Oddesund Syd

Stationerne ved Oddesund blev åbnet 20-4 1882 og bestod oprindelig af to færge stationer.

Færgefarten ophørte ved Oddesundbroen indvielse 15-5 1938. Der er nu kun Oddesund Nord station tilbage.

Til Oddesund Nord.

Mod Struer ved Oddesund Syd 21-7 2002

Mod Struer ved Oddesund Syd, der er nu lagt nyt spor med betonsveller 27-8 2006

Overkørslen ved Oddesund Syd 27-7 2011

Officersbygningen ved den tidligere Oddesund Syd station 27-8 2006

Dækningssignaler til Oddesundbroen fra syd, Th. ses stationsbygningen fra den tidligere Oddesund Syd station den 27-8 2006 den blev nedrevet i 2008

Tv, Oddesundbroen der er åben for gennemsejling, Th. den tidligere remise ved Oddesund Syd station 27-8 2006, den blev nedrevet i 2008.

Tv, Oddesundbroen der er åben for gennemsejling, Th. den tidligere remise ved Oddesund Syd station 27-8 2006, den blev nedrevet i 2008.

Det tidligere færgeleje ved Oddesund Syd 27-8 2006

Arriva Lint tog mod Struer på Oddesundbroen 27-7 2011