Ordinær Generalforsamling

Lørdag den 29 januar 2022 kl.11.00 i klubhuset, Grønstræde 3 B 4573 Højby

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

2 valg af 2 stemmetællere

3 formandens beretning til godkendelse

4 kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab og meddelelse af ansvarsfrihed

5 indkomme forslag

6 valg af formand for 1 år

7 valg af næstformand

8 valg af kasserer Kurt modtager ikke genvalg

9 valg af sekretær Linda modtager genvalg

10 valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

11 valg af revisor

12 valg af revisorsuppleant

13 valg af 2 kredsrepræsentanter

14 valg af 2 kredsrepræsentantsuppleanter

15 eventuelt

forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Alice i hænde senest 8 dage før.

Bestyrelsen

* * * * * * * * *

Vinderne af vores mini B prøve

 

Resultater fra vores sæsonafslutning opdateret.

Vi har løbende indskrivning, vi er på pladsen lørdag fra kl.9.00 

mere info: kontakt Alice Kjær Tlf. 23312406

Referat fra revisionsmøde den 14 januar 2022

 

Så er der billeder fra træningen den 20. november 2021 😀

Foto 20.11.21

 

 

Vi sidder her og venter på nye træningsvenner, så kom ud og træn sammen med os.Vi er på pladsen hver lørdag kl.10.00.

Vi har også plads til store hunde.

 Selvkontrol 😀

 

Skal du også gå til træning i kreds 24 ?

Er du vågen, du skal til hundetræning.

Vil du have en lydig hund skal du til hundetræning i kreds 24.

Vi modtager alle lovlige hunderacer. Vi tilbyder holdtræning for hvalpehold, for begyndere/store hvalpe samt et hold for let øvede/øvede hunde af brugshunderacer

Vi træner lørdag formiddag.

Se mere om træ;ningstider og priser under holdtræning

Holdtræning

 

Kreds 24 Odsherred er en kreds under Schæferhundeklubben for Danmark.

https://www.schaeferhund.dk/?DK.aspx