Standard Fancy Mus

Godt begyndt med Mus

Husk låget:)

Et sikkert og komfortabelt hjem:)

Mus kan leve fortrindeligt i et nedlagt akvarium eller et hamsterbur.

Jo mere plads man kan tilbyde sine kæledyr des bedre, men idelt bør det være min. 50 cm langt til to mus, indrettet med klatremuligheder, huler, rør (f.eks. toiletruller), tov og grene til at klatre i samt et godt og rummeligt løbehjul til at motionere i. Et større bur betyder også mindre rengøring og mindre lugtgener, da urinen ikke koncentreres på et meget lille område.

Husk: at flugtsikre dine mus´ bolig.

Vælger du et akvarium, bør der være et låg af finmasket net over, (da de kan springe op til 45 cm) der samtidigt sikrer god luftventilation. Vælger du et hamsterbur så husk, at tremme afstanden ikke børe være mere end 1/2 cm, da der ellers er risiko for at musene klemmer sig igennem tremmerne;) Kan du få din lillefinger igennem tremmerne, så kan musene formegentlig også komme igennem.

Pladsering:

Boligen pladseres væk fra støjende ting som f.eks. tv og musik anlæg og væk fra træk og direkte sollys. 

Husk: At pladsere musenes bolig udenfor familens hund/kats rækkevidde.

Temperatur og luftfugtighed:

Mus trives bedst ved temperaturer mellem 18 og 27 grader og ved en luftfugtighed på mellem og 30 og 70 %.

For lave temperaturer kan forårsage forkølelser og alvorlig sygdom. For høje temperaturer kan forårsage hedeslag, åndenød og død (ligesom ammoniak udviklingen stiger med temperaturen).

For høj luftfugtighed øger risikoen for øget ammoniak udvikling (lugtgener og luftvejs infektioner) samt svampeinfektioner i huden, mens lavere luftfugtighed kan give tør hud (hud irritationer).

Bundlag:

Som bundlag kan anbefales; Hampstrø, Trægranulat, Majs granulat, Bøgeflis eller Carefresh. Fælles for disse er at de er støvfri og binder ammoniak langt bedre end f.eks. spåner. Det er vigtigt at man holder buret rent og tørt, da mus har en øget risiko for at udvikle luftvejs lidelser, der typisk opstår pga. træk, kulde, støv, fugt og ammoniak.

Redekasse:

Dine mus bør altid have adgang til en redekasse, pladseret i et roligt hjørne af buret, da de ynder at sove det meste af dagen. Det er en fordel, hvis legetøj og redekasser er af plastik eller andet rengøringsvenligt materiale.

Redemateriale: 

Her kan anvendes alm. hvide akumulerede Papirstrimler, Køkkenrulle, Toilet papir eller varmebehandlet støvfrit Hø. Fordelen ved det varmebehandlede hø er, at det ikke kan overføre parasitter som ubehandlet hø, samt at det fås med forskellige velduftende urter.

Rengøring:

Musenes bolig bør rengøres grundigt 1 gang om ugen (oftere, hvis buret er lille) Holder man hanner må man regne med 2 gange ugentlig rengøring, da de afmærker deres territorie med en muskusagtig duft. Hertil kan anvendes ganske alm. opvaskesæbe eller til decinfektion Rodalon eller Keep it Clean spray, der udover at være effektiv overfor både bakterier OG virus, tilfører buret en frisk duft af Lavendel. 

 Se det lille slideshow og lad dig inspirere:)

En alternativ måde, at holde mus på:)

Kost

Mus tåler ikke at undværre foder og vand ret længe (efter blot få timer begynder de at svækkes og vise tegn på dehydrering), derfor er det vigtigt at sørge for, at der altid er foder og rent friskt drikkevand til rådighed.

Vand: bør gives friskt, dagligt og tilbydes bedst af en drikkeflaske, der holder det friskt hele dagen og fri for strøelse og lignende. En voksen mus drikker typisk omkring 15 ml pr. 100 gram kropsvægt.

Foderet: kan bestå af en alsidig kommerciel blanding til mus, hamstere og andre små gnavere. F.eks. Mr. Johnsons Hamster/gerbil Bl, der dufter fortrineligt af vingummi og indeholder, tørret frugt og melorme, der er med til at dække musenes behov for animalsk protein. Eller Vitakraft Emotion Mus. Man kan også blande sit eget foder til sine kælemus bestående af Havregryn, musli, vildfugle bl, gnaver bl og katte/hunde tørpiller i forholdet 2:1:1:1:1.

En mus spiser typisk en spiseske fuld foder pr. dag. Dette kan dog variere alt afhængigt af om musen er i voksealderen, drægtig eller diegivende. Unger, drægtige og diegivende dyr bør fodres ad libitum (altså have fri og konstant adgang til foder).

Udover en kommerciel bl. kan man suplere op med musli, tørret frugt, nødder og frø, samt fiberknækbrød (evt. med kanel - det elsker de), cornflakes, havregryn/flager/puder, Frisk frugt og grønt, ukogt pasta, kogt ris, små mængder kogt kylling eller hårdkogt moset æg, torskerogn, tunfisk (evt. med en dråbe lakseolie blandet i, for pelsens skyld), hunde eller katte tørpiller (af god kvalitet), melorme og lign. Vær opmærksom på, at animalsk protein ikke bør gives ubegrænset. En til to gange om ugen til en alm. voksen mus og op til fire gange om ugen til unger, drægtige og diegivende hunner.

Husk: at fjerne al frisk og letfordærveligt føde, der ikke er spist op senest ved næste dags fodring.

Kalk, Salt, Vitaminer og Mineraler:

Mus bør altid have fri adgang til en kalk og mineral sten, da de bruger den flittigt. Især i voksealderen og når de er drægtige eller har unger. Der bør under ingen omstændigheder gives mælk, da det virker som et afføringsmiddel.

En salt sten kan tilbydes, men bruges mere moderat.

Vitamin tilskud afhænger af om den blanding man fodrer med allerede indeholder disse. Gør den det er det ikke nødvendigt eller tilrådeligt at tilføre flere, da for mange vitaminer kan føre til forgiftning.

I tilfælde af sygdom som snue og lignende kan der med fordel tilbydes C vitamin, der styrker immunforsvaret og bekæmper betændelses tilstande. Overskud af C vitamin vil blive udskilt af kroppen via nyrene.

 

 

Selskab

Mus er stærkt sociale dyr, og social isolation kan være utroligt stressende for dem.

Mus danner komplekse og tætte relationer til de mus de er vokset op sammen med og som indgår naturligt i deres sociale gruppe (fødes ind i gruppen, eller introduceres i en ung alder). Hvordan det enkelte individ passer ind i sin gruppe afgøres af alder, køn, position i hirakiet samt yngle kondition.

Samtidigt med, at de er stærkt sociale dyr, er de ligeledes meget territoriale, og accepterer ikke nødvendigvis fremmede mus. Derfor bør intruducering af nye individer i en eksisterende gruppe ske med forsigtighed og altid under overvågning. Han mus kan især være aggresive overfor andre hanmus de ikke kender eller er vokset op sammen med.

Hunner i grupper på 2 til maksimalt 10 individer.

For store grupper kan skabe stress og stridigheder, da musene får svære ved at danne tætte relationer til et for stort antal individer.

Hunner som kæledyr: Hunner er som regel mindre og mere livlige end hannerne. De er generelt ukomplicerede at holde i grupper og en flok af hunmus lugter mindre end en tilsvarrende flok af hanner.

Hanner som kæledyr: Hanner er som regel større, mere rolige og udadvendte end hunnerne, hvilket gør dem til rigtig gode kæledyr - og ideelle til træning af trick:) De kan være komplicerede at holde i grupper, men ønsker man kun at holde en enkelt kælemus og ikke en hel flok, så er en hanmus ideel. Desuden lugter en enkelt mus (han eller hun) langt mindre end en hel flok;)

Hanner kan somme tider holdes i mindre grupper bestående af andre hanmus de er vokset op sammen med, så længe de ikke kan se eller lugte hunner og så længe der er god plads. Men man skal være meget opmærksom på tegn på aggresioner i gruppen. Oftest trives de bedre to og to eller alene, hvis man har en meget territorial han. Har man brug for at introducere en ny han mus til den man har i forvejen, bør man altid vælge en han, der er meget ung (5-7 uger), da to voksne fremmede hanner ofte vil slås og kan skade hinanden alvorligt. Aggresioner hanner imellem afhænger også lidt af den linie af mus de stammer fra. Nogle linier er mere aggressive end andre og der er også individuelle forskelle. Nogle hanner vil efter kønsmodning ikke tollerere andre hanner overhovedet - disse holdes bedst sammen med en gruppe hunner (kastreret) eller alene. Hanner der går alene lugter desuden langt mindre, da de ikke føler behov for at markere sig overfor andre hanner:)

Husk: Undgå at pladsere hanner, hvor de kan se og lugte hunner, da dette kan udløse intensive kampe imellem hannerne.

Uenigheder/kampe i gruppen: Hold løbende øje med din gruppes trivsel. Hvis en mus ikke trives i en gruppe, bør den tages ud. Dette gælder både, hvis den enkelte mus bliver "mobbet" af de andre mus eller hvis den selv er en bølle. Husk dog på at de bedste grupper er stabile grupper, hvor der ikke tilføres nye eller fjernes individer fra gruppen. Nytilkomne eller fraflyttede mus, kan skabe intense, stresfyldte konflikter indenfor gruppens sociale hiraki og vil påvirke trivslen hos alle mus i den pågældende gruppe.

Husk: At vaske hænderne imellem håndtering af forskellige grupper.

Adfærd

Mus er livlige, meget aktive og nysgerrige dyr, der ofte tilbagelægger flere hundrede meter på en aften. De graver komplekse tuneller og gange, med redekamre og bruger lang tid på at pudse og pleje deres pels. Men de er også meget forsigtige. Da de jo er byttedyr er de altid nødt til at være opmærksomme. Der findes stort set ikke det rovdyr, der IKKE har mus på menuen, så det er ret forståeligt;)

En mus undgår helst, at færdes på åbne udsatte steder, hvor rovdyr let kan "snuppe" den, mens den er ubeskyttet. Istedet foretrækker den, at færdes steder, hvor der er masser af gemmesteder (huler, rør og beskyttede smutveje). Ligesom de primært er aktive ved morgengry og skumring, samt aften og nat. Det gør, at de er har lettere ved at holde sig skjult, samt at de undgår en del af dagens rovdyr.

Sørg for at dine mus har mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd og at deres behov for et trygt og sikkert hjem imødekommes.

Det kan du gøre for at berige dine mus´s tilværelse:

Sørg for at buret er tilstrækkeligt stort til, at der er plads til løbehjul, redekasser, rør, huler, afsatser og klatre muligheder, så musene kan bevæge sig rundt i deres miljø uden at føle sig udsatte.

Giv dem mulighed for at motionere, gå på opdagelse, grave gange, søge føde, lege, klatre og være sammen med deres gruppe kammarater uden aggresioner.

Husk på: For lidt plads og begrænsede resurser, kan udløse konflikter og aggression indenfor gruppens individer.

Tilstrækkeligt smutveje og sovepladser begrænser evt. konfrontationer med gruppemedlemmer af højere rang.

 

Transport

 Redusering af stress under transport.

Hvis du er nødt til at transportere dine mus, er det vigtigt at sørge for at turen bliver så lidt stressende for dem som muligt.

Brug en egnet, sikker transportboks, der er mørk og beskyttet.

Sørg for at musene har adgang til føde og væske. Det kan gives i form af tørfoder og en skive æble, pære ellerkogt kartoffel. På længere rejser bør der være adgang til frisk drikkevand.

Sørg for egnet bundmateriale og anbring lidt af deres redemateriale fra buret (så de har en velkendt duft med sig) i transportkassen, som de kan putte sig i. Gerne sammen med et toilet rullerør, de kan skjule sig i.

Sørg for, at musen har mindst én velkendt burkammerart som den er tryg ved, med på rejsen. Det reducerer stress under transporten og kan samtidigt hjælpe med at mindske evt. aggresioner når dyrene skal reintegreres i deres gruppe. 

Sørg for, at transport kassen er dækket med et klæde, så den er mørk og tryg og dyrene er beskyttet mod træk og kulde. Sørg dog for, at der stadig er tilstrækkelig ventilation så dyrene ikke får hedeslag eller lider nød.

Gør så vidt muligt transporttiden så kort som muligt. En kort køretur i en stille, velventileret bli eller taxi er bedre end flere timers offentlig transport.

Undgå så vidt muligt store temperatur svingninger.

Rigtig god tur:)

Sandheden om mus og LUGT;)))

Man møder mange fordomme om mus - især fra folk, der ikke selv har haft dem;)

En af dem er at mus STINKER!

Sandheden er, at alle dyr har deres egen lugt og hvor stærk denne lugt er afhænger naturligvis i høj grad af om man holder buret rent og tørt, hvilken type bundstrøelse man anvender, om dyrene man holder har god plads og i særdeleshed om hvorvidt de er stressede eller ej. Mus "Stinker" nemlig kun når de er stressede. Det gælder også hanmus. Man kan læse alle steder at hanmus stinker - og det kan de bestemt også godt gøre. Mine hanmus stinker ikke. Selvfølgelig har de deres "muselugt", men det er bestemt ikke sådan at man er nødt til at træde et skridt tilbage, når man stikker snuden ned til dem;)

Nøglen til at holde ens kæledyr så "lugtfri" som muligt ligger i fornuftig hold og pleje.

 

At gøre en sky mus tam:)

Hvis man har fået en mus, der ikke er tam og som måske ovenikøbet er sky gælder det først og fremmest om at lade musen få lidt ro i et par dage i sine nye omgivelser. Man kan tage lidt strøelse og gnide i hænderne inden man håndterer sin mus, så man lugter af noget trygt. Håndfodring med godbidder (f.eks. hirsekolbe små stykker hakket mandel eller banan) er altid godt. Og så er det vigtigt, at man ikke jager efter musen. Er den meget bange for hånden kan man samle den op, når den sidder på eller i noget legetøj, ved at løfte det den sidder på eller i og se om den tør komme ud på hånden. Hvis man føler musen er stresset, kan det hjælpe at lade den få fred i en uges tid, hvor man ikke forsøger, at håndtere den overhovedet, men blot snakker til den og lægger godbidder til den i buret. Efter dén uge begynder man at håndfodre den med godbidderne og lader den selv komme til hånden og efterhånden lokker man den op på håndfladen med godbidder:) Det er et spørgsmål om tid og tålmodighed.