ÅRETS HUND I HIA. 2021 ZIA MED MARIA

Søndag den 3 oktober fik vi gang i vores aktiviteter igen, efter en lang pause der var både i 2020 og foråret 2021. Corona pausen ødelage meget for HiA med både træning og vores angegementer. 

Nu er dette fortid, forhåbentligt og der var mange medlemmer der møtte op til ÅRETS HUND I HIA. Vi startede med at trænerne blev fodret med friske rundstykker og kafe kl 08,30 og medlemmerne kom kl 10.00 og vi var færdige med at dele pokaler ud til de dygtige hunde kl 12.30

Det forblev tørvejr hele vejen til vi sluttede. Stort tak til alle jer der mødte op til en hyggelig dag i HiA. /jørgen.