03-December-2019

Referat af revisionsmødet den 10 januar 2020

Tilstede : Käte,Kurt,Bendi,IB,Linda,Nadja

Fraværende: Karsten,Birgitte.

Revisor Ib Andersen godkendte regnskaberne

Selvtræning på IGP holdet forhøjes med 50 kr. Det koster nu 350,00kr. pr.1/2 år.

Alle der selvtræner skal huske at give plads til alle der træner på banen også på midten af banen.

Bestyrelsen

Her kan du se referater fra bestyrelsesmøder m.m.

Bestyrelsesmøde 16 august 2019

Tilstede: Kate,Kurt,Bendi,Nadja og suppleanter: Linda og Birgitte

Afbud: Karsten

Leif har meddelt at han udgår af BHU p.g.a. sygdom

Andreas går ind i BHU

Der er planlagt trænermøde den 14 september 2019 med Karsten,Alice,Birgitte og Andreas.

Ad figuranter, vi har Karsten og Andreas til at hjælpe på IGP

Der vil være IGP selvtræning onsdag aften og C arbejde.

Der er ønsker om, at referater kommer på hjemmesiden.

Bestyrelsen vedtager at referater komme på hjemmesiden, Alice lægger det ind.

Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde 13 november 2019

Tilstede: Kate, Kurt, Bendi,Nadja og suppleanter Linda og Birgitte

Fraværende: Karsten

Karsten har meddelt at han trækker sig som næstformand og al træning.

Ny plæneklipper indkøbes nu, med vejledning fra Mikkel.

Vi skal have mere styr på vores ærmeovertræk, pt. er der syv styk. Birgitte vil opsætte en seddel, hvorpå der skrives navn og dato, hver gang man tager ærmeovertræk.

Julemenu, Kate bestiller platte fra brugsen i Nykøbing til Kr.160,00 

Kredsmesterskabet den 16 november er aflyst dels på grund af manglende figurant og afmeldt hund.

Evt. ny prøve tages op primo januar 2020.

Hvalpekursus 23 november, der er 14 tilmeldte, der startes kl.9.00 med teori, imens træner vanlige kl.9 hold på banen. Kate har lovrt at sørge for morgenmad og frokost, Birgitte bager en kage.

Bestyrelsen