Funder Station

Funder station ligger vest for Silkeborg den engang havde betydning som forgreningsstation for banen til Herning og Den Jyske Diagonalbane også kaldet ”den skæve bane” der gik Langå – Silkeborg – Brande – Grindsted – Bramminge den blev nedlagt 23-5 1971.

Banen mellem Silkeborg og Herning blev taget i brug som privatbane 28-8 1877 og blev statsbane 20-10 1879. Banen mellem Silkeborg (Funder) og Brande blev son det sidste stykke af den Jyske Diagonalbanen taget i brug 1-10 1920 og blev som sagt nedlagt 23-5 1971, hvorved Funder station mistede sin betydning.

Mellem Silkeborg og Funder brugte begge baner samme spor. Funder er dog stadig fjernstyret krydsnings station, Der har været forlydender om at genåben den som stoppested.

Overkørsel øst for Funder station, Th. ses første afstandsmærke til Funder station 22-9 2012

Arriva Lint tog mod Silkeborg ved overkørsel øst for Funder station 22-9 2012

Arriva Lint tog mod Herning ved overkørslen ved sen tidligere Funder station 5-6 2010

Funder station fra perronsiden, på billedet ses E 987 der nogle år stod ved Funder station 5-6 2006

Arriva Lint tog mod Silkeborg ved den tidligere Funder station 14-4 2007

Pulten fra sikringsanlægget, fra den tidligere Funder station på jernbanemuseet i Odense 9-9 2017

Den tidligere Funder station fra vejsiden 5-6 2010

Ved den tidligere Funder station 12-4 2008

Arriva Lint tog forsætter mod Silkeborg efter krydsning ved Funder 26-5 2016

MR tog fra Herning ved Funder 30-3 2002

Tog krydsning på Funder station, Tv. Arriva Lint tog med Silkeborg, Th. Arriva Lint tog med Herning, Funder tidligere station er stadig krydsnings station selv om den er nedlagt 26-5 2016

Led ved overkørsel vest for Funder station 28-3 2003

Hvor ledet var 4 år efter forrige billede 14-4 2007

Broen vest for Funder station hvor banen til Brande gik over Silkeborg – Herning banen, der er nu natur sti på den tidligere bane til Brande 14-4 2007

Arriva Lint tog mod Herning fra Funder broen, set mod Funder 5-6 2010

På Funder broen mod Brande, noget af "fisken" ligger der stadig 5-6 2006

MZ trukken godstog mod Herning under broen hvor Diagonalbanen gik på ved Funder, godstog på banen var et udsædvanlig syn på det tidspunkt og er det stadig 28-3 2003

MR tog mod Herning under broen Diagonalbanen gik på ved Funder 30-3 2002

Arriva Lint tog mod Herning ved Funder broen 14-4 2007