Århus Ø (Østbanetorvet)

Århus Østbanegård og fra 1983 Østbanetorvet blev åbnet i 1877 og var indtil 1933 endestation for Grenaabanen. Fra 1933 blev Århus H endestation for Grenaabanen.

I 2010 blev sporene lagt om og der blev etableret en overkørsel nord for stationen.

MQ (Desiro) tog mod Århus H ved det nye I signal til Århus Ø 3-8 2011

MR tog mod Århus H syd for Århus Ø 6-8 2009

Det tidligere I signal til Århus Ø fra Århus H, Th. ses sporet til havnen 26-7 2002

Syd for Århus Ø efter sporarbejdet er udført, sporskiftet til krydsningssporet er rykket hen til hvor det tidligere havnespor var 3-8 2011

MR tog mod Århus H afgår fra Århus Ø, sporet til havnen er fjernet 6-8 2009

Ved det tidligere I signal til Århus Ø fra Århus H, Tv. des sporet til havnen, og Th. for sporet dværg signalet for havnesporet 26-7 2002

Syd for Århus Ø efter anlæg af dobbeltspor, masterne til køreledningerne er rejst, bygningen rå forrige billede er revet ned 30-10 2017

MR tog ankommet til Århus Ø fra Århus H 27-2 2010

Sporarbejde ved Århus Ø 3-7 2010

De nye letbane perroner på Århus Ø 30-10 2017

De tidligere U signalet mod Århus H på Århus Ø 18-4 2009

De nye U signalerne mod Århus H på Århus Ø efter sporombygning 3-8 2011

MR tog ankommer til Århus Ø fra Århus H 3-8 2011

Århus Ø fra gadesiden 3-7 2010

MR tog mod Grenaa (Hornslet) afgår fra Århus Ø 26-7 2002

Letbanens Tango 2101-2201 mod Ryomgård på Århus Ø (Østbanetorvet) 28-5 2019

MQ (Desiro) ankommer til Århus Ø fra Grenaa (Hornslet) til 3-8 2011

Sporarbejde ved Århus Ø 3-7 2010

U signalerne mod Grenå og den nye overkørsel ved Århus Ø 3-8 2011

Arbejdet med Letbanen ved Århus Ø (Østbanetorvet) 2-11 2016

Arbejdet med letbanen ved Århus Ø (Østbanetorv) 26-1 2017

De nye letbane perroner på Århus Ø 30-10 2017

MQ (Desiro) tog mod Grenaa (Hornslet) i overkørslen ved Århus Ø 3-8 2011

Den tidligere godsbanegård Århus Ø 26-1 2017

Den tidligere godsekspedition ved Århus Ø 3-8 2011

MR tog fra Grenaa (Hornslet) ankommer til Århus Ø 26-7 2002

MQ (Desiro) tog fra Grenaa (Hornslet) ankommer til Århus Ø 3-8 2011

MR tog fra Grenaa (Hornslet) ankommer til Århus Ø, Tv. lå remisen, på de næste billeder er sporene tv. fjernet 26-7 2002

MR tog mod Grenaa (Hornslet) afgår fra Århus Ø 18-4 2009

Anden afstandsmærke og fremskudt signal til Århus Ø fra Grenå 6-8 2009

MR tog mod Århus ud for Risskov, nord for Århus Ø 18-4 2009