Helsingør Station

Helsingør er endestation for Kystbanen og Nordbanen (Lille Nord) og udgangsstation for Hornbækbanen der oprindelig udgik fra Grønnehave; men som nu er ført ind på Helsingør station.

Nordbanen kom til Helsingør 9-6 1864, efter S baner er ført til Hillerød udgør alle tog fra Hillerød og Lille Nord indgår nu i Lokalbanen. Kystbanen blev ført til Snekkersten 2-8 1897, derfra løber Lille Nord og Kystbanen sammen.

Hornbækbanen blev åbnet 22-5 1906 og udgik oprindelig fra Grønnehave; men året efter fik Hornbækbanen holdeplads på gaden ud for stationen og er siden blevet optaget på stationen via sporet fra gaden.

Helsingør station fra syd 7-4 2007

Signalposten på Helsingør station, bagved ses hensatte DSB Y tog fra Lille Nord 7-4 2007

Det Tidligere spor til færgerne på Helsingør station 7-4 2007

Tidligere spor til færgen på Helsingør station over ses bådbroen fra stationen til færgerne 7-4 2007

Mod syd på Helsingør station, signalposten og remissen ses bagerst i billedetog TV. DSB Y togne fra Lille Nord 7-4 2007

Lokalbanens Lint tog venter afgang mod Hillerød via Lille Nord på Helsingør station 7-4 2007

Kystbane toget ankommet til Helsingør station 7-4 2007

Øresundstoget på Helsingør station 16-6 2012

Tv. Øresundstoget ankommer til Helsingør, Th. Lokalbanens Lint tog mod Hornbæk – Gilleleje og derfra videre til Hillerød 17-10 2012

Lokalbanen Lint tog venter afgang mod Hillerød via Lille Nord på Helsingør station 7-4 2007

Hornbækbanens desiro tog afgår mod Hornbæk – Gilleleje fra Helsingår, toget køre ud på gaden og køre via Havnen til Grønnehave hvor banens remise ligger, Desiro toget er siden overtaget af Nordjyske Jernbaner 7-4 2007

Helsingør station fra gadesiden 17-10 2012