Fotoalbum

 

SALGSTYRE:

Født 04.04.2019 - Lykke Perfect PP, far Lykke Le Mans PP, mor Lykke Laura P - tvilllingebror solgt til Tyskland

Født 01.06.2019 - Lykke Lykke Per P, far Holmgaard Jackpot P, mor Lykke Flora P

Født 05.07.2019 - Lykke Pjerrot PP, far Lykke Le Mans PP, mor Lykke Enya P

Født 25.08.2019 - Lykke Peter P, far Lykke Iceman P, mor Lykke Esmeralda P