Thyregod Station

Thyregod station ligger på Vejle – Herning banen. Den blev åbnetmellem Vejle og Give som privatbane 2-8 1894, den blev statsbane 1-4 1912, og forlænget til Herning 1-1 1914.  Thyregod stammer fra strækningens åbning mellem Give og Herning i 1914.

Fra 16-5 1929 til 31-3 1962 var stationen endestation for den ene gren af Horsens Vestbaner.

Dobbelt MR tog mod Vejle passer Thyregod station 20-6 2017

IC 4 tog mod Vejle afgår fra Thyregod 20-6 2017

MZ 1456 med G 7629 venter krydsning og overhaling på Thyregod station 20-6 2017

Pakhuset og rampen ved Thyregod station 28-7 2001, pakhuset er nu revet ned

Det nu nedrevne pakhus ved Thyregod station 28-7 2001

MZ 1452 med G 2628 med Rønland passer Thyregod station 24-4 2017

MZ 1456 med G 7629 ankommer til Thyregod fra Rønland 20-6 2017

IC 3 tog mod Herning – Holstebro – Struer på Thyregod station 22-5 2014

Thyregod station fra perronsiden, bemærk den gamle billetautomat 28-7 2001

Thyregod station fra perronsiden 22-5 2014

Thyregod station fra gadesiden 28-7 2001

Thyregod station fra gadesiden 22-5 2014

Stationsskilt af gammel type Thyregod station 24-4 2017

Thyregod station fra nord 28-7 2001, bemærk det nu nedrevne pakhus

Det tidligere område for Horsens Vestbaner på Thyregod station 28-7 2001

Mod nord (Herning) fra Thyregod station 22-5 2014