LIME VISER FLAGET

Et udkantsområde viser flaget

Fra Lokalavisen Kalø Vig, 4. maj 2010:

Beboerforeningen i Lime har skaffet byen en ny flagallé - ikke for at kunne flage på halv for et døende udkantsområde men for at have mulighed for at vise flaget
så alle kan se, at der i høj grad er liv i lokalområdet.

Indviet
Flagalléen blev indviet 9. maj 2010, da der var konfirmation i Lime.
”Fire raske mænd, Lars Hynneke og Ole Christensen fra bestyrelsen i Lime Beboerforening, og Frank Østergaard og Flemming Christensen fra Lime har lavet huller til flagalléen, som starter i nord ned gennem Hovedgaden og fortsætter ad Skovbakkevej til Stadion,” fortæller Judith Prang fra Lime Beboerforening.

Kan lejes
”Flere beboere har givet tilsagn om at hjælpe med ved op-/nedtagning af flagalléen.” Der vil være mulighed for at leje flagalléen ved bryllup, runde mærkedage, begravelse m.m.
Halvdelen af udgiften er sponseret af Vilomix i Lime, mens Danmarks-samfundet har givet flagene. Endvidere har kørelærer Blegvad, Lime, sponseret et beløb og en trailer, så man kan komme rundt i byen med flagene.

Flere billeder kan ses under "Billeder"