Ugens Station Uge 45 2017

Alken station

Alken station ligger mellem Skanderborg og Silkeborg, strækningen blev åbnet 2-5 1871, Strækningen indgår i Jyske Midtbane, der gård Skanderborg Skjern. Strækningen betjenes i dag af Arriva. Regionaltogene stanser ved Alken; med de Regionale Eksprestog køre igennem.

Stationsbygningen blev nedrevet omkring 1979. Her er et link til billede af stationsbygningen fra 1979.

Der har tidligere været ”havnebane” til Mossø ved Alken. Det skyldes at papirfabrikken Klostermøllem, der lå i modsatte hjørne i af Mossø. De sejlede deres vare tværs over Mossø på pramme til Alken station. Se mere om Klostermøllen på temasiden ”Smalsporede Baner”

Arriva MR tog mod Skanderborg øst for Alken station 24-9 2006

Arriva Lint tog mod Skanderborg øst for Alken station 7-5 2015

Stopbom ved det tidligere læssespor ved Alken station 6-7 2001, stopbommen og læsesporet er nu fjernet.

Ledet til læssevejen ved Alken station efter læssesporet er fjernet 24-9 2006

Overkørslen ved Alken station 24-9 2006

Mod øst (Skanderborg) fra Alken station 24-9 2006

Arriva Lint tog afgår fra Alken mod Silkeborg 13-11 2013

Mod vest (Silkeborg) fra Alken station 6-7 2001

Rest fra dæmningen til ”havnebanen” ved Alken station, Arriva Lint tog mod Silkeborg ses i baggrunden 5-4 2008

Hvor den tidligere ”havnebane” gik med mod Mossø ved Alken 30-3 2008