Horsens Station

Den nuværende station i Horsens er fra 1929, hvor de 2 smalsporede privatbaner fik normalspor og blev forlænget. Den tidligere station lå ved Beringspladsen ved det tidligere posthus.

Den østjyske længdebane der i dag er den eneste der går gennem Horsens blev åbnet 3-10 1868. Horsens – Juelsminde banen blev åbnet 26-5 1884, den blev nedlagt 29-9 1957. Horsens – Tørring banen blev åbnet som smalsporet bane, den fik normalspor i 1929 og forlænget til Henholdsvis Thyregod og Ejstrupholm, den blev godsbane 1-1 1958 og nedlagt 21.3 1962. Horsens – Bryrup banen blev åbnet som smalsporet 23-4 1899, den fik normalspor og forlænget til Silkeborg i 1929, den blev nedlagt 30-3 1968. Horsens – Odder banen blev åbnet 14-5 1904 og nedlagt 21-3 1967.

 

Hvor stationen i Horsens lå før 1929, den lå vinkelret på det tidligere posthus (den røde bygning) på en gammel sporoversigt var der en drejeskive bag bygningen med posthuset. En tidligere kollega jeg havde som boede ved siden af posthuset husker de gravede til p pladsen ved det nye posthus bagved havde de meget besvær med at grave der, han sagde det efter han havde set sporoversigten 19-2 2004

IC 3 tog fra Vejle set fra det tidligere spor til Schur, som er en rest af det tidligere HJJ’s spor, oprindeligt lå de på den anden side af sporene mod Vejle, sporene blev flyttet først i 1970’erne for at rette den skarpe kurve ud. I bogen ”På Sporet af 70’ernr” af Claus Bøje og Mogens Duus på forlaget Text er der side 11 et billede af arbejdet hvor man kan se både det gamle og nye spor, sporet er nu kappet 28-2 2003

Mod syd fra Horsens station, sporet til Schur er nu kappet 12-6 2009

TKVJ 12 ankommer til Horsens med veterantog i anledning af den Østjyske Længdebanes 150-års jubilæum 6-10 2018

Horsens station fra syd. Arbejdet med sporudskiftning er i gang i spor 1, der er lagt ny ballast hvor det skal ligge 24-4 2008

Horsens station fra syd, MR tog afgår mod Vejle. Spor 2 er gravet op i forbindelse med sporudskiftningen, der er lagt ny ballast i spor 1 efter udskiftningen 2-5 2008

Arbejdet med sporudskiftning Horsens, nu er lagt ny ballast i spor 3, og sporet mod nord samt det det ekstra spor til aflastning ligger nu med nyt spor og ballast 23-5 2008

MR tog ankommer til Horsens fra Vejle, undtagelsesvis køre det ind i spor 1, der blevet brugt til aflastning, Tv. den tidligere privatbane remise 19-11 2009

Den tidligere privatbane remise Horsens, nu Bane Danmarks hovedlager, tidligere var der en drejeskive ved remisen 7-7 2001

Tidligere privatbane værksted Horsens, nu Bane Danmarks hovedlager 27-6 2008

Perronerne Horsens set fra havnebanen som nu er fjernet, HOJ gik langs havnebanen til havnen 21-9 2001

Efter havnebanen er fjernet ved Horsens Station 5-10 2013

Havnebanen Horsens, HOJ gik langs med den til havnen, Sporet Tv. er spor til post sorteringen, sporet er nu fjernet og der er lavet cykelsti til stationen 21-9 2001

Sporet til post sorteringen der gik fra havnebanen, sporet er nu fjernet 30-8 2007

Godsvogne på Horsens havn kort tid før godsekspeditionen ophørte 11-7 2001

Det nu kappede spor på Horsens havn, bygningen Tv. er varmestue for havne arbejderne, der var billetsalg til odderbanen i den, HOJ havde en remise ved havnen 17-4 2003

Horsens station fra gadesiden 28-4 2006

Den tidligere opgang til HOJ’s perron på Horsens station, nu er den opgang til rutebilsstationen 3-4 2009

Hvor Juelsminde banens perron lå på Horsens station, der er nu rutebilsstation 7-7 2001

Arbejdet med sporudskiftning på Horsens station. Sporet mod nord er gravet op. Tv. ses de tidligere Juelsminde og Odder bane remisser, der blev revet ned i løbet af året 2-5 2008

Arbejdet med sporudskiftning Horsens, man er nu næsten færdig med sporet mod nord. Tv. ses de tidligere Juelsminde og Odder bane remisser, der blev revet ned i løbet af året 7-5 2008

ICE tog afgår fra Horsens mod Hamburg, bemærk Tv. at de tidligere HHJ og HOJ remiser er væk 28-3 2015

De tidligere HJJ og HOJ remiser i Horsens 21-9 2001, de blev fjernet i 2008

Sporene til de tidligere nu fjernede HJJ og HOJ remiser i Horsens 24-12 2008

Arbejdet med sporudskiftning Horsens, her ved spor 1, bagved ses den nu nedrevne godsbanegården 24-4 2008

IC 3 tog mod København undtagelsesvis fra spor 1 på Horsens station, normalt afgår togene mod København fra spor 3, det var ændret på grund af sporarbejde 8-10 2016

Tv. MR tog mod Vejle, Th. IC 4 tog mod Århus på Horsens station 2-1 2008

Hvor HV og HBS havde deres perronspor på Horsens station 10-3 2008

One and Only mod Fredericia på Horsens station 6-5 2019

TKVJ 12 i Horsens med veterantog i anledning af den Østjyske Længdebanes 150-års jubilæum 6-10 2018

MZ 1452 med G 99262 med Taulov passer Horsens station 9-6 2017

Den tidligere godsbanegård Horsens set fra perronerne kort tid før nedrivningen 11-3 2011

Trafik terminalen hvor den tidligere godsbanegård lå i Horsens set fra perronerne 1-9 2012

Godsbanegården Horsens kort tid før godsekspeditionen ophørte 7-7 2001

Den tidligere godsbanegård Horsens kort tid før nedrivningen 11-3 2011

Nedbrydningen af godsbanegården Horsens 12-10 2011

Trafikterminalen hvor godsbanegården lå i Horsens 5-1 2013

Læsserampe godsbanegården Horsens kort tid før godsekspeditionen ophørte15-6 2001

Året efter d. 21-6 2002 er de fleste af læssesporene fjernet.

En måned senere d. 17-10 2002 er også læsserampen fjernet.

Godsbanegården Horsens kort tid før godsekspeditionen ophørte15-6 2001

Kranen og læseprofil godsbanegården Horsens 21-6 2002

En af de tidligere læsseveje ved godsbanegården Horsens 20-10 2007

Kappet spor ved de tidligere læsseveje ved Horsens station, på læssevejen ligger der stadig et spor 8-11 2013

Godsvogne hensat i Horsens 16-9 2005

Sporene på den tidligere godsbanegård Horsens, Th, ses godsekspeditionen der nu er revet ned og bagved spidsen af taget på stationsbygningen 7-9 2007

Den tidligere godsbanegård efter sporene er fjernet og ekspeditionsbygningen er revet ned. Den nye busterminal ses foran stationsbygningen lidt Th. i billedet, området med læssesporene lå hvor asfalt belægning begynder 8-11 2013

MY 28 (Victoria) med G 7544 fra Aalborg mod Fredericia ved TU signalerne nordenden Horsens station 31-5 2018

MY 28 (Victoria) og MX 26 (Tørfisken) passer Horsens med godstog fra Aalborg 2-6 2020

MZ 1456 med G 9262 mod Taulov ved nordenden af Horsens station 5-2 2019

MZ 1452 med godstog fra Aalborg mod Fredericia og MZ 1456 med containertog fra Taulov mod Århus, mordenden Horsens station 24-1 2020

IC 3 tog mod Århus og MZ 1452 med containertog mod Århus, nordenden Horsens station 14-5 2020

IC 3 tog mod Århus fra Horsens, bemærk godssporene og remisen/garagen Th. bagved lå drejeskiven der blev fjernet det år. Bemærk toppen af de to grantræer bog bygningen på næste billede 28-12 2009

IC 3 tog ankommer til Horsens fra Århus, remisen/garagen samt lysmasterne er fjernet, de to grantræer er bag bygningen på forrige billede, Th. ligger lysmasterne fra godsbanegården 8-11 2013

IC 3 tog mod Århus og MZ 1459 med G 7544 mod Fredericia passer Horsens 23-9 2019

Remisen/garagen ved den tidligere godsbanegård Horsens 9-5 2009, bygningen er nu revet ned.

Remisen/garagen ved den tidligere godsbanegård Horsens 9-5 2009, bygningen er nu revet ned.

Drejeskiven i nord enden af Horsens station 21-6 2002

Drejeskiven i nord enden af Horsens station der nu er godt tilgroet 27-6 2008

Sporet til drejeskiven i nord enden af Horsens station som nu er fjernet 9-5 2009

Horsens station fra nord 5-5 2006

MZ 1456 med G 9262 mod Taulov ved det tidligere Bygholm trinbræt 22-3 2019