912: Peder Christian Mahler Dam, søn af skibstømrer Christian Dam og hustru Anine Hansine født Mahler, Provstegade 8.

Peder og Esther blev gift den 7. oktober 1923 i Eliaskirken på Vesterbros Torv i København.

De fik 6 børn: Kirsten Brask Dam i 1924, Tove Elisabeth Dam i 1925, Per Brask Dam i 1926, Birgit Esther Dam i 1928, Paul Kristian Mahler Dam i 1931 og Vibeke Ebba Dam i 1939.

Peder blev lærer ved Skårup Statsseminarium i 1919, tog første del af den teologiske embedseksamen i 1934. Virkede som lærer, degn og kirkesanger i flere sogne hele livet, længst i Ibsker sogn på Bornholm.

V Peder døde den 15. august 1963 af hjertestop på trappen på vej til skole, begravet den 20. august fra Præstø kirke.

V Esther døde af en hjerneblødning den 5. november 1991, få dage efter sin 90 års fødselsdag, hvor hun var rask og rørig.

Christian Dam & Anine Hansine Mahler

Christian Dam blev født den 5. januar 1865 i Ferskesøstræde i Nexø, døbt den 5. februar i pastor Trandbergs frimenighed.
Ingen faddere noteret i kirkebogen.
Søn af tømrer Peder Christian Dam og hustru Johanne Jacobine Erthmann.

Anine Hansine Mahler blev født den 11. november 1860 i Stokkegade i Åkirkeby, døbt anden juledag i Å kirke.
Båret til dåben af Thora Olsen, gift med barnets farbror sømand Hans Kofoed Rønne, pigefadder var moster Cathrine Blom, og de øvrige: farbror Lauritz Peter Ipsen, moster Kirstine Bloms mand Julius Rasmussen Lerche og faderen.
Hun var datter af malermester Christian Cornelius Mahler og hustru Caroline Kirstine Blom (se "Mahler S4" og "Blom S5" i oversigten).

I 1881 indrettede Christian Cornelius Mahler en modebutik til Anine i deres ejendom i Stokkegade.

Christian og Anine blev gift den 17. september 1890 i Å kirke, forloverne var Christian Cornelius Mahler og gommens bror Lars Juul Erthmann Dam af Nexø.

Christian Dam var skibstømrer og havde allerede i mange år sejlet - også på Amerika, hvortil hans bror Otto var emigreret. Han havde været lige ved at emigrere selv, Lars Dam der var forlover ved brylluppet var også emigreret, men kom hjem igen, det kan have været en af grundene til, at Christian ikke også rejste.
Jeg har fundet et maleri af Rønne-brikken "Bornholm", som han sejlede med, billedet ses i fotoalbummet (se menuen), hvor også et gammelt foto af besætningen findes. Om det var denne brik han sejlede til Amerika på, ved jeg ikke. Han fortalte min far historier, om hvorledes han om aftenen spillede på sin harmonika (som far har endnu), og negeren Hassan dansede til. I Amerika var han blevet spurgt, om han ikke som tømmermand ville tage arbejde ved bygningen af jernbanerne. Måske var det hans udvandrede bror, der havde opfordret ham, det havde fristet meget, men Christian sejlede hjem igen.
På sine gamle dage passede Christian fyret i Rønne - det står endnu - det skulle tændes og slukkes ved håndkraft.

Allerede 3 dage efter brylluppet var en annonce i "Bornholms Tidende" af Anine Dam, at hun åbnede en ny modebutik i guldsmed Haagensens tidligere butik ved Store Torv i Rønne. Parret boede til leje på et værelse i Anthonistræde. Den 28. april 1892 meddeler en anden annonce i avisen, at Anine Dams modeforretning er flyttet til Provstegade i drejer Hjorths tidligere sted. Det var hus nr. 8 og her boede de til huset blev bombet i 1945.

De fik 5 børn: Johanne Karoline Dam 8/8 1891, Anna Marie Dam 25/4 1893 (V 2½ år gl.), Ebba Dorthea Dam 16/3 1895, Peder Christian Mahler Dam 30/6 1898 og Anna Louise Dam 19/5 1901.

Christian havde på hustruens foranledning fået job i Søndagsskolen, men han var også lidt af en spasmager. Engang optrådte en "hypnotisør" fra Åkirkeby på Rønne Torv, og Christian optrådte som hypnotiseret, hvor han iklædt et dyreskind som hulemand gik rundt og bed i en knogle.
Det var i 1911, for hans hustrus nevø Ludvig Andreas Mahler (ham der senere skabte "Krølle Bølle"), der har fortalt mig historien, sagde at han kun var 10 år gammel. Hjemme, da Ludvig Andreas fortalte det til sine forældre, fik han en lussing, for de mente, det var løgn, og "den pæne mand" ikke ville optræde på den måde. Men han havde ret, for "tantâ Nina" (som han kaldte Anine) kom grædende til deres hus, og hun låste sig inde af skam i 3 dage. Christian mistede sin stilling i søndagsskolen, og siden måtte han affinde sig med at gå flere skridt bag sin kone, når de var i byen. Måske det var grunden til, at Christian ved hustruens båre i stuen i Provstegade udbrød: "fick du åsjælt da?" ("er du færdig med at skælde ud?").


V Anine Dam døde den 15. november 1927 af mavekræft.

Christian Dam levede mange år endnu i Provstegade 8 med sin ugifte datter Anna Louise, men efter russernes bombardement af byen i 1945, hvor huset blev ødelagt, flyttede han hen til datteren Ebba og svigersønnen Oluf Jensen i Sankt Mortensgade 25, lige ved nutidens museum.
V Han døde den 4. januar 1946, dagen før sin 81 års fødselsdag.

Peder Christian Dam & Johanne Jakobine Erthmann

Peder Christian Dam blev født den 10. januar 1819 i Åkirkeby, og døbt i Å kirke d. 30. januar.
Gudmor var Rebecca Marie Hjorth anden hustru til byskriver Philip Rasch Dam (den døbtes farfar), pigefadder Hedevig Balle (vist præstens datter), faddere: kaptejn Thorkild Sonne, løjtnant Marcus Dam (den døbtes farbror) og Hans Kofod Jacobsen.
Han var søn af borgerkaptejn Christian Dam og hustru Kirstine Caspersen.

Peder Christian var 5 år gammel, da familien flyttede til Nexø, hvor de købte gård nr. 193 på Nørregade. Som ung var han søfarende, og har måske som siden sønnen Christian været skibstømrer, idet han efter sit ægteskab nedsætter sig som tømrer og avlsbruger i Nexø.

Johanne Jakobine Erthmann blev født den 10. november 1826 i Munkegade 88 i Nexø, datter af handelsmand og byrådsmedlem Lars Juul Erthmann (se "Erthmann S5") og Johanne Margaretha Gjerow.

Peder og Johanne blev gift den 28. februar 1850, og flyttede til Ferskesøstræde, hvor siden hans gamle forældre også flyttede ind.

De fik 11 børn: Caroline Kirstine Dam (* 25/7 1851), Hermandine Christiane Dam (* 30/12 1852), tvillingerne Lars Juul Dam & Christian Rasch Dam (* 23/2 1855) begge V små, Christian Andreas Dam (* 8/10 1857) V 5 år gl., Laurentia Julie Ertmandine Dam (* 12/10 1859) V spæd, Lars Juul Erthmann Dam (* 22/10 1860), Otto Dam (* 2/12 1862), Christian Dam (* 5/1 1865), Johannes Peter Dam (* 16/10 1867) & Andreas Dam (* 4/2 1870).

V Den 6. september 1877 døde Peder Christian Dam efter en hjerneblødning, der havde gjort ham lam. Det eneste foto, der findes af ham, blev taget i sidste øjeblik: mens han lå lammet i sin segn (se ved siden af).

Enken passede gården i mange år endnu, blandt andet havde hun ansat en bestyrer Lars Ipsen, som senere emigrerede til Amerika med hendes 2 sønner Otto og Lars.

V Johanne Jakobine Erthmann døde i 1912.

Christian Dam & Kirstine Caspersen Kamper

Christian Dam blev født den 29. juli 1775 i slægtsgården ved Åkirkeby torv, døbt den 7. august i Å kirke.
Båret til dåben af sin moster Mette Maria Tamdrup, Hans Sonnes kone; faddere: kaptejn Peter Rasch Dam, løjtnant Herman Müller, studerende Johannes Kjøller Whitte og Hans Madsen; pigefaddere: jomfruerne Margaretha Maria Whitte, Catharina Susanne Müller og Barbara Arboe.
Han var søn af byskriver i Åkirkeby Philip Rasch Dam & første hustru Catharina Tamdrup.

For Kirstine Caspersen kender vi kun dåbsdagen: den 1. december 1786 i Nexø.
Båret til dåben af sin farbror Peder Caspersens hustru Karen Jensdatter Juul. Faddere: Hans Peder Rasmussen, Hans Kjøller Birch, Lars Juul, Margrethe Birch og jomfru Neth.
Hun var datter af handelsmand og skipper Rasmus Caspersen og hustru Anne Cathrine Rasmusdatter. Rasmuses oldefar og dennes bror hed Kamper til efternavn, men familien i Nexø benyttede ikke det faste slægtsnavn.

Christian & Kirstine blev gift den 24. oktober 1807 i Nexø. De boede i Åkirkeby - hvor ved jeg ikke - men i brandforsikringen år 1811 er løjtnant Christian Dam forsikret for 1010 rigsdaler, hvilket er det næsthøjeste beløb i byen, kun overgået af hans far.
Omkring 1824 flytter familien til Nexø til gård nr. 193 i Nørregade.
Allerede 1819 ved sønnens dåb i Å kirke kaldes Christian Dam for kaptejn i borgervæbningen, hvilken stilling han også fik i Nexø.
Der findes ingen fotos af dem, men til venstre ses en løjtnant i den bornholmske borgervævning 1840.

De fik 10 børn: Rasmus Caspersen Dam (døbt 11/11 1808), Michelle Dam (* 3/5 1813), Philip Rasch Dam (* 14/2 1815), Jakob Andreas Dam (* 4/12 1816), Peder Christian Dam (* 10/1 1819), Johanne Marie Dam (* 19/3 1820), Jens Sigfred Dam (* 20/5 1822), V 3 år, Herman Michael Dam (* 5/10 1824), Christian Sigfred Dam (* 26/7 1826), Jørgen Otto Dam (* ca. 1828) V i 1834.

V Kirstine Caspersen døde d. 12. februar 1851 i Nexø af "bryst tæring", som vel er brystkræft.

V Christian Dam døde anden juledag 1858 i Nexø, og var stadig så respekteret, at præsten noterede et "NB" i marginen og skrev "forhenværende borgerkaptejn, avlsbruger og enkemand, boende i Nexø, 83 Aar gammel, døde af alderdomssvaghed".

Philip Rasch Dam & Catharina Tamdrup

Philip Rasch Dam blev født den 14. marts 1738 i slægtsgården ved torvet i Åkirkeby, døbt den 23. marts i Å kirke.
Båret til dåben af fru Cathrine West, amtsforvalter Schröders hustru; faddere: fars svoger Lars Hiorth Bohn (gift med Maria Dam), landstingskriver Claus Bohn, Jørgen Ibsen, Mads Bohn (søn af Herman Madsen Bohn) og Hans Ancher; pigefaddere: fars brordatter Martha Johansdatter Abroe og Poul Anthoni Müllers datter Malene.
Han var søn af borgerkaptejn Christian Dam & hustru Bertha Rasch.

Catharina Tamdrup blev født i Pedersker præstegård den 10. juni 1753, døbt den 15. juni i Pedersker kirke.
Båret til dåben af Kirstine Ibsdatter, major Knud Sonnes hustru, faddere: præsterne Hr. Lars Hiorth og Hr. Hans Jørgen Lund, samt seigneur Niels Bierrum og fars svoger Adolf Hansen Kofoed (gift med Anna Sophia Tamdrup) og jomfru Anne Maria Hiorth af Åker.
Hun var datter af sognepræst i Pedersker Michael Tamdrup og hustru Maren Jørgensdatter.

Philip og Catharina blev gift den 31. oktober 1770 i Pedersker.

De fik 10 børn: Bertha Kirstine Dam (* 18/5 1772), Marie Sophie (* 10/2 1774) V 4 år, Christian Dam (* 29/7 1775), Michael Tamdrup Dam (* 2/4 1777), Marie Sophie Dam (* 27/5 1779), Herman Peter Dam (* 7/12 1780), en dødfødt pige (14/8 1782), Michelle Margrethe Dam (* 3/7 1783) V 4 år, Peder Mathias Dam (* 3/1 1786) V 1 år, Peder Dam (* 1/3 1787) V spæd.

V Catharina Tamdrup døde i barselsseng efter sidste fødsel d. 15/3 1787 "33 år, 9 Maaneder og 5 Dage gammel". Som enkemanden skrev i "Skindbogen": 1787 den 15. Marts hensov i Herren min salige Kone Catrine Dam fra mig og 6 Børn. Gud trøste os Efterlevende.

Den 30/9 1788 fandt han trøsten, idet han giftede sig med Rebekka Marie Hjorth i Østermarie præstegård.
Hun var datter af sognepræst Marcus Ludvig Hjorth og hustru Mette Kirstine Ipsen.

De fik 7 børn, hvoraf kun de 3 overlevede til voksensalderen.
Marcus Ludvig Dam (* 3/11 1789) V spæd, Marcus Ludvig Dam (* 13/11 1791), Peder Christian (* 28/9 1794) V spæd, Jørgen Ipsen Dam (* 26/3 1796) V spæd, Kathrine Marie Dam (* 18/2 1798) V spæd, Kathrine Marie Dam (* 15/11 1799), Jørgen Michael Dam (* 27/5 1806).

Philip Rasch Dam var byskriver i Åkirkeby indtil 1/4 1818, han var i 1811 forsikret i brandforsikringen for det absolut højeste beløb i byen: 1450 rigsdaler. Den næste var hans søn Christian Dam med 1010 rigsdaler.

Philip Rasch Dam benyttede sig desværre kun af et segl med initialerne "PRD" slynget ind i hinanden, som det var mode på dette tidspunkt, så vi kan ikke få efterretning om slægtsvåbenet.

V Philip blev en aldrende herre, for "Skindbogen" fortæller: 1819 den 10. juni døde min Fader Philip Rasch Dam i sit 82. Aar." Han blev begravet i Å kirke.

V Enken døde efter 4/9 1838 for da nævnes "Rebekka Marie Dam efgangne byskriver Dams enke i Aakirkeby", men inden 15/7 1842, hvor der gøres en offentlig Auktion, over "byskriver Dams enkes bo".

Christian Pedersen Dam & Bertha Rasch

Christian Pedersen Dam blev født på Christiansø den 6. november 1695, skrev han i "Skindbogen", og kirkebogen er gået tabt, så vi kender ingen faddere.
Søn af constabel Peder Andersen Dam & hustru Catharina Andersdatter.

Bertha Rasch blev født den 18. november 1694 i Rønne meddeler familien Rasches slægtebog, og hun blev døbt den 23. ditto.
Båret til dåben af Elsebeth Peder Rosmands. Gundel Herman Bohns var kvindefadder, og Anne Pernille pigefadder; mænd: Mads Pedersen, mester (altså læge) Simon Hals og Sivert Jacobsen.
Hun var datter af borgerkaptejn Philip Rasch og hustru Kirstine Bohn (se hendes slægt videre tilbage under "RASCH/ EGMOND" i menuen, & Kirstine Bohns slægt under "GAGGE", begge linier går tilbage til middelalderen).

Christian og Bertha blev gift den 9. december 1722 i Herman Madsen Bohns hus i Nexø. Derpå flyttede de ind på slægtsgården, der lå lige ud til torvet i Åkirkeby.

De fik 12 børn: Peder Dam (* 9/11 1723), Philip Rasch Dam (* 6/4 1725) V 13 år gammel, Cathrine Dam (* 6/10 1726), Herman Madsen Dam (* 14/8 1728), Peter Rasch Dam (*28/8 1729) V 1½ år gl., Mads Dam (* 21/11 1730) V½ år gl., Peter Rasch Dam (* 22/5 1732), Mads Dam (* 6/11 1733), Kirstine Dam (* 18/2 1735), Elsebeth Margrethe Dam (* 25/3 1736) V 1½ år gl., Philip Rasch Dam (* 14/3 1738), Bertha Marie Dam (* 24/2 1740).

Christian Dam fik mange hverv i byen, han nævnes som borgerkaptejn, købmand, avlsbruger, kirkeværge og fattigforstander. Amtmand Urne indberettede, at Dam var "snart den eneste formuende borger der i byen"! Som fattigforstander skulle han sørge for, at forordningen omkring Spidlegård i Åker forløb tilfredsstillende, og hans underskrift ved regnskabet findes hvert år med samme håndskrift som i "Skindbogen". Desværre har jeg indtil nu ikke fundet et eneste dokument beseglet af ham, hvor vi måske kunne få kundskab om hans slægtsvåben.

V Christian Dam døde den 21. maj 1750, efter 14 dages sygdom, og han blev begravet d. 27. maj.

V Enken Bertha Rasch døde først den 2. juni 1772, og blev begravet fra Å kirke d. 13/6 s.å.

Peder Andersen Dam & Catharina Andersdatter

Peder Andersen Dam blev født ca. 1659 - men hvor? Det er tidligere antaget, at han skulle være en "Dammegårdssøn", men de bornholmske skifter er bevaret fra 1681, og der er ikke en eneste henvisnig til ham.
Ifølge hans patronymikon hed faderen Anders Dam.

Catharina Andersdatter blev også født ca. 1659, men det vides heller ikke hvor.
Ifølge hendes patronymikon datter af en Anders.

Peder og Catharina blev gift før 1693.

Ertholmene skulle befæstes, og man benyttede sig af norske soldater, fordi de var vant til at arbejde i sten. Var Peder Andersen Dam en af disse? Til venstre ses et stik af de stormomsuste øer, hvor Peder Dam og familie boede sidst i 1600-tallet.

Han var konstabel, det vil sige medlem af artilleri regimentet, og disse boede på Frederiks Ø. Christiansø lå under Åkirkebys administration, og det må være grunden til, at Peder Andersen Dam køber den senere slægtsgård på torvet i 1699, hvor han aftakker som konstabel.

Peder Dam havde næppe tjent til sin gård ved at være constabel ved artilleriet på Christiansø. Han var en af de 6 constabler, som tjente 2 rigsdaler om måneden. Det var godt nok mere end en sergent til 1 rdl. og 48 skilling, men artilleri-løjtnanten fik 16 rdl. Proviantforvalteren, som Peder Dam opkaldte en søn efter (se herunder), tjente hele 30 rdl.
Ud over lønnen fik mændene hver 10ende dag et 12-punds rugbrød, 2 spande godt øl, 4 pund smør om måneden, samt gryn, ærter, flæsk, ost, tørfisk, spegefisk, salt og brændevin.
Den daglige frokost bestod typisk af brændevin og brød. Middagen skiftede mellem byggrynssuppe og ærter med flæsk, dertil brød og øl. Aftensmaden var enten byggrynsgrød eller øllebrød. Dertil kom så fiskeretter alt efter årstiden.
Med i lønnen var bolig, hvor constablerne boede på Frederiksø, brændsel, uniform, strømper, sko, skjorte og hvert 3. år et tæppe og en madras (en stråsæk).

Måske havde Peder Dam eller Catharina Andersdatter arvet, siden de kunne købe den fine købmandsgård i Åkirkeby i 1699. Familien opslog en handelsvirksomhed, og var meget respekterede, idet de er faddere ved utrolig mange barnedåber i Å kirke, efter at de flyttede til byen i 1699.

De fik 3 børn: Johan Lorentsen Abroe (* 1694), Christian Pedersen Dam (* 6/11 1695) og Maria Pedersdatter Dam (* 1698).

Christian kalder Johan for sin bror i "Skindbogen", da denne er fadder i 1729, ellers ville man af navnene ikke tro det. Proviantforvalteren på Christiansø 1685 til 1702 hed Lorentz Abroe, og det må være ham eller hans far Peder Dam har opkaldt sin søn efter af en eller anden grund.

V Peder Andersen Dam døde i Åkirkeby og blev begravet den 20/4 1707.

Enken giftede sig den 30/9 samme år med den 13 år yngre Peder Bendixsen Mørch fra Hasle. De fik ingen børn sammen.
Peder Mørch døde i Åkirkeby og blev begravet den 22/11 1715 blot 43 år gammel.
V Enken levede endnu 16 år i slægtsgården i Åkirkeby, først den 2/10 1731 begravedes "Catharina afgangne Peder Mørkis i Aakirkeby, 72 aar og 5 uger gammel".

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Sandra Sonne | Svar 21.12.2019 10.01

Min Oldemor Caroline søster til din Oldefar Christian.
Jeg har for mig nye information. Har du mon mail
jeg kan sende til da min messenger er i uorden?

Sandra Sonne | Svar 21.12.2019 09.59

Hej Sigvard.
Glædelig jul og godt nytår. Jeg kan pt. ikke komme ind på messenger,
så sender lige for mig nye oplysninger og spørgsmål der går tilbage til vores

Palle Christiansen | Svar 27.03.2014 02.26

søger person Maren Olsdatter Dam gift med Niels Jensen Smed

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

05.10 | 19:10

Hej Sigvard
jeg skriver fordi jeg har nogle spørgsmål til Peder Andersen Dam (1659 - 1707)
som kom fra Christiansø, som jeg vil høre din kommentar til.

...
02.10 | 21:50

Hej
Jeg har et lille stamtræ om Würtz familien af Baron Feltmarskal
Paul Würtz
Du kan kontakte mig på fb.
Hilsen Morten Peter Würtz

...
29.09 | 19:58

Peder Andreasen. Bødtker
Født: 14-12-1804, Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Dåb: 3-2-1805, Gjesing Kirke
Ægteskab (1): Hansine Sørensdatter. Kløve den 21-11-1835 i Gjesing, Sønderhald, Randers, Danmark.
Død: 1887, Marie Magdalene, Sønderhald, Rander

...
29.09 | 19:49

1941-1949 Sankt Morten, Støvring, Randers, opsl. 220.
Døde Kvindekøn
nr. 42, 1947 2 Juli, Sct.Mortens Sogn, De gamles Hjem. Begravet 1947 d. 6 Juli Randers
No

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE