Padborg Station

Padborg station er grænsestation mod Tyskland. Den første delstrækning mod Lunderskov blev åbnet 15-4 1864 til Rødekro og blev i løbet af året fuldført til Lunderskov. I 1864 tabte Danmark krigen mod Prøjsen, og området blev tysk til 1920.

Banen til Tørsbøl på Tinglev - Sønderborg Strækningen blev åbnet 15-6 1901, den gik til Sønderborg uden om Tinglev, den blev nedlagt 1932, dog var der godsbane mellem Padborg og Nr. Smedeby til 1943.

Drejeskiven Padborg station 23-4 2011

Nordenden Padborg station 23-4 2011

MY 1122 forrest og bagved MY 1134 0g 1157 ved remisen Padborg 23-4 2011

Köf traktor nordenden Padborg station, her gik banen til Tørsbøl fra 21-11 2004

Hvor tankene lå ved Padborg station 15-3 2017

Trolje nordenden Padborg station 21-11 2004

Tv. IC 3 tog og Th. EA 3013 (Wilhelm Hellesen) på Padborg station 21-11 2004

Padborg station fra nordøst 21-11 2004

MR tog og Köf traktor på Padborg station 23-4 2011

ICE tog afgår med Flensborg fra Padborg station 23-4 2011

NOB tog mod Flensborg på Padborg station 21-11 2004

NOB tog mod Flensborg på Padborg station 21-11 2004

Tv. IC 3 tog mod Flensborg, Th. ICE tog mod nord på Padborg station 23-4 2011

Sydenden Padborg statio23-4 2011

Godstog ankommet til Padborg fra nord 15-3 2017

Godsbanegården Padborg 23-4 2011

Godsbanegården Padborg 23-4 2011

Den tidligere Tørsbøl bane ved Padborg 21-11 2004