Ugens Station Uge 39 2019

Ulstrup Station

 Ulstrup station ligger på Langå-Viborg-Skive-Struer banen. Strækningen blev åbnet mellem Langå og Viborg 30-7 1863. Stationsbygningen er nu nedrevet i Ulstrup. Strækningen betjenes af Arriva, dog køre der enkelte IC til København.

 

 

Tidligere rampe ved Ulstrup station 18-2 2016

Tidligere rampe ved Ulstrup station 16-7 2001

OVK. 096 ved Ulstrup station 21-7 2004

Togkrydsning Ulstrup station, Tv. Arriva Lint tog ankommer fra Langå, Th. Arrivas Anton Berg tog afgår mod Langå - Århus 18-2 2016

Arrivas Anton Berg tog mod Langå-Århus på Ulstrup station, Anton Berg toget kørte gratis unge studerende il København på en af dagene op til jul 18-2 2016

Togkrydsning Ulstrup station, Tv. Arriva MR tog mod Viborg, Th. mod Langå 21-7 2004

Arriva Lint tog afgår mod Viborg-Struer fra Ulstrup station 18-2 2016

PU-signalerne med vest (Viborg) på Ulstrup station 21-7 2004