Vemb Station

Vemb station ligger på den Vestjyske Længdebane, der mellem Ringkøbing og Holstebro blev åbnet 31 – 3 1875.

Privatbanen til Lemvig blev åbnet 20-7 1879 og forlænget til Thyborøn 22-7 1899. Banen til Lemvig – Thyborøn havde sin egene station i Vemb til 1959 hvor den fik optagelse på statsbane stationen.

Den Vestjyske Længdebane drives i dag af Arriva.

Led nr. 328 syd for Vemb 23-11 2003 og 26-7 2010 hvor ledet er skiftet ud

Arriva Lint tog mod Ringkøbing på broen over Storåen ved Vemb 24-3 2012

MY 28 (Victoria) med G 97519 mod Skjern – Herning på broen over Storåen ved Vemb 9-4 2015

MY 28 (Victoria) med G 97519 mod Skjern – Herning syd for Vemb 29-6 2015

MY 1152, nu Midtjyske Jernbaners MY 28 (Victoria) er ankommet til Vemb med godstog fra Cheminova. På grund af sporarbejde mellem Herning og Skjern må godstoget fra Cheminova køre over Holstebro til Herning og må derfor omkobles både i Lemvig, Vemb og Holstebro 3-6 2013

Arriva Lint tog afgår fra Vemb mod Holstebro 24-3 2012

Arriva Lint tog ankommet til Vemb station fra Ringkøbing 22-7 2013

Rest af sporet til det tidligere FDB lageret i Vemb 22-7 2013

Vemb station fra perronsiden med skodder i vinduerne 22-7 2007

Vemb station fra perronsiden, skodderne er nu erstattet af vinduer 26-7 2010

Lemvigbanens YM og YS 13 Vigen på Vemb station 26-7 2010

Vemb station fra gadesiden, Tv. ses pakhuset 24-7 2001

Vemb station fra gadesiden, pakhuset er fjernet og der er skodder i vinduer 22-7 2007

Vemb station fra gadesiden, skodderne er nu erstattet af vinduer 26-7 2010

Tv. Lemvigbanens Y tog Tangen YM og YS 14 og TH Arriva Lint tog afgår mod Struer på Vemb station 3-6 2013

Vemb station fra perronsiden, bemærk at pakhuset endnu ikke revet er ned, på ældre billeder ses et vandtårn for enden af perronen 24-7 2001

Tv. Arriva Lint tog mod Ringkøbing, Th. Lemvigbanens YM 16 på Vemb station, pakhuset er nu revet ned 26-7 2010

Arriva MR tog afgår mod Ringkøbing fra Vemb station 8-7 2003

Tv. Arriva Lint tog mod Holstebro, Th. Lemvigbanens YS og YM 16 Heden mod Lemvig på Vemb station 24-3 2012

Arriva Lint tog mod Holstebro – Struer på Vemb station 22-1 2014

Tog krydsning på Vemb station, kl. 14.39 afgår der tog i 3 retninger fra Vemb. Fra venstre Arriva Lint tog mod Struer – Holstebro så med Ringkøbing – Skjern og Th. MJBAD’s YS og YM 14 (Tangen) mod Lemvig – Thyborøn. Arrivas Lint tog krydser på minuttal 39 i dagtimerne i Vemb, mens toget mod Lemvig – Thyborøn rykker 10 min i hver time 29-6 2015

Lemvigbanens YS og YM 16 Heden ankommet til Vemb fra Lemvig 26-7 2010

Arriva Lint tog ankommer til Vemb fra Holstebro, billedet er taget fra den tidligere læssevej, Th. i billedet ses PU signalerne mod Lemvig og Holstebro 16-4 2011

Midtjyske Jernbaners Ym og Ys 12 Storråen ankommer til Vemb fra Lemvig 22-1 2014

Midtjyske Jernbaners MY 28 (Victoria) ankommer til Vemb med godstog fra Cheminova 19-6 2014

Læsserampe ved Vemb station 24-3 2012

Lemvigbanens remise i Vemb, remisen er nu nedrevet 24-7 2001

Y tog fra Odderbanen hensat på det tidligere remisespor i Vemb 3-6 2013

Y tog fra Odderbanen hensat på det tidligere remisespor i Vemb 3-6 2013

Ophugning af Y togene der er hensat ved Vemb 19-5, 26-5 og 2-6 2014

Trolje på det tidligere remisse spor i Vemb 26-7 2010

Midtjyske Jernbaners Y tog Storåen Ym og Ys 12 fra Lemvig i overkørslen nordøst for Vemb station 9-4 2015

MY 28 (Victoria) afgår fra Vemb mod Holstebro med godstog 19-5 2014

MY 28 (Victoria) i overkørslen nordøst for Vemb station med godstog 151970 fra Cheminova 29-8 2016