Skive Nord

Den gamle Skive Nord blev åbnet 1984. Den var forgreningsstation for Sallingbanen (Skive-Glyngøre, 1884-1971), og den private Vestsallingbanen (Skive-Spøttrup, 1924-66). Havnebanen udgik også fra en gamle Skive Nord.

Da Skive fik ny station i 1962 blev Skive nord flyttet. Skive Nord blev medlagt med Sallingbanen i 1971.

De to Sallingbaner havde fælles spor mellem Skive H og Skive Nord, både ved de gamle og nye stationer.

I Politikens årbog Hvem Hvad Hvor 1959 side 273 er der en kortskitse over sporomlægningen i Skive.

Hvor gamle Skive Nord lø. Th. havnebanen Skive. På et gammelt billede jeg har, kan jeg se at gamle Skive Nord lå vinkelret på huset Tv. i billedet 22-3 2008

Hvor sporene til Glyngøre og Vestsalling (Spøttrup) gik efter gamle Skive Nord, I mellem gamle Skive H og gamle Skive Nord benyttede de to Salling baner samme spor, hvad de for øvrigt også gjorde i mellem nye Skive H og Nord 15-4 2006

Broen mellem Skive H og Skive Nord hvor de to Salling baners spor gik under, den er bygget sammen ned en vejbro 10-7 2007

Hvor den nye Skive Nord lå, mellem Skive H og Skive Nord brugte de to Salling baner det samme spor 22-3 2008

Bro over de tidligere Skive – Glyngøre og Skive – Vestsalling baner efter den nye Skive Nord station hvor de gik på hver deres spor 22-10 2010

Den Tidligere Skive – Glyngøre bane nord for Skive 22-10 2010

Den Tidligere Skive - Vestsalling bane nordvest for Skive 22-10 2010