Bramming Station

Bramming station ligger på den Jyske sydbane der der går Lunderskov – Esbjerg, og som blev åbnet 4-10 1874. Banen til Ribe blev åbnet 1-5 1875 og banen til Grindsted blev åbnet 1-12 1916. Den var en del af den Jyske Diagonalbane også kaldet ”Den skæve Bane”. Den blev nedlagt 23-5 1971. Den blev dog bevaret som godsbane mellem Bramming og Grindsted. indtil 1-6 2012, hvor alt trafik på Grindsted banen ophørte.

I remisen ved Bramming station har Veterantog Vest til huse.

Øst for Bramming station, Tv. sporene fra Lunderskov, Th. Grundstedbanen 26-7 2001

IC 3 tog fra Lunderskov øst for Bramming; sporet Th. er Grindstedbanens 26-7 2001

Sokkel til masterne til køreledningerne ved I signalerne øst for Bramming station 6-7 2016

Bramming station mod øst (Lunderskov) masterne til de kommende køreledninger er rejst 20-7 2016

Remisen ved Bramming station 26-7 2001

Drejeskiven ved remisen Bramming 26-7 2001

MO 1876 ved remisen Bramminge 26-7 2001, i 2002 blev den hugget op

Vandkran ved remisen Bramming 5-6 2000

Arriva Lint tog afgår mod Ribe fra Bramming 30-3 3013

MR tog afgår mod Ribe fra Bramming 26-7 2001

Tv. Arriva Lint tog med Ribe og Th. IC 3 tog mod Esbjerg, Yderst Th. signalposten på Bramming station 30-3 2013

IC 3 tog mod Esbjerg på Bramming station 30-3 2013

Bramming station fra perronsiden 30-3 2013

Bramming station fra gadesiden 30-3 2013

Pakhuset ved Bramming station fra gadesiden 30-3 2013

Perron nedgangene Bramming station 30-3 2013

Perron nedgang Bramming station 5-6 2000

Perron nedgang Bramming station 30-3 2013

Tidligere Læsserampe Bramming station 30-3 2013

Bramming station 5-6 2000