Niebüll Station

Niebüll er ganske vist ikke en dansk station; men den er dog endestation for Arrivas tog på Ribe – Tønder banen. Den er samtidigen spændende station hvor der stadig er arm signaler med trådtræk og endvidere er der køreramper til biltogene til Sylt.

 Fra Niebüll station køre der tog i 4 retninger. Det gennemgående spor er sporet fra Husum hvor der kommer tog fra flere af de store tyske byer og det forsætter videre mod Sylt. Biltogene mod Sylt bliver  læset i Niebüll. Derudover er der den lille Bane til Dagebüll hvor der er færge til øen Föhr, og endelig banen til Tønder som Arriva nu står for driften af.

 

Video fra Niebüll station.

Signal til Niebüll fra Tønder, jeg formoder at det er et fremskudt signal, bemærk tråd trækket til signalet 31-8 2013

Overkørsel på banen fra Tønder nord for Niebüll station 21-8 2013

Biltog mod Westerland på Sylt nord for Niebüll 27-4 2013

Signal til Niebüll på sporet fra Sylt 27-4 2013

Biltog mod Sylt i overkørsel nord for Nibüll 27-4 2013

Biltog mod Sylt i overkørsel nord for Nibüll 27-4 2013

Signal bygning i nordenden af Niebüll station fra overkørslen ved stationen 27-4 2013

Toget mod Dagebüll i overkørslen ved Niebüll station 27-4 2013

Biltog ankommer til Niebüll fra Sylt 31-8 2013

Arriva Lint tog ankommer til Niebüll fra Tønder 31-8 2013

Arriva Lint tog mod Tønder – Esbjerg på Niebüll station 27-4 2013

Spor 3 og 4 på Niebüll station, det er fra spor 4 Arrivas tog ankommer og afgår 31-8 2013

DB tog mod sylt venter afgang i Niebüll 27-4 2013

NOB tog mod sylt ankommer til Niebüll, Th Arrivas tog 27-4 2013

Niebüll station fra perronsiden 27-4 2013

Niebüll station fra gadesiden, den minder i byggestil om Tønder, Skærbæk, Visby og den nu nedrevnede Bredebro station 27-4 2013

DB tog mod Sylt på Niebüll station 6-7 2016

Godsbanegården ved Niebüll station 31-8 2013

Tråd trækket ved signalposten sydenden Niebüll station 6-7 2016

Tråd trækket ved signalposten sydenden Niebüll station, trådene yderst Tv. går ind til sporskiftet 6-7 2016

Signalposten og tidligere industrispor sydenden Niebüll station 31-8 2013

Opkørsels rampen til biltogene ved Niebulle station 31-8 2013

Opkørsels rampen til biltogene ved Niebulle station 31-8 2013

Toget til Dagebüll køre ind til perronen 31-8 2013

Toget til Dagebüll køre ind til perronen 31-8 2013

Dagebüll banens perron i Niebüll, bagved Tv. ses den endelige station fra gadesiden 31-8 2013

MZ 1439 ved Dagebüll banens perron i Niebüll 27-4 2013

Toget til Dagebüll venter afgang i Niebüll 31-8 2013

MZ 1439 og MY 1148 på Dage büll banens station i Niebüll 6-7 2016

Dagebüll banens togsæt toget i Niebüll 31-8 2013