Skagens biografer

En kort kavalkade af billeder og tekster
som viser lidt af historien
om biografdriften
i Skagen

1908 - 2021

Klip fra Vendsyssel Tidende  24. juni 1908

" Det nye Biograftheater .

I denne Uge aabnes det første faste Biograftheater paa Skagen. Det er som tidligere omtalt Højskolehjemmets driftige og fore­tagsomme Ejer, Hr. Karsten Petersen, der for Skagens vedkommende har fremskaffet denne i andre Købstæder saa skattede Institution.

Det er sikkert en af de allersmukkeste bygninger for Biograf­theatre i Danmark, og det er tillige en stor Bygning, idet den har Plads til ca. 200 Personer. Arbejdet er udført af Skagenshaandværkere.

Særlig virkningsfuld er Biografteatrets Indgangsportal, der, naar den om aftenen straaler i det elektriske Lys, vil komme til at tage sig overordentlig pragtfuld ud.


En af de første Aftener foreviser Hr. Karsten Petersen sit smukke nye Etablissement for Byraadet, Pressen og enkelte andre, og det første Billede vil da blive fremstillet. (Red.: Man vil vise den første film).


Den første Aften haaber Hr. Petersen at kunne aabne Theatret for Offentligheden. Fra 4-6 er det hans Agt at give Byens Børn gratis Adgang. Klokken 6 aabnes for det almindelige Publikum.


Vi ønsker Hr. Karsten Petersen Til Lykke med hans Theater og haaber, at han maa have det held at komme i Besiddelse af virkelig gode Billeder. Saa vil Byens Beboere sikkert alle kunne være med til at støtte dette nye Foretagende. "

Biografens beliggenhed

Klip fra Vendsyssel Tidende  24. juni 1908

"Den ny Theaterbygning, der er opført i den nordlige Del af Høj­skolehjemmts have, tæt ud til Jernbanepladsen, er tegnet af den unge talentfulde Arkitekt Aggersborg af Aarhus, og tager sig ganske overordentlig pyntelig og stilfuld ud."     - - -

Gaden forrest i billedet er Sct. Laurentiivej. Helt til højre i billedet, bag ud mod Chr. X. vej kan man se Biograftheatret.

Bemærk Biografskiltet på forhuset.
Skiltet (en kopi fra 70'erne) findes stadig på Thorkel Skarpæ's Gaard, hvor Biografen sidst havde til huse - i dag Jensens Bøfhus, som bruger det gamle skilt til deres logo.
Seneste:  Biograf-skiltet hænger i dag ved den nyeste Skagen Bio.  Se allernederst på siden. 

 


I dag ligger Brugsen og dens ny tilbygning på det sted, hvor Højskolehjemmet og Biografen lå.

Jernbanesporet ligger stadig på samme sted.

Biografens indre

Klip fra Vendsyssel Tidende  3. maj 1909

Også Theatrets indre Udstyr er særligt fikst og smagfuldt, især efter at Hr. Malermester Chr. Petersen har fuldført sit nydelige Dekorations- arbejde, et fortrinligt Bevis paa hans udmærkede Evner.

Fortæppet og Loftstegningerne er holdt i Italiensk Renæssance.  Frisen forestiller hollandske folkedansere.

Biograftheatrets Indehaver, Hotelejer Karsten Petersen, har hidtil været meget heldig med sit Programvalg, saaledes at der gennemgaaende kun er vist gode, sunde og belærende Billeder.(= film).

I Sommermaanederne fornyes Programmet to Gange ugentlig: Mandag og Fredag.     Landboerne, Turister og Byens egne Beboere vil sikkert blive flittige Gæster
i det hyggelige Theater.


Da Skagens tredje biograf blev bygget i 1957, havde den gamle biograf i flere år været brugt som garage for Karstens Hotel.

Man flyttede da en del af den gamle frise med til den nye biograf. 

I 1965 blev Karstens Hotel og garagen / Biograftheatret jævnet med jorden. 

Billeder og tekster er hentet dels fra Lokalsamlingen i Skagen og dels fra web-sitet  http://skagensiden.dkSkagens 2. biograf 1922 - 1957

Vendsyssel Tidende  24. okt. 1922

Det nye Biografteater paa Skagen.
Overordentlig initiativrig har Karsten Petersen altid været, og stedse har han haft Lyst og Mod til at starte nye Foretagender.

 

Det sidste Resultat af hans Virksomhedstrang er, at Byen har faaet et nyt, smukt og tidssvarende Biografteater. Dette, der er indrettet i den østlige Del af det store Bygningskompleks, Thorkel Skarpæs Gaard, er, som de fleste andre af Karsten Petersens Bygninger, tegnet af Arkitekt Julius Berg.

 

Alt Arbejde er udført af Byens egne Haandværkere: Murerarbejdet af Chr. Knudsen, Snedkerarbejdet af Alfred Hansen, Malerarbejdet af  Hall og Nielsen og de elektriske Installationer af Recke-Petersen. Fabrikant P.K. Nielsen (”Vølund”) har leveret og opstillet Maskinerne.

 

Af ganske særlig Betydning for Rummets hele skønne Udseende har det været, at Maleren M.P. Mosberg velvilligt har bistaaet ved Valg af Farver og ved den dekorative Udsmykning.  Biograftheatrets Indre er holdt i grønt, rødt, hvidt og Guld, alle Tegninger er enkle og beherskede, og det hele Interiør virker overordentlig behageligt og beroligende.   - - -

 

Adskillige praktiske Fremskridt er der ogsaa at notere.

Lokalet kan let opvarmes, og det er fuldt ventileret. Stolene er magelige, og man ser godt fra alle Salens Pladser.

Også Pianoet i Biografen er nyt.   - - -

 

Sidst i 1957 blev biografen lukket i anledning af, at den skulle bygges sammen med den nye biografsal, som åbnede sidst i januar 1958.
Hele den gamle indgang, foyer og biografsal bygges om til at være indgangsområde og ny foyer -  med kiosk og toiletter - for den nye 452 pladsers biograf/teatersal.

 

 

Skagens 3. biograf 1958 - 1991


Den 30. januar 1958 indviede den 90 årige fru Henny Brodersen den nye biograf, der var tegnet af Holger Pind.

Den nye, store biografsal blev bygget for enden af den gamle biograf, som nu blev benyttet som foyer.

Rummet var også indrettet med en stor teater-scene, til glæde for medlemmerne af Skagen Teater- og Musikforening.

Den nye biografsal havde 452 pladser, og man kunne nu vise de brede cinemascope-film.

I 1970'erne blev der tilføjet endnu en biografsal - lidt mindre.
Billedet her er fra 1991, samme år som biografen - på grund af manglende publikumsopbakning - måtte lukke.

I flere år herefter blev biografsalen brugt som spisesal for  Jensens Bøfhus, men i 2007 blev det besluttet at rive bygningen ned.

Med beslutningen om at etablere Kulturhus i den lukkede Kappelborgskole opstod ønsket om at genoplive biografdriften i Skagen.

Skagen Bio - nu med digital projektion - åbnede 16. december 2011. 

Bemærk, at man har fået opsat en kopi af det oprindelige biograf-skilt.