Informationspjece
Velkommen til vores hjemmeside

Låsby SFO

Informationspjece

For skoleåret 2014/2015

 

Kære børn og forældre

Velkommen til Låsby Skoles SFO

Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om Låsby SFO, som vi håber og tror, kan have jeres interesse

 

Låsby SFO
Vi er en kommunal skolefritidsordning. I skoleåret 2014/2015 er der indskrevet 108 børn fra 0.klasse til 2. Klasse. SFOen har til huse på Låsby Skole, i egne lokaler og med egen legeplads. Om eftermiddagen kan SFOen frit bruge skolens mange faciliteter. Tilknyttet SFOen er også en skoleklub, med børn fra 3.klasse til og med 6 klasse.

SFO/klub skoledeltagelse
 

Pædagogerne er med i skoledelen med samlet 135 lektioner pr. uge. Fordelt med de fleste lektioner fra 0 årgang til og med 6 årgang. For indskolingen betyder det at det er pædagogerne der står for lektiehjælp og har de fleste understøttende undervisningstimer, samt med indover alle 6 klasser.
For mellemtrinnet er der pædagoger der sammen med lærerne står for lektiehjælpen. Pædagogerne er med i flere af de understøttende timer, samt med i udvalgte klasser i undervisningen sammen med lærerene
 På Låsby skole vægter vi det tætte samarbejde imellem pædagoger og lærere højt, hvor vi alle er med til at sikre det tætte samarbejde og den forsatte positive udvikling.

For os er det vigtig at børn og forældre ved hvem der er deres kontakt voksne, så beskeder og informationer lettere bringes videre.

Start i SFO
Langt de fleste skal i 0. klasse og SFO på samme tidspunkt. I den første periode er det naturligvis vigtig at børene lære hinanden, personalet og stedet at kende. Derfor kan der forekomme aktiviteter som er målrettet 0.klasse. Der kan også forekomme aktiviteter der er forbeholdt de andre årgange, set ud fra deres behov og formåen.

Nogle børn klare skiftet fra børnehave til skole fint. Andre børn er i starten lidt beklemt ved det hele. Dette er naturligvis meget individuelt, men som regel er det en god ide hvis de første dage hos os er korte.

Fra personalets side er der en forventning om, at børnene i 0.klasse bliver afleveret og hentet af forældrene. Det er med til at give den nødvendig tryghed samt styrke kontakten mellem forældre og personale.

Forældresamarbejdet
Vi prioriterer et godt og konstruktiv samarbejde med forældrene højt. Vi mener den tætte daglige kontakt er vigtig for alle parter, derfor opfordre vi forældre til at komme ind og hente deres børn. Børnene opholder sig mange timer hos os om ugen. Det er derfor vigtig, at vi informeres om evt. ændringer i hjemmet eller andet der kan have indflydelse på jeres barns humør og overskud. Vi ser det som en klar fordel at have engagerede forældre. Forældre der stiller spørgsmål og kommer med konstruktiv kritik. Ros og anerkendelser modtager vi naturligvis også meget gerne

Der er altid kaffe på kanden til dem der har tid og lyst til en kop i forbindelse med afhentning af jeres børn

SFOen vil fokusere på
        ·
        At tage individuelle hensyn til barnet

·         At børnene har en tryg og stabil hverdag i SFOen

·         At øge børnenes evner til at indgå i sociale relationer til andre børn som voksne

·         At vi har en god omgangstone imellem store som små, voksne som børn   

·         At tage udgangspunkt i barnets ressourcer

·         At der er en god og rar atmosfære i SFOen


Hjemsendelse af børn om eftermiddagen
Vi sender kun på følgende tidspunkter

Kl.14.15: Når de får fri fra skolen
Kl. 15.30:
Kl.16.30:
Kl.17.00: Når vi lukker

Man må selvfølgelig gerne gå hjem på andre tidspunkter, hvis det er aftalt hjemmefra, samt givet os besked derom i Tabulex, barnet skal selv kunne pakke og huske klokken. Går man hjem, skal man altid komme og sige farvel til den voksne der står for hjemsendelse og krydser sig af på Tabulex
Vi pakker ikke børenes tasker eller finder madkasser/drikkedunke eller andet, det skal børene eller jer forældre selv sørge for.
Der sendes ikke børn ned på p-pladsen eller gøres klar til afhentning.
Alt dette skyldes vi meget hellere vil bruges vores tid, til at lege, trøste og snakke med børnene, så de får en god SFO dag

Start på SFO dagen
Hver skole dag, når undervisningen er slut, kommer der en pædagog fra årgangen ind i klassen og sammen med børnene krydser dem ind i tabulex på tavlen, fortæller om dagens muligheder og giver andre relevante oplysninger til børnene
Derved sikre vi os at alle ved hvad der sker denne dag. Samtidig skule det gerne være med til en stille og rolig overgang fra skole til SFO
 

Tabulex
Er et system, hvor børnene krydser sig ind og ud elektronisk, her kan forældre skrive sende tider på eller andre relevante beskeder til personalet, rette i stamoplysningerne og andre spændende ting. På forsiden af tabulex er der er også mulighed for at holde sig informeret om dagsbegivenheder, samt tilmelde ens barn/børn til de feriere der kræver tilmelding


Ind og udmeldelse af SFO
Indskrivning
kan ske fra den 1 eller 16 i en måned, ved henvendelse til  pladsanvisningen, børn og unge.

Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel fra den 15 eller den sidate dag i en måned, det kan ske ved henvendelse til pladsanvisningen, børn og unge

Husk venligst at give besked til SFOen, hvis jeres barn ud/indmeldes

Stamkort
I vores Tabulex system , kan man altid gå ind og opdatere egne stamoplysninger, derved sikre vi os at de gerne skulle være ajourtført. Det er jeres opgave som forældre at sikre dette.
 
Priser
Morgenmodul
( 0-6 klasse. ) kl. 06.15-08.15. koster 378 kr. Gælder også i skoleferierne

Heldagsmodul. ( 0-2 klasse ) Kl. 06.15-17.00 ( fredag dog til kl.16.30 ) Inkl. Morgenplads. 1697 kr.

Heldagsmodul. ( 3 klasse ) Inkl. Morgenplads 1343 kr.

Betalingen er i 11 måneder. Juli er betalings fri

Åbningstider
I skole uger

Mandag og onsdag kl.06.15-08.15 og kl.14.15-17.00

Tirsdag og torsdag kl.06.15-08.15 og kl. 13.15-17.00 hvis man ikke går i lektiehjælp kl.13.15-14.15

Fredag kl.06.15-08.15 og kl.14.15-16.30

I skolefri uger

Mandag til torsdag kl.06.15 -17.00

Fredag kl.06.15-16.30


Skoleferie

SFO og klub holder åbnet i næsten alle skolens feriedage/uger. Her skal de børn der har behov og lyst bare møde op. I tabulex kan I forældre skrive tiderne på, hvis jeres barn skal sendes eller hvornår I kommer og henter dem.

I nogle få ferier, skal der udfyldes en ferietilmelding, som findes på forsiden af tabulex, hvor man også skal sætte tider på.
 
Vær opmærksom på at efter kl. 10 kan vi være taget på ture og døren derfor er låst

Glemte sager
Dagen før alle ferier bliver kurven med glemt tøj og andre ting tømt og tøj m.m. bliver gemt indtil næste ferie, hvorefter det bliver sendt til genbrug.

SFOens Hjemmeside
På Låsby Skoles hjemmeside
www.Laasby-skole.dk kan man klikke sig videre ind på SFOéns hjemmeside. På vores hjemmeside, har man muligheden for at finde aktuelle nyheder og andre informationer

Aktiviteter
I SFO,en er der rige muligheder for at børnene kan udfolde sig både inde og ude. F.eks. gennem læsning, udklædning, træsløjd, værkstedsaktiviteter, spil, syning, boldspil, teater og udflugter i naturen m.v.

I det daglige lægger vi meget vægt på, at det er børnenes frie valg, om de vil deltage i dagens aktiviteter/tilbud eller de gerne vil lege.

Begrænset antal på aktiviteterne forekommer.

Aktivitetsplan

For at hjælpe jer forældre og jeres børn, sætter vi en aktivitets oversigt op på opslagstavlen, samt på vores hjemmeside for en uge ad gangen. Så kan I bedre følge med, samt snakke med jeres barn om hvad der sker eller er sket af aktiviteter

Kontrolleret pasning
I SFOen har vi kontrolleret pasning, hvilket betyder at vi skal føre kontrol. Derfor er det vigtig at vi får besked hvis jeres barn holder fri eller der er ændringer i aftaler.

HUSK: Altid at sige farvel til den voksen der står som lukker.

Sygdom
Syge børn modtages ikke i SFOen. Ved smitsom sygdom, vil vi meget gerne have hurtig besked, så vi kan informere de øvrige forældre
 Husk: syge børn har det bedst hjemme

Mad
Vi beder alle børn om at tage deres lille eftermiddagsmadpakke frem når vi kommer ind i klasserne lige efter skoleslut. Her er der tid imens vi krydser alle ind i Tabulex, samt fortæller om dagens aktiviteter. 
Da det er en lang skoledag, opfordre vi derfor alle om at have en lille madpakke med til SFO tiden

Fredagshygge
Hver fredag kl. ca. kl.15.15 er der fredagshygge, her samles vi og får lidt "guf". Det kan være kage, grovboller eller andet lækkert. Det er altid en hyggelig stund
 

Om morgenen i SFOen
Vi servere morgenmad fra 06.15-08.00, menuen består af. havregryn, cornflakes, ½ grovbolle, knækbrød,  syltetøj, ost, mælk og te og nogle gange frisk bagt brød eller havregrød

Morgenstunden er stille og rolig. Når 2 voksne møder ind kl. 6.30 og kl. 7 møder nr. 3 voksen ind. 
Vi hygger, spiller spil, tegner og leger. Børn der møder i SFOen om morgenen skal huske at sige godmorgen til en voksen.


Mandag til torsdag åbner vi også gymnastiksalen kl. 7.10 til 8.00.  Hvor der er fri leg, for dem der har lyst
Fredag er der pc tid fra kl.07.10 til 8.00 i fællesrummet

Klokken ca. 08.05 bliver bønene sendt/fulgt til klasserne.

Om eftermiddagen i SFOén
SFO,en åbner 14.15 hver dag. Tirsdag og torsdag er der mulighed for lektiehjælp fra 13.15 til 14.15.

Vi har hver dag mindst 2 planlagte aktiviteter på programmet
Fysisk aktivitet værksted
Som kan foregå inde som ude. Her får børnene mulighed for at være til aktiviteter, hvor de kan hoppe og lege, blive beskidt og i det hele taget få brugt noget krudt  
Fordybeles aktivitet værksted
Som kan foregå inde som ude. Her for børnene rig mulighed for at være kreativ, arbejde med mange forskellige materialer

Derudover har vi 1-2 voksne hver eftermiddag som er dem der er med til at hjælpe-trøste- spille spild og i det hele taget hygge om de børn der ikke lige har lyst og interesse i dagens faste tilbud.
Kan jo være man lige har aftalt en rigtig god leg med sine kammarater, som jo også der skal være rig mulighed for, når man er i SFO

som udgangspunkt vælger børnene selv om de vil være med til de forskellige tilbud ellers om de hellere vil finde på noget andet.

SFO nyt

Vi sender relevante oplysning ud løbende, både over mail på intra eller på forsiden af Tabulex

Skolens udenomsareal
Børnene kan frit færdes på SFOens legeplads. Her er der mange steder, hvor børene kan ”gemme” sig lidt for de voksne. Vi mener, det er vigtig for børnene, at de ikke hele tiden føler sig overvåget. Derfor er det ikke altid vi kan sige præsis hvor jeres barn opholder sig, når de bliver afhentet.

Vi voksne er selvfølgelig i området og det er klart at vi over for nye børn gør en ekstra indsats for at fortælle og vise hvor områdets fysiske grænse er: trappen til p-pladsen og træerne mod vejen.

Resten af skolens udeomareal skal der være en voksen med.

Sko og overtøj frit område
SFO,en og indskolingen er børnesko og overtøj fri område, det vil sige alle børn skal sætte deres sko/støvler og hænge deres overtøj i garderoben ved gymnastiksalen. Det giver et renere miljø for både børn og voksne i skole og SFO tiden
Skoletasker hænges på knager udenfor ens klasselokale

Mobiltelefoner

Vi ved mange børn har sådan en, men vi har en regl om at de skal være slukket og lagt i tasken, skulle et barn få behov for at ringe hjem, er det altid muligt at låne vores telefon  

Eget legetøj
På legetøjsdager og på skolefri dage er det tilladt at tage eget legetøj med på eget ansvar, ellers vil vi gerne det bliver hjemme, vi har masser man kan lege alt det med man vil 
    

Erstatning
SFO,en har ikke en forsikring, der dækker for bortkommet/ beskadiget tøj eller ting, ej en ullykkesforsikring, derfor opfordre vi alle forældre til at have tegnet en på jeres barn/børn