Skive Station

Den nuværende Station i skive er den 3. Den blev åbnet 1-1 1962 og blev dengang benævnt Skive H. Den blev anlagt efter en omlægning af sporene omkring Skive.

Den første station i Skive var endestation for banen fra Langå – Viborg swr blev åbnet 17-10 1864. Da banwn i 1865 blev forlænget til Struer blev sporet ikke ført igennem byen. Togene skulle køre tilbage og så via et sporskilt videre med Struer. Togene kunne køre direkte fra Viborg til Struer hvis de kørte uden om Skive. Det blev først ændret med den 3, station i 1962.

Banen til Glyngøre blev åbnet den 15-5 1884, hvor Skive holdplads, senere Skive Nord blev åbnet. Glyngøre banen blev godsbane 22-5 1971 og helt nedlagt i 1979.

Privatbanen til Spøttrup (Vestsalling) blev åbnet 10-12 1924. Fra Skive H til Skive Nord gik den på samme spor som banen til Glyngøre. Det forsatte den med også efter den nye Skive H og Nord var blevet åbnet i 1962. Vestsalling banen blev nedlagt 31-3 1966.

Efter den nye station blev taget i brug blev de to Salling baners gamle spor brugt som havnebane, sporet ligger der stadig selv om det ikke bliver brugt mere.

I Politikens årbog Hvem Hvad Hvor 1959 side 273 er der en kortskitse over sporomlægningen i Skive.

 

I signalet til Skive fra Viborg, Th. havnebanen 22-3 2008

I signalet til Skive fra Viborg fra havnebanen 15-4 2006

Havnebanen Skive 22-3 2008

De tidligere Salling baners og nu havnebanens bro over Skive (Karup) Å 22-3 2008

De tidligere Salling baners og nu havnebanens bro over Skive (Karup) Å 22-3 2008

Th. U signalet mod Viborg fra Skive station, bagved ses I signalet 22-3 2008

Det tidligere kolonnehuset ved Skive station, de to næste billeder er toget fra broen Tv. 22-3 2008

Øst for Skive station, kolonnehuset er skjult bag træerne 15-4 2006

Skive station fra øst 15-4 2006

Arriva Lint tog fra Viborg set fra det tidligere spor mod Struer der gik syd om Skive, broen yderst Th. er den de to forrige billeder er taget fra 22-3 2008

Læserampe på den tidligere godsbanegård Skive 15-4 2006

Læsseprofil på den tidligere godsbanegård på Skive station 22-3 2008

Den tidligere godsbanegård fra perronen på Skive station 22-10 2010

Arriva Lint tog mod Struer på Skive station 15-4 2006

Skive station fra gadesiden 26-12 2003

Skive station fra perronsiden 26-12 2003

Arriva Lint tog afgår mod Struer fra Skive station 22-3 2008

Skive station fra vest, perronen forrest Tv. var den tidligere Vestsalling banes 15-4 2006

Trolje på Skive station 22-10 2010

U signalet mod Struer ved Skive station, på stien Th. gik de to Salling baners spor 22-3 208

Tunnelen de to Salling baner gik under mellem Skive H og Skive Nord 10-7 2007

Tunnelen de to Salling baner gik under mellem Skive H og Skive Nord 10-7 2007

Tunnelen de to Salling baner gik under mellem Skive H og Skive Nord 22-10 2010