Slagelse Station

Slagelse station blev anlagt da banen fra Roskilde blev forlænget til Korsør, strækningen blev åbnet 27-4 1856. Den nuværende stationsbygning stammer fra 1892 da Slagelse – Næstved banen blev åbnet. Den blev indviet 15-5 1892. Den 30-4 1898 blev banen til Værslev åbnet, der stødte den til Kalundborg banen.

Den 23-5 1971 ophørte trafikken på banerne til Næstved og Værslev, dog begyndte Tøløsebanen fra da af at køre mellem Høng og Slagelse, og Tølløsebanen overtog strækningen Slagelse og Høng 9-4 1997.

Sporet til Næstved lå til 2010 hvor sporet blev fjernet og strækningen blev lavet til natursti.

Slagelse station fra øst 6-5 2005

Godstog mod vest passer Slagelse 7-5 2011

Tidligere signalpost på Slagelse station 7-5 2011

IC 4 tog mod København på Slagelse Station, Th. tidligere signalpost 7-5 2011

Slagelse station fra gadesiden 6-5 2005

IR 4 tog mod København på Slagelse station 6-5 2005

Vestsjællands Lokalbaner senere Regionstogs IC 2 tog ankommer til Slagelse fra Høng - Tølløse 6-5 2005

Godstog mod vest passer Slagelse station 10-7 2014

VSVT’s K 564 ankommer til Slagelse station fra Gørlev 10-7 2014

Den tidligere godsbanegård Slagelse fra perronsiden 6-5 2005, Godsbanegården er medrevet i 2018

Den tidligere godsbanegård Slagelse fra gadesiden 6-5 2005, Godsbanegården er medrevet i 2018

Læsserampe ved den tidligere godsbanegård Slagelse 7-5 2011, Godsbanegården er medrevet i 2018

Det tidligere godsområde ved Slagelse station 10-7 2014

Tidligere læsseprofil på Slagelse station 10-7 2014

Vestenden Slagelse station, Tv. sporet mod Næstved, i midten sporene mod Korsør og Th. mod Høng – Tølløse, tidligere mod Værslev (Kalundborg) 6-5 2005

Godstog mod vest ved Slagelse, set fra Slagelse – Næstved banens spor 7-5 2011

Hvor køreledningerne ender på Slagelse – Næstved banen vest for Slagelse 6-5 2005

Slagelse – Næstved banens spor vest for Slagelse station 7-5 2011

Slagelse – Næstved banen ved Slagelse 6-5 2005

Hvor Slagelse – Næstved banen spor er kappet ved Slagelse, billedet er taget samme sted som forrige 7-5 2011

Stopbom på Slagelse – Næstved banen ved Slagelse 6-5 2005

Overkørsel på Slagelse – Næstved banen ved Slagelse 6-5 2005