Flintholm Station

Flintholm var oprindelig forgrenings og Godsstation, og i O E Mogensens bog ”Signalhuse” der er udgivet i 2011 er der et billede af sportavlen på s. 40.

Fra den nuværende Flintholm station der blev indviet 24-1 2004, køre der nu tog i 6 retninger. Den er både metro og S togs station. Frederikssund banen og Metroen har sine perroner på hver sin bro over Ringbanens perroner. Der er ingen sporforbindelse mellem Frederikssund banen og Ringbanen.

Frederiksberg – Frederikssund banen blev åbnet 15-6 1879 (til omkring 1911 gik banen til den daværende hovedbanegård over Frederiksberg).  Frederikssund banen blev S bane banen til Ballerup d. 15-5 1949 og til Frederikssund i 1989.

Banen mellem Valby og Vanløse blev åbnet i 1911 og S banen 23-9 1941. Fra omkring 1911 går Frederikssund banen over Valby til den nuværende København H.

S banen Frederiksberg – Vanløse – Hellerup blev åbnede 4-4 1934. Strækningen Vanløse – Frederiksberg lukket 2001 og åbnet som Metro 12-10 2003. Frederiksberg linjen blev ændret da Metroen åbnede mellem Vanløse og Frederiksberg. Da blev S banen fra Hellerup (Ringbanen) ført over Flintholm til Ny Ellebjerg, hvor den støder til Køge bugt banen dog uden sporforbindelse til den. 

Ringbanen mod Hellerup set fra broen med Metro perronen på Flintholm station 23-2 2012

Metro tog mod Vanløse på Flintholm station, Tv. ses det ene af Ringbanens spor 23-2 2012

Broen med Frederikssund banens perron set fra Metro perronen, under ses Ringbanens perroner 16-4 2013

S tog afgår mod Hellerup fra Flintholm 26-6 2013

Metro tog afgår med Vanløse på Flintholm station, set fra Ringbaners Perron 16-4 2013

S tog mod Ny Ellebjerg og Metro tog mod Lufthavnen eller Vestamager på Flintholm station 16-4 2013

S tog mod Ny Ellebjerg under broen med Frederikssund banens perron på Flintholm station 16-4 2013

S tog mod Hellerup på Flintholm station, billedet er taget under broen med Metro perronen og Broen med Frederikssund banen ses bagerst 26-6 2013

Opgangen til Frederikssund banens perron fra den ene af Ringbanens perroner på Flintholm station 16-4 2013

Metro tog mod Lufthavnen eller Vestamager set fra Frederikssund banens perron, på ringbanen under Tv. S tog med Ny Ellebjerg og Th. mod Hellerup 16-4 2013

C linjen mod Klampenborg over København H på Flintholm station 16-4 2013

Tv. Metro tog mod Lufthavnen eller Vestamager og Th. mod Vanløse set fra Frederikssund banens perron på Flintholm station 16-6 2013

H linjen mod Frederikssund og Metro tog mod Vanløse på Flintholm station 16-4 2013

S tog mod Ny Ellebjerg på Ringbanen set fra Frederikssund banens perron 16-4 2013