Rødkærsbro Station

Rødkærsbro station ligger mellem Langå og Viborg på Langå – Viborg - Skive - Struer banen. Banen blev åbnet mellem Langå og Viborg 20-7 1863, i 1865 den sidste del mellem Skive og Struer åbnet. Stationsbygningen er fra 1911. Banen til Kjellerup blev åbnet 23-7 1912 og forlænget til Silkeborg 2-8 1924. Hele strækningen blev nedlagt 31-3 1968. Der har tidligere været industrispor ved Kjellerup station, sporet er nu kappet.

Strækningen betjenes nu af Arriva; men der er enkelte IC 3 tog i hver retning, de køre til/fra København.

Arriva Lint tog afgår mod Langå – Århus fra Rødkærsbro station 12-2 2015

Tog krydsning på Rødkærsbro station, Tv. Arriva MR tog mod Viborg – Skive – Struer, Th. Arriva MR tog mod Langå – Århus 27-4 2007

Arriva Lint tog mod Viborg – Skive – Struer på Rødkærsbro station 12-2 2015

Rødkærsbro station fra perronsiden 12-2 2015

Rødkærsbro station fra gadesiden 12-2 2015

Kranen på godspladsen ved Rødkærsbro station set fra perronen 16-7 2001

Kranen på godspladsen ved Rødkærsbro station 27-4 2007

Kranen på godspladsen ved Rødkærsbro station 12-2 2015

Kranen på godspladsen ved Rødkærsbro station 27-4 2007

Læserampe på godspladsen ved Rødkærsbro station 27-5 2001

Læsserampe Rødkærsbro station 12-2 2015

Kranen og Th. industrisporet ved Rødkærsbro station 27-4 2007

Det kappede industrispor ved Rødkærsbro station 12-2 2015

Industrisporet til Stena ved Rødkærsbro station 27-4 2007

Industrisporet til Stena der nu er tilgroet og spæret af en container, det er endvidere kappet 12-2 2015

Rødkærsbro station fra godspladsen 12-2 2015

IC 3 tog ankommer til Rødkærsbro station fra Struer, der køre enkelte iC 3 tog til/fra København på strækningen 12-2 2015