Esbjerg Station

Esbjerg station blev anlagt 4-10 1874 med banen fra Lunderskov og til Varde, banen fra Varde blev forlænget til Ringkøbing 31-3 1975.

Esbjerg er også udgangs og endestation for banerne til Ribe – Tønder og Grindsted – Brande – Silkeborg – Langå. De udgik/udgår dog begge fra Bramminge. Banen til Grindsted – Brande – Silkeborg – Langå blev medlagt 23-5 1971, delstrækningen Bramminge - Grindsted blev dog opretholdt som gods og veteranbane til 1-6 2012 hvor alt trafik ophørte mellem Bramminge og Grindsted.

Banen mellem Bramminge og Tønder drives af Arriva og togene udgår fra Esbjerg. Banen til Struer drives ligeledes af Arriva. Der har tidligere været station til Englandsbådene på havnen i Esbjerg, der har endvidere været en betydelig godstransport til og fra havnen. Der har tidligere været filial værksted i Esbjerg,

Den nuværende stationsbygning i Esbjerg blev taget i brig i 1904 og er tegnet af Heinrich Wenck.

Til Esbjerg Havn.

Arriva Lint tog fra Varde ved I signalet til Esbjerg station 11-4 2009

Drejeskiven ved remisen Esbjerg 16-11 2003

Drejeskiven ved remisen Esbjerg 11-4 2009

Remisen og drejeskiven ved Esbjerg1 station 1-9 2012

Remisen ved Esbjerg1 station 16-11 2003

Vandtårnet, remisen og drejeskiven ved Esbjerg1 station 11-4 2009

Ved remisen Esbjerg, bygningerne er nu revet ned, se næste billede 16-11 2003

Hvor bygningerne fra forrige billede lå ved remisen Esbjerg 11-4 2009

Remisen ved Esbjerg1 station 16-11 2003

Et kig ind i remisen ved Esbjerg1 station 11-4 2009

Vandtårnet og den nye bro ved remisen ved Esbjerg station, Th. den nye bygning ved remisen 1-9 2012

Mod nordøst ved Esbjerg station, Arriva Lint tog afgår mod Varde – Skjern, bemærk sporene til remisen er kappede 11-4 2009

Tv. Arriva Lint ankommer til Esbjerg fra Bramming samtidig køre et IC 3 tog ind til perronen efter at vær kørt ud for at skifte spor, bemærk den nye bygning ved remisen 30-7 2014

Godstog trukket Railion lokomotiv ankommer til Esbjerg for at løbe om 30-7 2014

Mod nordøst ved Esbjerg station, arbejdet med elektrificering er i gang 21-1 2017

Esbjerg station fra nordøst 11-4 2009

Esbjerg station fra nordøst efter sporomlægning 30-7 2010

Tv. godstog venter på afgang fra Esbjerg efter omløb, Th. Arriva Lint tog ankommer fra Varde 30-7 2014

Fra venstre godstog venter afgang på Esbjerg station efter omlæb, ved siden af afgår IC 4 mod Bramming – Fredericia. Foran stationen Arriva Lint tog med Bramming – Ribe, og yderst Th. Arriva lint tog mod Varde 30-7 2014

Esbjerg station fra perronsiden 1-9 2012

Arbejdet med elektrificering på Esbjerg station 21-1 2017

Kommandoposten og PU signalerne på Esbjerg station 11-4 2009

Esbjerg station nu med køreledninger, Th. Arriva Lint tog mod Varde – Nr. Nebel 17-7 2017

Arriva MR tog i forskellig bemaling på Esbjerg station11-4 2009

Sokkelsten til masterne til køreledningerne på Esbjerg station 17-10 2016

MZ 1456 ankommer til Esbjerg med godstog mens Railion lokomotiv vender på at overtage det 30-7 2014

DSB MR tog ankommet fra Fredericia på Esbjerg station 28-7 2009

Arriva MR tog Esbjerg station 16-11 2003

Arriva MR tog med Bramminge – Ribe – Tønder i spor 3 på Esbjerg station 28-7 2009

MY 1126 ankommet til Esbjerg med veterantog fra Ribe løber om for at forsætte til Odense over Skjern 18-8 2018

Perronerne Esbjerg station11-4 2009

Perronerne Esbjerg efter der er sat stopbomme op 30-7 2010

MK ranger lokomotiv Esbjerg station 16-11 2003

Esbjerg station fra perronsiden 11-4 2009

Mod havnen Esbjerg station før sporene ved godsbanegården blev fjernet 16-11 2003

Mod havnen Esbjerg efter sporene er fjernet ved godsbanegården 30-7 2010

Byggeriet over havnebanen Esbjerg, Tv. den tidligere godsbanegård 17-10 2016

Mod havnen Esbjerg station, godstog er ankommet og lokomotivet er koblet af, Th. den tidligere godsbanegård 30-7 2014

Byggeriet ved den tidligere godsbanegård Esbjerg 14-7 2016

Esbjerg station fra gadesiden 11-4 2009

Den tidligere godsbanegård Esbjerg 11-4 2009

Nedbrydning af en del af den tidligere godsbanegård Esbjerg 12-11 2014

Byggeriet ved den tidligere godsbanegård Esbjerg 20-7 2016