Orientering om plantekøb
For nærmere information om Liberia-projektet eller plantekøb kan du kontakte os på telefon
2019 3791 / 21 86 37 91 eller på e-mail    
                                    emogk-hvidberg@fiberpost.dk
gerne dit telefon nr. for lettere kontakt.
Vedr. priser; enkelte fra 10,- kr., de fleste fra 15 - 20 kr. pr. stk. og opefter.
Sommerblomster billigere. Ofte i potter med 3-5 stk., men spørg.
Verbena bonariensis, kæmpejernurt. Vores bestseller.