Taulov Station

Taulov station ligger mellem Fredericia og Kolding. Strækningen blev åbnet 1-11 1866. Sporet fra Middelfart (Snoghøj) blev åbnet 25-5 1993 så togene kan køre fra Middelfart mod syd uden at skulle løbe om i Fredericia. Der er endvidere Godsterminal ved Taulov.

IR 4 tog fra Fredericia ved godsterminalen Taulov, sporene fra Middelfart (Snoghøj) støder til bag træerne Tv. 1-5 2007

EA trukken godstog mod Middelfart ved godsterminalen Taulov, bag træerne Th. går sporene mod Fredericia 1-5 2007

MZ 1459 med G 9262 er ankommet til Taulov 16-7 2019

MY 28 (Victoria) og MZ 1452 ankommer med G 9262 fra Århus 20-9 2019

MZ 11456 ankommer til Taulov med godstog fra syd 16-7 2019


MZ 1453 er ankommet med G 9262 til Taulov 23-4 2019

IC 2 tog mod Kolding fra broen ved Taulov 3-9 2014

Rangering med MK lokomotiv ved godsterminalen Taulov 15-9 2014

ICE tog mod Kolding og videre til Tyskland fra broen ved Taulov, Th. Godsterminalen 13-4 2015

ICE tog mod Kolding og videre til Tyskland fra broen ved Taulov, Th. Godsterminalen 13-4 2015

MX 1023 ved godsterminalen i Taulov 23-4 2019

Godstog mod syd passer Taulov 23-4 2019

MZ 1459 ranger med G 9262 i Taulov 16-7 2019

Den nedlagte overkørsel ved Taulov 9-7 2007

Den nye bro ved den tidligere overkørsel ved Taulov 23-11 2013

MK 614 ranger fra godsterminalen ind på Taulov station, bemærk Taulov Mølle Tv. der nu er nedrevet 6-6 2008

Mod øst fra Taulov station, Taulov Mølle er nu revet ned, den lå TV. i billedet 23-11 2013

MK 614 ranger fra godsterminalen ind på Taulov station 6-6 2008

Taulov station fra perronsiden 6-6 2008

Taulov station fra gadesiden 4-9 2004

IR 4 tog fra Kolding passer Taulov station. set fra perron broen, Tv. den nu nedrevne Taulov Mølle 6-6 2008

Trolje på Taulov station 6-6 2008