Anders Sommer og Kirstine Lykke's bryllup Vor Bryllupsdag

 

Lørdag den 8 September 1896, fejredes vort bryllup i Gassum, hos min svigerfar, Søren Lykke, det var et af datidens 2 dages bryllupsfester.

Gildesgården havde i fulde 8 dage forud, stået i forberedelsernes tegn.

Kokke konen bistået af tilforordnede koner fra byen, havde forestået slagtning – stegning -brygning og bagning. Desuden kom senere på ugen, fire lånepiger der skulle låne service og spisegrejer, disse skulle tillige på festdagen, besørge borddækning og opvartning sammen med skafferne.

Som bydemand og første skaffer, var den ene af byens smede selvskreven, det var et hverv, han røgtede ved hvert bryllup i byen og omegen, hans navn var Bøtteren, gik under kendingsnavnet ”Bøttersmeden”. 8 dage forud, blev han sendt ud med en liste, over dem der skulle være gæster.

Hjemmefra var smeden forsynet med stok i hånden, denne stok, måtte han under ingen omstændigheder få med sig hjem igen, den skulle han glemme med vilje i det hus, eller den gård, hvor sandsynligheden talte for at det næste bryllup skulle stå.

Bøttersmeden afleverede følgende lektie, efter at han først havde hilset:

Godaw i stouen- a ska hels fra Stine Lykke aa henne kærst, aa Saaren Lykke aa hans kuen, aa be jer om aa kom te gill, Laawda formæde klokken ølle, aa jo en melmad aa en kop kaffe, aa så følle mæ bryfolken i kerk, aa i kerken  skull dæ gjan ofres te præjst aa Dien, aa saa føller i mæ te bagg aa fo sop aa stieg, aa bag etter blywer der daans i stuistowen li te den klaar daw,- aa saa ka A fotell jer, at di taar imud fonn Tosda ættemædde.-

I den brudeskare, der fulgte mig til Gassum, var der to vogne fra hjemmet, og to mere, sluttede sig til i Mariager, det var mine slægtninge fra Falslev.

I Gildesgården, blev vi modtaget med trompet fanfare og ved vognen fik vi en forhåndsvelkomst af Bøttersmeden, som derefter førte os ind til min kæreste og svigerforældre, vi blev derefter bænket ved bordene og fik den lovede mellemmad, foruden en varm ret, var bordet dækket med det traditionelle kødmadsfad, med – rullepølsen - kødpølsen og fårelåret, smørret var kunstfærdigt opsat i skåle og asietter, den gode hjemmelavede ost med kommen og safran og det gode hjemmebryggede øl manglede selvfølgelig ikke, drammene sørgede Bøttersmeden for, den første drak han selv og skænkede derefter dramme bordet rundt, til alle der ønskede det, alle fik jo af samme glas.

 

Efter at gæsterne havde spist og drukket kaffe, samledes  man gruppevis i gården og i stuerne og drøftede hvor meget man skulle ofre til Præst og Dejn.

Vielsen, som skulle foregå kl. 3, blev foretaget at Provst Hegaard i Spentrup.

Processionen til kirken i Gassum blev jo ordnet efter Bøttersmedens recept, i spidsen musikken, derefter brudeparret. Bruden skulle jeg have under venstre arm til kirken og under højre hjemad, næst brudeparret 2 brudepiger og 2 ungkarlefører, derefter 2 brudekoner og 2 mandsfører, så brudens forældre og så mine forældre, det øvrige følge kom derefter par efter par alt efter smedens anvisning.

Efter hjemkomsten fra kirken, blev der serveret suppe – steg – vin og kage, ved bordet blev der af en af skafferne, ombåret en tallerken, hvorpå der lå en violinstreng, det var en hentydning til, at her kunne der lægges en skærv til musikken og kort efter kom en anden skaffer, med en tallerken hvorpå der lå en itubrudt grydeske,

Her kunne man lægge sin skærv til kokke konen, lånepigerne aflønnedes med nips eller pyntegenstande og konerne der hjalp til i køkkenet, afregnedes med naturalier efter kokke konens skøn.

Efter spisningen, blev storstuen ryddet og musikken spillede op og Bøttersmeden og kokke konen dansede nu den første dans, det kaldtes at feje gulvet, så spilledes brudevalsen og smeden, valsede nu ud med bruden, som han derefter overgav til mig, som nu dansede salen rundt nogle gange, så måtte vi danse en dans sammen, ungkarlefører og brudepiger, det betød, at vi nu var danset ud af de unges lag, dernæst en dans sammen med mandsfører og brudekoner, det betød at vi nu var danset ind i de gamles lag, og hermed var ceremonidansende forbi og dansen gik nu lystigt til hen på morgenstunden, kun afbrudt af et kaffebord og tømningen af en punchbolle,

Inden afskeden en god frokost med varm ret.

Det er i korte træk et rids, af den første dags festligheder, som dannede rammen om den pragt, som sluttedes mellem Kirstine og mig, og som varede i 39 år.

Anden dags bryllupsgæster,  bestod hovedsagligt af ungdom og nærmeste slægtninge, de begyndte dansen straks efter spisningen, først på eftermiddagen.

For os to, stod dagen mestendels i opbruddets tegn, vi havde travlt med at pakke og læsse vognen, som skulle føre os til Havndal ved aftenstide.  

 

 

 

 Denne beretning er skrevet af fra min farfars Anders Sommer slægtsbog

 

                                                                 

Klik på bogen og siderne for at bladre i billedbogen:
Din "Flash" afspiller har brug for at blive opgraderet

For at se denne side kan du klikke her for at hente den seneste version af "Flash" fra Adobe. Når installationen er overstået kan du vende tilbage hertil og se siden.

Hvis du ser denne besked selvom du lige har opgraderet Flash så prøv at lukke alle Internet Explorer vinduer ned, start op igen og kom tilbage til denne side.

Du kan også klikke her for at se billedbogen uden at hente Flash, med det kan godt være det ikke ser ud som det skal.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE