Borris Station

Borris station ligger på banen mellem Herning og Skjern som blev åbnet 1-10 1881. Den havde betydning som gods station på grund af det militær øvelsesområde ved Borris. Det var den sidste station med armsignaler i Danmark, og de stod i de sidste år altid på kør igennem, bortset fra når der skulle rangeres med militær tog på stationen.

 Da Arriva overtog driften på strækningen den 4-1 2003 ønskede de at have den som krydsnings station, og det gamle signalanlæg blev udskiftet den 24-11 2002. Det hele blev overtaget af Jernbanemuseet.

 Siden indeholder nogle billeder fra 1997. Disse billeder er taget af Ulrik Knudsen som jeg siger tak til for at måtte vise.

 

MY 28 (Victoria) med G 87519 fra Cheminova ved overkørslen øst for Borris 28-4 2016

Det fremskudte signal og I signalet øst for Borris station, det var Danmarks sidste armsignaler, oktober 1997 Foto Ulrik Knudsen

Det fremskudte signal og I signalet øst for Borris station, det var Danmarks sidste armsignaler, oktober 1997 Foto Ulrik Knudsen

Tråd trækket til signalerne ved Borris station oktober 1997 Foto Ulrik Knudsen

Det gamle I signalet fra øst (Herning) fra overkørslen ved Borris station. Th. ses et af de 4 spændværker 8-7 2001

Mod øst (Herning) fra overkørslen ved Borris station. Armsignalerne er nu blevet erstattet 17-3 2007

Arriva Lint tog mod Århus i overkørslen ved Borris station 17-3 2007

Arriva Lint tog mod Århus på Borris station, de nye U signaler mod Herning ses på stationen 17-3 2007

Borris station fra perronsiden17-3 2007

Arriva Lint tog mod Skjern på Borris station 24-2 2014

Signakhuset på Borris station. Det trekantede signal er et såkaldt "juletræ" når det var tændt var stationen ubetjent d.v.s. der var ikke personale tilstede 8-7 2001

Signalhuset er nu fjernet på Borris station 30-7 2006

Borris station fra gadesiden 30-7 2006

Pakhuset Borris station 8-7 2001

Pakhuset Borris station 17-3 2007

Borris station mod vest (Skjern), det gamle I signal fra Skjern ses 8-7 2001

U signalerne mod Vest (Skjern) på Borris station 30-7 2006

Mod vest (Skjern) på Borris station efter læssesporet er fjernet 24-2 2014

Borris station fra vest, sporet Tv. er læssesporet 17-3 2007

Læssesporet med rampen forenden på Borris station. Der er sat stop på sporet, Tv. det ene u signal 17-3 2007

Læsserampen ved Borris station efter læssesporet er fjernet, Tv. det ene U signal mod vest (Skjern) 24-2 2014

Læsserampen Borris station. Vejen Tv. er vejen ud til det militær øvelsesterræn 17-3 2007

Læsserampen ved Borris station efter læssesporet er fjernet 24-2 2014

Læsserampen Borris station 17-3 2007

MY 28 (Victoria) med G 97519 mod Herning i overkørslen ved læsserampen Borris station, billedet er taget fra den nu sløjfede vej, hvor bæltekøretøjerne kørte ud til det militær øvelsesterræn 20-4 2015

Arriva Lint tog mod Herning, set fra overkørslen ved læserampen 24-2 2014

MY 28 (Victoria) ved I signalet vest for Borris med G 87528, på vej tilbage til Cheminova 9-5 2016

MZ 1425 med G 7628 mod Rønland ved I signalet vest for Borris 29-5 2017

Markvejs overkørsel vest for Borris station 17-3 2007

Samme overkørsel fra forringe billede 20-4 2015

Arriva Lint tog mod Skjern i markvejs overkørsel vest for Borris station 17-3 2007