Referat af bestyrelsesmøde 12 februar 2020

TIL: stede Kate, Alice, Kurt, Bendi, Nadja og bestyrelsessuppleanter Linda og Andreas samt BHU Birgitte.

Bestyrelsen har besluttet sig for ny plæneklipper Raptur Hustler til 44.995,00 Kr. der gives rabat samt udstyr så prisen bliver 40.500,00 Kr. den gamle sælger vi.

Plæneklipperen skal forsikres, Kate ser på vores forsikringer og får plæneklipperen forsikret.

Kommende bestyrelsesmøder : 15 april, 17 juni, 9 september, 11 novenber.

Aktivitet for 2020, 18-19 april kursus i B og C med John Rasmussen og Vobeke Mølgaard, kredsen giver tilskud på 2000,00 Kr så deltager fra kredsen skal betale ca. 400,00Kr. for begge dage med hund og ca. 250,00 Kr. uden hund. Ønsker man kun B delen er prisen også ca. 250,00 Kr. Gæster betaler ca. 700,00 Kr. forplejning på dagen bliver 75,00 Kr.

27 juni afslutning og grillaften.

8 august indskrivning.

15 november kredsmesterskab.

28 novenber afslutning og årsfest.

Referater af bestyrelsesmøder på hjemmesiden slettes når næste referat kommer på.

I forbindelse med kredsmesterskabet dræftede bestyrelsen, om det var en tradition der skal opretholdes p.g.a. manglende tilslutning fra medlemmerne. Vi prøver endnu en gang og håber at medlemmerne bakker op om det.

A springet får nyt tæppe på til sommer.

klubber kan fra SEAS-NVE søge tilskud til aktiviteter og fornyelse. Kate vil søge SEAS-NVE om tilskud til nyt A spring

 

Bestyrelsen

03-December-2019