Løsning Station

Løsning station ligger (lå) på den østjyske længdebane mellem Vejle og Horsens. Banen blev åbnet 3-10 1868, og stationen stammer fra banens åbning. Løsning station blev trinbræt med sidespor 14-5 1971 og medlagt 26-5 1974. den nuværende stations bygning er fra omkring 1902. Der er flere stationer mellem Fredericia og Århus i den stil. Det er Børkop, Daugård (nedrevet), Hovedgård og Hørning (nedrevet).

På Løsning station var der ud over signalposten på stationen, der betjente signaler og sporskifter mod nord, et signal hus i sydenden, som betjente signaler og sporskifter der. Der har været 2 sidespor på Løsning station, et til skærvefabrikken der lukkede sidst i 1950’erne, og da Glud & Marstrand åbnede en fabrik i Løsning i 1960 blev det lagt sidespor dertil.

Indtil strækningen blev fjernstyret sidst i 1960’erne var Løsning station ledet af en stationsforstander. Da stationsforstander Grove gik af den 29-4 1967 blev han afløst af en stationsmester. I jernbanemusettes materiale står ganske vist at han gik af i 1959; men jeg har en kopi af overleveringsrapporterne fra både da han tiltrådte i 1957 og gik af i 1967 fra lokal arkivet, som for øvrigt har til huse på den tidligere Løsning station.

Løsning station er nok den station jeg kender bedst, da jeg er opvokset i Løsning. Jeg har mange gange været med toget fra Løsning enten til Horsens eller Vejle. Da vi i 1960 fik bil rejste vi ikke så meget med toget mere, indtil jeg blev så gammel at jeg selv kunne tage toget. Jeg har også i det meste af 1960’erne hentet avis på stationen næsten hver dag og fik der set en stor del af arbejdsgangen på stationen. Jeg husker også da vi sidst i 1950’erne leverede sukkerroer til Tyskland, det gjorde nogle landmænd i Jylland, da blev de kørt op til stationen af den lokale vognmand og læsset i en jernbanevogn på læssevejen. Jeg fik lov til at komme med, jeg sad så i bilen mens de læssede roerne af. Jeg husker der blev ringet fra stationen når vognen var kommet.

Efter stationen blev lukket var der stadig posthus der i et par år. Siden blev stationsforstander lejligheden lejet ud. Så kom hjemmeværnet ind i den tidligere ventesal, og Lokalarkivet for Gl. Hedensted Kommune kom op i lejligheden. Så blev der bibliotek i ventesal og i kontoret, og nu har værestedet remisen til huse der.

Jeg siger tak til Lokalarkivet for Gl. Hedensted Kommune for at måtte vise nogle billeder fra atkivet.

 

Den gamle Løsning station fra før 1902 (Lokalarkivet for Gl. Hedensted Kommune)

Billedserie med luftfoto af Løsning fra 1955, hvor stationen ses fra syd, samt udsnit af stationen og signalposten syd for stationen (Lokalarkivet for Gl. Hedensted Kommune)

Billedserie af Jernbaneulykken ved løsning station i 1913, Det sidste billede billedet er taget ca. samme sted som det næste, det kan jeg vurdere ud fra Sebberup mølle som ses i baggrunden, møllen en har været revet ned i min tid; men ejendommen ligger der stadig (Lokalarkivet for Gl. Hedensted Kommune)

IC 3 tog mod Horsens fra den tidligere læssevej ved Løsning station, Sebberup mølle der ses på sidste billede i den forrige billedeserie, ligger i retning af træet Tv. for afstandsmærket 23-9 2007

MZ 1449 med containertog mod Århus ved den nye gangtunnel ved den tidligere Løsning station 5-8 2020

MZ 1449 med containertog mod Århus ved den nye gangtunnel ved den tidligere Løsning station 5-8 2020

Indkørsel til den tidligere læssevej ved Løsning station 6-4 2014

Den tidligere læssevej ved Løsning station 1-8 2020

IC 3 tog mod Horsens ud for hvor signalposten syd for stationen lå. Den lå mellen træet og toget og det kan ses på dæmningen hvor den lå 6-4 2014

Hvor det tidligere industrispor til Glud & Marstrand lå, portner boligen ses bagerst i billedet 6-4 2014

Liftfoto af Løsning station fra 1960’erne (Lokalarkivet fra Gl. Hedensted Kommune)

Den tidligere Løsning station fra gadeside,, der var et pakhus i forlængelse at træ bygningen 6-4 2014

Nedbrydning af det sidste af pakhuset ved den tidligere Løsning station 21-1 2021

Den tidligere Løsning station fra perronsiden 6-4 2014

Det tidligere signalhus ved Løsning station, Der var en vandhane med drikkevand tv. for nedløbsrøret, de to små skodder er til tråd trækket 23-10 2016

Nedbrydning af det tidligere signalhuset ved Løsning station 27-1 2021

Omridset af den tidligere vandhane til drikkevand på signalhuset ved Løsning station 23-10 2016 Omridset af den tidligere vandhane til drikkevand på signalhuset ved Løsning station 23-10 2016

Stationsforstander Skyum Olsen der var stationsforstander 1945-57 på Løsning station (Lokalarkivet for Gl. Hedensted Kommune)

Stationsforstander Grove der var stationsforstander på Løsning station 1957-67 (Lokalarkivet for Gl. Hedensted Kommune)

Løsning station omkring 1920-21 (lokalarkivet for Gl. Hedensted Kommune)

Løsning station fra gangbroen efter der er langt dobbeltspor (Lokalarkivet for Gl. Hedensted kommune)

Løsning station fra den gamle gangbro, der var et ekstra togvejsspor hvor træerne nu er plantet, det var fra det spor sporet til skærvefabrikken udgik fra 23-3 2002

IC 3 tog mod Vejle fra den gamle gangbro ved Løsning station, træerne der er plantet er nu ved at vokse op 30-4 2005

MZ 1459 med containertog mod Århus ved den tidligere Løsning station den 22-6 2020

MZ 1459 med containertog mod Århus ved den tidligere Løsning station den 22-6 2020

Den gamle gangbro ved Løsning station 23-3 2002

Forfaldet ses tydeligt på den gamle gangbro ved Løsning station 9-12 2011

Forberedelse til nedbrydning af den gamle gangbro ved Løsning station, der ses der er spæret af 28-1 2012

Efter nedbrydningen af gangbroen ved Løsning station 29-1 2012

Arbejdet med opførsel af en ny gangbro ved Løsning station 22-5 2012

Arbejdet med opførsel af en ny gangbro ved Løsning station 29-6 2012

Arbejdet med opførsel af en ny gangbro ved Løsning station 30-6 2012

Den næsten færdige nye gangbro ved Løsning station 7-7 2012

Vejbroen ved løsning station fra gangbroen, der blev bygget en ny bro midt i 1980’erne, Th. en tidligere tjenestebolig med 2 lejligheder for personalet ved Løsning station 23-3 2002

IC 4 tog mod Esbjerg og MZ 1452 og 1453 med G 9262 mod Taulov ved det tidligere Løsning station 21-6 2019

Tidligere tjenestebolig med 2 lejligheder for personalet ved Løsning station 1-1 2012

Den nye gangbro fra vejbroen ved Løsning station, Tv. den tidligere tjenestebolig 6-4 2014

MZ1452 med G 99262 mod Taulov fra broen nord for Løsning station 19-5 2017

MZ trukken IC 4 mod Horsens nord for Løsning, normalt køre IC 4 for egen kraft 26-4 2009

MZ 1456 med G 7544 med Fredericia nord for Løsning 8-5 2017

MY 1134 og 1148 med tagpladetoget mod Fredericia nord for løsning 14-8 2017

Det tilgroede spor til den tidligere skærvefabrik ved Løsning 23-3 2002

Overkørsel på det tidligere spor til skærvefabrikken ved Løsning, på den anden side af vejen blev sporet fjernet for at gøre plads til en børnehave 6-4 2014

Det tilgroede spor til den tidligere skærvefabrik ved Løsning 23-3 2002

Sporet til den tidligere skærvefabrik ved løsning, bagved ses et IC 3 tog mod Horsens 10-2 2007

Efter sporet er fjernet ved den tidligere skærvefabrik ved Løsning for at gøre plads til en cykelsti , rebroussement var for enden af vejen, rester af sporene ligger der endnu 6-11 2011

Tv. dæmningen fra det tidligere tipvognsspor ved den tidligere skærvefabrik ved Løsning og Th. lå sporet med normal sporvidde hvor skærverne blev læsset om fra tipvognene til almindelige jernbanevogne. Bagved Th. ses først dæmningen fra sporet til rebroussement og bagved igen sporene mellem Vejle og Horsens 16-1 2005