ARK

Kate Christiansen tlf. 61680364

BRK

Birgitte Gjøttrup Hjorth    mail bh@trae-m.dk 

mobil  21680550


PLADSUDVALG

 Bill Vilhelmsen,Benny Rasmussen,Kurt Petersen

FESTUDVALG

Kate Christiansen

Brian Bentsen