Tarm Station

Tarm station ligger syd for Skjern, på den Vestjyske længdebane der blev åbnet 21-7 1975. Den var endvidere fra 4-11 1913 til 21-8 1940 endestation for privatbanen Nr. Nebel – Tarm. I dag er Tarm station holdeplads uden muligheder for togkrydsning.

Arriva Lint tog mod Esbjerg syd for Tarm station 15-2 2016

Arriva Lint tog mod Esbjerg under broen syd for Tarm station 15-2 2016

Tarm station fra perronsiden, der er sat skodderne i vinduerne 2-6 2007

Tarm station fra perronsiden, skodderne i vinduerne er blevet malet 2-7 2011

Tarm station fra gadesiden 22-9 2001

Pakhuset, stationen og posthuset Tarm fra gadesiden 2-7 2011

Arriva Lint tog mod Varde – Esbjerg på Tarm station, Th. ses lidt af beplantningen og reparationer i asfalten fra det tidligere krydsningsspor 2-7 2011

Tidligere signal og pakhus fra perronsiden på Tarm station, Th. ses hvor krydsningssporet lå, det er nu beplantet, der er træskodder i døren og vinduerne i signalhuset: men endnu ikke i stationsbygningen 22-9 2001

Tidligere signal og pakhus fra perronsiden på Tarm station, der er kommet træ skodder i vinduerne på perronsiden, til gengæld der sat dør og vinduer i signalhuset 2-6 2007

Det tidligere signal op pakhus ved Tarm station 4-4 2015

Træ dæksel til kanalen til tråd trækket ved det tidligere signalhus ved Tarm station 4-4 2015

Et kig ind af vinduet som stod åbent, ved det tidligere signalhus ved Tarm station, bemærk hullet i gulvet til tråd trækket 4-4 2015

Arriva Lint tog afgår mod Varde – Esbjerg fra Tarm station 2-7 2011

Tarm station fra nord, i beplantningen Tv. lå det tidligere krydsningsspor og Th. lå godssporene 2-6 2007

Et kig ind af den åbne dør i det tidligere pakhus ved Tarm station 4-4 2015

Tidligere læsserampe Tarm station 2-6 2007

Tidligere læsserampe Tarm station 2-6 2007

Nr. Nebel – Tarm banens tidligere bro over Tarm bæk 4-4 2015