Da Kronprins Christian kom til byen

Skrevet af min farfar, Anders Sommer;

Årende 1892 og 93, var jeg havnet på Kjellerup, ved Mariager, hos godsejer Brask, blandt den mandlige ungdom på Mariager egnen, gjorde på den tid den opfattelse sig gældende, at en karl med agtelse for sig selv, enten skulle have været bødker, på en af cement fabrikkerne, eller også været karl på Kjellerup. Jeg ville ingen undtagelse være i det stykke og efter at jeg forgæves, havde søgt optagelse, som utrælbødker, søgte og fik jeg plads på Kjellerup, her var jeg i to år, med en løn af henholdsvis 160 – og 180 kroner årlig.

Ved fæstemålet af sine karle, stillede godsejeren tre betingelser, Man skulle kunne bære en tønde rug, man skulle kunne pløje en pæn og lige fure og man skulle kunne slå et pænt skår med leen, i høstet og høst. De to sidstnævnte dele kunne jeg klare stolt, hvorimod det kneb med at gå på kornmagasinet i hovedbygningen med 1 tønde rug på nakken, her på gården havde jeg en oplevelse, som jeg kort skal omtale. –

 

 

Forkarlen Jens Laue, havde til opgave, hver morgen, at gå ind til godsejeren, mens denne endnu lå i sengen, og forhandle med ham om dagens forefaldne arbejder. Så en morgen i foråret 1892, da han, som sædvanlig kom derind, blev han modtaget af godsejeren med følgende udbrud; ”Hør Jens, Jeg skal ud at køre i dag, jeg skal nemlig til Overgård og være gæst hos hofjægermester von Arnstoff og frue, sammen med den folkekære prins Christian, men jeg vil ikke have den røde Kresten med, i aftes vi kørte hjem fra Konsul Møller Dania, kom vi ind i blindgade, inde i Assens by og kunne ikke finde ud til landevejen, så bad jeg Kresten stå af, for at se og finde ud til landevejen, men så viste det sig, at han var så beruset, at han ikke kunne gå fra vognen, så måtte jeg lade hestene råde og vi kom da også lykkeligt hjem. Så nu må du se og finde mig en karl, til at følge mig i fremtiden, en som ikke drikker sig fuld ( det skal hermed indskydes at godsejer Brask, altid selv var kusk, men havde en karl med, iført kuskekappe, som sad bag i vognen under kørslen og som ved ankomsten skulle sørge for hestene.)

Forkarlen tænkte sig om et øjeblik og svarede: ” vi har den her bette Ajs Sommer, han drikker sig ikke fuld, han er afholdsmand. ” ”Lad mig så prøve ham da” udbrød godsejeren , ” og sig så til ham om at holde sig parat kl. 11. ” Hvem der var glad det var Ajs Sommer og hvem der var gram i hu, der var den rødhårede Kresten. Da rygtet om den forstående fest på Overgård, (hvor Randers dragonen prins Kristian, var inviteret, som gæst, sammen med 5te Dragonregiments officerer og en stor del af omegnens større godsbesiddere og deri blandt godsejer Brask Kjellerup) først nåede til Havndal, bredte rygtet sig herfra, som en hedebrand, over hele oplandet mellem Randers og Mariager fjorde og så langt rygtet nåede var løsnet overalt; ” Den dag må vi til Havndal, for at se – hilse – og hylde Prins Kristian” som i den korte tid han havde været i Randers, havde gjort sig både afholdt og forgudet.

 Håndværkerforeningen i Havndal, havde til dagen smykket byen med giuerlander og flag alle’ , en æresport var rejst med inskriptionen;

 

                                                     ” Velkommen Prins Christian”

 

Ekstra tog fra Randers skulle ankomme til Havndal, ved middagstid, med HS. Kongelige højhed, og de Randers officerer, ved hvilken tid samtlige landgæster også var tilsagt at give at give møde med deres befordringer, for at befordre Randers gæsterne videre til Overgård.

Det var et stolt syn, at se de mange smukke fyrige hesteforspand, prydet med top og blinker og flotte livre klædte herskabskuske på bukken. Prinsen blev placeret i hofjægermester von Arnstoffs vogn, men da det imponerende vogntog, skulle sætte sig i bevægelse, var der fremmødt en så stor menneske mængde, at passage var umulig. Håndværkerforeningen måtte nu i al hast vælge en stab ordens marschaler, til at holde gaden ryddet. Ikke alene staditionspladsen og gaden i Havndal, var tæt pakket af mennesker, men det var langs hele vejen gennem Udbyover og Udbyneder hvor kortegen skulle passere.

Ved indkørslen til Overgård, saluteredes med godsets ni kanoner, ved ankomsten skete en lille begivenhed, som jeg ikke vil undlade at beskrive; Hofjægermester Arnstoffs herskabskusk, var på dette tidspunkt, den største velbyggede knøs, Carl Thomsen (nu boende i Havndal) som tillige ved festlige lejligheder også var tjener i samme øjeblik, han holdt an ved trappen, overgav han tømmen til stalddrengen og i mindre end et minut smøgede han kuskekappen og huen af og var nu forvandlet til den flotte krølhårede tjener i knæbenklæder, -

Hvide strømper, - sorte sko med sølv spænder på, som belevent åbnede vogndøren og fulgte det høje herskab ind, og skildte dem ved overtøjet.

Karl Thomsen boer som før nævnt i Havndal, han er stolt af at han, om end kun for en dag, har været såvel kongelig. Kusk og mundskænk.

Overgård, var om eftermiddagen samlingsplads for et menneske mylder, som der sikkert aldrig er set, hverken før eller siden. En  sangforening fra Hadsund, var kommet til stede, og gav flere nummerer, hvorefter prinsen kom hen til vinduet og hilste.

Om eftermiddagen da Hofjægermesteren foreviste prinsen herskabsstaldende, havde jeg det held, at komme til at hilse på ham på nær hold, idet jeg da var for udgående af stalden, mit næste møde med kongen var ca. 50 år senere en morgen jeg fulgte mine 2 små dattersønner Hans og Jørgen til Amalienborg for at se den ”ridende Konge” det var en af de sidste rideture inden uheldet. –

 

Ekstra toget, som skulle bringe prinsen og Randers gæsterne retur, skulle afgå fra Havndal ved midnatstide, holdt med dampen oppe da vogntoget kom fra Overgård. Byen var nu flomeneret med kulørte lamper og menneske mængder, som var vokset betydeligt, siden om middagen, ombølgede prinsens vogn, med en orkanagtig storm af leve – hyldest – og hurra råb og det kan sikkert med bestemthed fastslås at stationsbyen Havndal, har været rammen om Christian den X første store dåb, i folkegunst og folkehyldest.

Lige inden togets afgang, sprang gamle Chr. Poulsen Andersen, Udbyover, op på trinbrættet og udtalte ” Når nu du om kort tid kommer hjem til København, vil du så gå op og hilse din bedstefar fra en af veteranerne, fra 1864” og han motiverede derefter et kraftigt besvaret leve for kong Christian den IX.

Om min andel i turen, er kun at berette, at på vejen fra Kjellerup, til Havndal, blev jeg belært om, hvordan jeg skulle forholde mig, ved ankomsten til Overgård, med følgende ord; ”Så snart vi holder for døren, springer du rask af vognen og knapper læderet op og fatter tømmen med venstre hånd , som du derefter støtter på stænkbrættet og så støtter du mig så godt, som du kan med højre hånd, med at komme ned af vognen, du ved jo at jeg har det her dårlige ben, når jeg så er kommen ned, så må du ikke løbe ved siden af vognen når du køre ned til staldbygningen, ligesom en anden bondekarl, du må spring rask på bukken og køre stadsmæssig ned til stalden ”.

Ved ankomsten, til Havndal, om aftenen spurgte han mig om jeg var godt kendt med vejen og om jeg var dygtig til at se og da jeg bejaede begge dele, bad han mig komme op på bukken og tage tømmen, så ville han sove, han var træt og så bad han mig blive i sengen næste dag, indtil han selv kom og vækkede mig. Det blev kl. 11. hvor vi begge kom ind i fedestalden, for at hjælpe til med at vande fedestudende, -

Begivenheden var af den slags, som sent vil glemmes. Jeg havde efter den dag mange køreture med godsejeren til Randers – Hobro – Mariager og til begravelser og lignende. –

 

 

Klik på bogen og siderne for at bladre i billedbogen:
Din "Flash" afspiller har brug for at blive opgraderet

For at se denne side kan du klikke her for at hente den seneste version af "Flash" fra Adobe. Når installationen er overstået kan du vende tilbage hertil og se siden.

Hvis du ser denne besked selvom du lige har opgraderet Flash så prøv at lukke alle Internet Explorer vinduer ned, start op igen og kom tilbage til denne side.

Du kan også klikke her for at se billedbogen uden at hente Flash, med det kan godt være det ikke ser ud som det skal.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE