Silkeborg Station

Silkeborg station blev åbnet ved anlæggelse af Skanderborg – Silkeborg banen 2-5 1871, den 28-8 1877 blev banen til Herning åbnet, den var privatbane til 20-10 1979.

Banen fra Langå blev åbnet 2-11 1908 og 1-10 1920 blev banen Brande – Funder anlagt, det var planen der skulle lægges et ekstra spor mellem Silkeborg og Funder, det blev aldrig til noget. Banen mellem Langå og Brande blev nedlagt 23-5 1971, sporet lå dog mellem Brande og Hjøllund til 1993.

Privatbanen Rødkærsbro - Kjellerup blev 2-8 1924 forlænget til Silkeborg, banen blev nedlagt 31-3 1968.

Privatbanen Horsens - Bryrup fik 10-5 1929 normalspor og blev forlænget til Silkeborg og blev nedlagt 31-3 1968.

Strækningen Skanderborg – Silkeborg – Herning - Skjern drives nu af Arriva.

 

 

Jernbane billeder fra en svunden tid i Silkeborg og omegn af Sofus Gunnersen: https://www.youtube.com/watch?v=5lFAyhcTzTs

 

K 563 mod Silkeborg på broen over Gudenåen, under broen er Hjejlen på vej mod Himmelbjærget 17-7 2010

Hjejlen mod Silkeborg Havn under jernbanebroerne over Gudenåen ved Silkeborg, den forreste bro var den banen fra Langå gik på, den er nu gang og cykelsti 14-7 2007

Hjejlen mod Himmelbjærget ved jernbanebroerne Silkeborg 18-7 2009

Silkeborg station fra perronsiden, der er nu busholdeplads hvor sporene fra Langå mod Brande lå. Signal posten ses lidt Th. i billedet 6-7 2001

Signalposten Silkeborg station 28-3 2015

Et kig ind i signalposten på Silkeborg station 17-7 2010

Silkeborg station fra gadesiden. Kjellerupbanen havde sin perron på gaden foran stationen 28-3 2003

K 563 kobles om på Silkeborg station, K maskinerne var en gang et almindeligt syn på Silkeborg station 14-7 2007

Togkrydsning på Silkeborg station 20-3 2002, Tv. MR tog mod Skanderborg - Århus, Th. mod Herning

Togkrydsning året efter forige billede mu med Arriva tog, Tv. mod Herning, Th. mod Skanderborg - Århus 28-3 2003

Togkrydsning på Silkeborg station med Arriva Lint tog, Tv. mod Skanderborg – Århus, Th. mod Herning – Skjern 5-6 2010

Nedgangen til Perrontunnelen fra den tidligere HBS (Horsens Bryrup Silkeborg) perron på Silkeborg station 6-7 2001

Det tidligere pakhus på Silkeborg station 6-7 2001

Læsserampen ved det tidligere pakhus på Silkeborg station, bagved ses den tidligere DSB remise 5-6 2010

Den tidligere remise Silkeborg station 30-3 2002

Viadukterne vest for Silkeborg station, den forreste gik Kjellerupbanen på, den midterste gik DSB’s spor på og den bagerste gik HBS’s spor på 5-6 2010

Viadukter Kjellerupbanen gik på ved Silkeborg station, banens remise lå på den anden side af viadukten 28-5 2011

Området hvor Kjellerupbanens remise lå ved Silkeborg station 28-5 2011

Læsseprofil ved Silkeborg station, Th. Ses lidt af en læsserampe 28-5 2011

MR tog ved I signalet fra Herning på Silkeborg station, Silkeborg var på det tidspunkt "endestation" på grund af sporudskiftning mellem Silkeborg og Skanderborg 6-7 2001

Tv. Kjellerupbanen tidligere bro ved Lysbro. DSB sporet til Herning ses Th. 6-7 2001

Året efter er der lavet cykelsti på den tidligere Kjellerupbanen bro ved Lysbro 30-3 2002

Anden afstandsmærke og fremskudt signal til AM signalet mellem Silkeborg og Funder ved Lysbro 22-9 2012

Arriva lint tog med Silkeborg i overkørsel ved Lysbro 22-9 2012

Arriva Lint tog mod Herning i overkørsel ved Lysbro ved Silkeborg 22-9 2012

AM signalet mod Funder mellem Silkeborg og Funder, signalet fra Funder anes kun Tv. på grund af dårlig sigt 16-3 2013