Sønderborg By

Sønderborg By er nu ruttebilsstation. Stationen vor oprindelig station på den smalsporede amtsbane. Da amtsbanen lukkede blev Mommarkbanen åbnet den 15-7 1933, den blev nedlagt 25-7 1962, Mormarkbanen havde perron for enden af stationsbygningen.

Sønderborg var Tysk område indtil genforeningen i 1920. 

Til Sønderborg Station.

 

Chr. X’s bro i Sønderborg hvor banen til Mommark gik over 5-5 2002

Hvor Mommark banen gik på gaden i Sønderborg. I Niels Jensens bog Sønderjyske Jernbaner er der s. 75 et billede af toget foran samme bygning 23-4 2011

Sønderborg By station, Mommarkbanens spor gik fra vejen hen imod broen th. i billedet, den havde perron ca. bagved lygten 14-3 2018

Den tidligere Sønderborg By station 14-3 2018

Den tidligere Sønderborg By station 14-3 2018

Den tidligere Sønderborg By station fra amtsbanens perronsiden, da Mommarkbanen åbnede efter amtsbanen fik den perron tv. i billedet for enden af stationen 14-3 2018

Den tidligere bro over Mommarkbanen ved Sønderborg By station 14-3 2018