Århus H

Den nuværende Århus H blev opført 1927 og taget i brug i 1929, det er den 3. banegård i Århus. Den første bane der kom til Århus var banen til Randers 3-9 1962, og banen til Fredericia blev åbnet 3-10 1868. Banen til Ryomgård (Grenå) blev åbnet 24-8 1876. Privatbanen til Odder blev åbnet 19-6 1884. Hammelbanen der havde sin egene station blev åbnet 25-4 19902 og medlagt 31-3 1856.

Fra 2017 forventes letbanen til Lystrup åbnet. Den ståder til Grenå banen i Lystrup. Både Grenå banen og Odderbanen skal indgå i letbanen.

Der er også billeder fra Århus på følgende sider: Odderbanen, Tidligere Centralværksted Århus, Århus Letbane og Århus Ø.

Video: Anlæg af Ringgade broen i Århus

IC 3 tog mod Fredericia på godsporet ved Kongsvang, der er sporarbejde på sporet Tv. 2-7 2014

Dobbelt IC 4 tog mod syd, fra broen ved Kongsvang, Århus 14-9 2018

MZ 1459 med G 9262 mod Taulov, fra broen ved Kongsvang, Århus 14-9 2018

IC 3 tog mod Fredericia. Letbanens Tango tog mod Odder og MZ 1456 med G 9262 mod Taulov fra broen ved Kongsvang 1-3 2019

IC 3 tog mod Fredericia på broen ved Kongsvang set fra den nye bro over Marselis Boulevard/Åhavevej 15-1 2014

Sporarbejde ved broen ved Kongsvang set fra den nye bro over Marselis Boulevard/Åhavevej 4-8 2014

De gamle viadukter Marselis Boulevard/Åhavevej 9-7 2001

De nye viadukter Marselis Boulevard/Åhavevej 15-1 2014

IC 3 tog mod Århus under broen hvor nordgående spor krydser hinanden så de køre venstre spors kørsel ind til Århus H 2-6 2012

Ringgade broen fra Fiskerhuset ved Århus H, bag træet ses taget af post 1, der nu er revet ned 1998 Foto Ulrik Knudsen

Sporet der lå nord for den tidligere Hammelbane dæmning, der er sti, bagerst ses Ringgade broen 7-4 3004

Ca. samme sted som forrige billede, efter stien er anlagt, bagerst ses Ringgade broen 19-2 2011

Læsseprofil på Århus H ved Ringgade broen, sporene er nu fjernet der på grund af arbejdet med letbanen 7-4 2004

Under Ringgade broen fra stien 19-2 2011

Godsbanegården Århus fra Ringgade broen inden den blev lukket 20-9 2002

Den tidligere godsbanegård fra Ringgade broen efter sporene er fjernet 14-3 2015

MZ 1449 mod Taulov med G 9262, set fra Ringgadebroen Århus 9-2 2018

MK lokomotiv ranger med Mærsk container i Århus 7-4 2004

Tankene ved Energi og forsyning ved maskindepotet (Driftværkstedet) Århus kort før de blev nedrevet 13-8 2010

Den nye bygning til DSB Togkomponenter på området hvor tankene lå ved Energi og forsyning ved maskindepotet (Driftværkstedet) Århus 2-6 2012

Tankene ved Energi og forsyning ved maskindepotet (Driftværkstedet) Århus kort før de blev nedrevet 13-8 2010

Efter tankene ved Energi og forsyning ved maskindepotet (Driftværkstedet) Århus er fjernet, der ses et IC 4 tog ved driftværkstedet 28-12 2010

Gravearbejde hvor tankene lå ved Energi og forsyning ved maskindepotet (Driftværkstedet) Århus 17-6 2011

Det nye DSB Togkomponenter hvor det tidligere tankanlæg lå ved maskindepotet (Driftværkstede) Århus 5-1 2013, det indvies officielt midt i januar 2013, tidligere lå DSB Togkomponenter ved Centralværkstedet.

Hjulsæt ved det nye DSB Togkomponenter hvor det tidligere tankanlæg lå ved maskindepotet (Driftværkstedet) Århus 5-1 2013, det indvies officielt midt i januar 2013, tidligere lå DSB Togkomponenter ved Centralværkstedet.

IC 4 tog ved maskindepotet (Driftværkstedet) Århus 3-8 2011

Tv. godsbanegården Århus, bagerst den tidligere Hammel banegård Århus, der nu er bymuseum 2-10 2005

Tidligere læsserampe godsbanegården Århus 2-6 2012, rampen er nu fjernet.

Arbejde på godsbanegården Århus 4-11 2000

Den tidligere godsbanegård Århus fra sporsiden 27-3 2014

MZ 1456 afgår fra Århus H med G 99262 mod Taulov, set fra broen Frederiks Allé 17-11 2017

Arrivas Anthon Berg tog på Århus H 3-1 2014, toget kørte gratis unge studerende til København op til jul.

One and Only ankommet til Århus fra Fredericia 6-5 2019

MR tog bestående af 5 sæt ankommet til Århus H som IC tog 28-8 2018

MZ 1456 venter afgang med G 99262 mod Taulov på Århus H 1-9 2017

MZ 1456 afgår fra Århus H med G 9252 mod Taulov 28-8 2018

Arbejde på broen Bruunsgade ved Århus H 14-7 2012

Arbejde på broen Bruunsgade ved Århus H 14-7 2012

Århus H fra gadesiden 13-6 2011

Øst for Århus H Tv. den gamle havnebane, Th. Grenå bane 3-5 2008

Tv. den nye havnebane Århus fra hvor den gamle gik som nu er fjernet, Th. Grenå banen 18-4 2009

MZ 1453 æg 1449 med G 99262 på broen over Spanien på vej fra containerhavnen til Århus H 24-11 2017

MR tog mod Grenå eller Hornslet på havnen i Århus, rampe til Kalundborg skibet er der endnu 26-7 2002

Arbejder med optagning af den gamle havnebane Århus 18-4 2009

Gods og ballast vogne på havnen i Århus 26-7 2002

Optagning af de gamle spor på Århus havn 3-5 2008

MZ 1452 med G 99262 på havnebanen i Århus på vej fra containerhavnen mod Århus H 7-7 2017på havnebanen i Århus på vej fra containerhavnen mod Århus H, Tv. Ses rest af gammelt havnespor 7-7 2017

MZ 1452 med G 99262 på havnebanen i Århus på vej fra containerhavnen mod Århus H 7-7 2017

MZ 1452 med G 9262 på havnebanen i Århus 4-1 2019

MK lokomotiv ranger med container vogne på havnebanen i Århus 7-4 2004