Her kan du se referater fra bestyrelsesmøder m.m.

Bestyrelsesmøde 16 august 2019

Tilstede: Kate,Kurt,Bendi,Nadja og suppleanter: Linda og Birgitte

Afbud: Karsten

Leif har meddelt at han udgår af BHU p.g.a. sygdom

Andreas går ind i BHU

Der er planlagt trænermøde den 14 september 2019 med Karsten,Alice,Birgitte og Andreas.

Ad figuranter, vi har Karsten og Andreas til at hjælpe på IGP

Der vil være IGP selvtræning onsdag aften og C arbejde.

Der er ønsker om, at referater kommer på hjemmesiden.

Bestyrelsen vedtager at referater komme på hjemmesiden, Alice lægger det ind.

Bestyrelsen