Hjøllund Station

Hjøllund station lå på Den Jyske Diagonalbane mellem Funder og Brande. Den del af strækningen blev åbnet 1-10 1920. Stationen stammer fra banens åbning. Strækningen blev delvis medlagt23-5 1971, idet sporet lå mellem Brande og Hjøllund til 1993. Det blev benyttet til godstransport, især skærver fra Hjøllund til Brande. Stationsbygninger i Hjøllund ligger der stadig.

Den tidligere Hjøllund station fra perronsiden 22-4 2005

Den tidligere Hjøllund station fra vejsiden 22-4 2005

Den tidligere Hjøllund station fra perronsiden 22-4 2005

Ballastvognene ved læsserampen Hjøllund i 1987, skærverne blev læsset med i vognene fra den høje rampe. Sporet mellem Hjøllund og Brande blev fjernet i 1993. Foto Ulrik Knudsen

Fra læsserampen ved Hjøllund efter at sporet er fjernet 22-4 2005

Læsserampen ved Hjøllund efter at sporet er fjernet 16-7 2001