Ugens Station Uge 11 2018

Birk Centerpark

Birk Centerpark er et stoppested ødt for Herning, på Silkeborg – Herning banen der blev åbnet 28-8 1877, strækningen var privatbane til 1-11 1879. Strækningen indgår i Den Jyske Midtbane mellem Skanderborg og Skjern. Århus Universitets Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ligger ved Birk. Endvidere ligger Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum ved Birk. Ved Birk Centerpark ligger Ingvar Cronhammars skulptur Elia. Ved Brik stanser regionaltogene, med de regionale eksprestog køre igennen pårnær et enkelt i hver retning om mogenen, mok af hensyn til de studerende.

Mod øst (Silkeborg) fra stoppestedet Birk Centerpark 9-10 2010

Stoppestedet Birk Centerpark, Th. ses Ingvar Cronhammars skulptur Elia 14-2 2018

Arriva lint tog afgår med Herning fra Birk Centerpark 9-210 2010

Stoppestedet Birk Centerpark 9-10 2010

Billet - og klippekortautomaterne ved Birk Centerpark 8-10 2010

Billet - og rejsekortautomaterne ved Birk Centerpark 14-2 2018, billetautomaten er skiftet ud og rejsekortsautomaten er kommet til, klippekortsautomater er ude af drift.

Stoppestedet Birk Centerpark 9-10 2010

Stoppestedet Birk Centerpark 9-10 2010

Arriva Lint tog ankommer til Birk Centerpark fra Herning 14-2 2018