Århus Letbane

På denne side følger jeg arbejdet med den nye strækning Århus – Lisbjerg/Lystrup på Århus Letbane. Fra vinteren 2014 og frem til åbningen i 2017. Ud over den nye strækning skal Grenåbanen og Odderbanen indgå i letbanen.

Århus Letbane blev åbnet for passagertrafik mellem Århus H og AU Hospital (Skejby) den 21-12 2017.

 

Indvielse af Århus Letbane. Video af KenKari.

Med Letbanen fra førerpladsen.

Link til arbejdet med Århus Letbane fra Århus Stiftstidende.

 Link til hæfte om Århus Letbane.

Sporvejsmuseet - en beretning fra Aarhus Letbane.

Prøvekørsel af letbanens tog fra Jyllands Posten

Snart slut med Århus nærbane af KenKari.

Aarhus Letbane åbner en dag... Af KenKari

 

Ved Letbaneværkstedet Århus 8-10 2016

Århus Letbanen administrationsbygning 8-10 2016

Fjernstyringscentralen Århus Letbane 9-10 2016

Variobahn togsættet der skal køre fra Odder over Skejby til Lisbjerg, foran er maskinen der skal bruges til at dreje hjulene af, togsættet har en tophastighed på 80 km. 8-10 2016

Førerpladsen i Variobahn togsættet der skal køre Odder - Skejby – Lisbjerg 8-10 2016

Variobahn togsættet der skal køre Odder - Skejby – Lisbjerg 8-10 2016

Tango togsættet der skal køre mellem Odder og Grenå, det har en tophastighed på 100 km. 8-10 2016

Førerpladsen i tango togsættet det køre mellem Odder og Grenå 8-10 2016

Tango togsættet der skal køre mellem Odder og Grenå 8-10 2016

Mod sydvest fra Ringgade broen 21-9 2002. hvor ranger risterne ligger der, Tv. ses Hammelbanens tidligere dæmning der er tilgroet med træer.

Billedserie fra Ringgadebroen af arbejdet med Letbanens bro over de nordgående spor, samt Letbane værkstedet. Se datoen på billederne.

Billedserie fra Ringgadebroen af arbejdet med Letbanens bro over de nordgående spor, samt Letbane værkstedet. Se datoen på billederne.

Arbejdet med anlæg af det nye Letbane spor fra Ringgade broen Århus 14-3 2015

Letbanens spor ind til Århus H set fra Ringgadebroen 6-3 2017

Tv. det nyanlagte Letbanespor fra broen Frederiks Allé 2-5 2015

Arbejdet med Letbanen på Århus H 15-1 2015

Arbejdet med Letbanen på Århus H 11-3 2015

Master til køreledningerne til letbanen på Århus H 9-6 2017

Variobahn 1109-1209 ankommer i spor 0 på Århus H fra Skejby med testtog 27-9 2017


Letbanens Variobahn 1105-1205 mod Skejby på Århus H 22-12 2017

Arbejdet med Letbanen på Århus H 18-2 2016

Nedgangen til Letbanen perronen på Århus H 23-9 2017

Det nye spor til Letbanen langs Grenå banens spor er anlagt til overkørslen ved Århus Havn, Grenå banen skal også indgå i Letbanen 4-11 2015

Køreledningerne til letbanen ved Århus havn 9-6 2017

Arbejdet med Letbanen ved broen over Århus Å på Århus Havn 4-11 2015

Arbejdet med letbanen ved Dok 1, på broen over Århus Å 26-1 2017

Arbejdet med Letbanen ved Dok 1 Århus 23-9 2016

Arbejdet med letbanen ved Dok 1, Århus havn 26-1 2017

Stoppestedet Dok 1 på den kommende Århus letbane 11-8 2017

Variobahn 1106-1206 ankommer til i spor 2 på Dok 1 fra Skejby med testtog 27-9 2017

Perronen spor 1 stoppestedet Skolebakken 23-9 2017

Letbanens Variobahn1103-1203 afgår fra Skolebakken med Århus H med testtog 30-10 2017

Arbejdet med Letbanen på Nørrebrogade nede ved Kystvejen 16-6 2016

Arbejdet med køreledninger til Århus Letbane ved Nørrebrogade 6-4 2017

Arbejdet med Letbanen for enden af Nørrebrogade 23-9 2016

Letbanens Variobahn1202-1102 ankommer til Nørreport med testtog 30-10 2017

Letbanens Variobahn1102-1202 mod Skejby på Nørreport med testtog 30-10 2017

Stoppestedet Nørreport på Letbanen, stoppestedet er en ø perron 23-9 2017

Letbanens Variobahn1102-1202 afgår Nørreport mod Skejby med testtog 30-10 2017

Billedserie med arbejdet på Århus Letbane i Nørre Brogade, datoen står på billederne.

Det kommende stoppested Universitetsparken på Århus Letbane 12-11 2015

Stoppestedet Universitetsparken på den kommende Århus Letbane 11-8 2017

Stoppestedet Universitetsparken der består af en ø perron 23-9 2017

Trappen med til tunnellen mellem universitetet og Kommunehospitalet, i tunnelen er der opgang til stoppestedet Universitetsparken 23-9 2017

Hvor opgangen til det kommende stoppested Universitetet skal være 26-1 2017

Opgangen til stoppestedet Universitetsparken på Letbanen 23-9 2017

Arbejdet med master til køreledninger Nørrebrogade set fra Ringgade krydset 26-1 2017

Perronen ved spor 2 ved stoppestedet Universitetet (Ringgaden), spor 1. perron ligger på sen anden side af Ringgaden på Randersvej 23-9 2017

Letbanens spor i krydset Nørrebrogade - Randersvej over Ringgaden 23-9 2016

Århus Letbanens Variobahn 1108-1208 ankommer til stoppestedet Universitetet (Ringgaden) med testtog mod Skejby 20-11 2017

Billedserie af arbejdet med Letbanen ved stoppestedet Universitetet (Ringgaden), ved Randersvej.

Arbejdet med Letbanen ved det kommende stoppested Vandtårnet (Ringvejen) på Randersvej 6-4 2016

Århus Letbanens Variobahn 1103-1203 mod Skejby med testtog ved stoppestedet Vandtårnet (Ringvejen) 20-11 2017

Århus Letbanens Variobahn 1102-1202 afgår fra stoppestedet Nehrus Allé og med ad Randersvej mod Århus H med testtog 20-11 2017

Billedserie af arbejdet med Århus Letbanen ved stoppestedet Nehrus Allé.

Århus Letbanens Variobahn 1108-1208 afgår fra stoppestedet Nehrus Allé med testtog mod Skkejby 20-11 2017

Arbejdet med letbanen ved Oluf Palmes Allé 26-11 2015

Århus Letbanens Variobahn 1111-1211 mod Århus H ved Skejby 9-2 2018

Tv. Letbanens Tango 2103-2203 mod Århus H, Th. Variobahn 1107-1207 mod Århus H ved Århus Universitetshospital 20-8 2018

Letbanens Tango 2101-2201 ankommer til Gl. Skejby fra Lisbjerg Skole 12-2 2019

Letbanens Tango 2111-2211 mord for Gl. Skejby til og fra Lisbjerg Skole 12-2 2019

Trolje på letbanen mellem Vejlby/Skjeby og Lisbjerg,, i baggrunden ses broen over motorvejen og Egå dalen 26-11 2015

Overkørsel på letbanen med mod Egå dalen ved det kommende stoppested Humlehuse. Skiltet vider enkeltsporet overkørsel på tros af banen er dobbeltsporet. Jeg ved ikke om det ar et midlertidigt skilt på grund af kørsel med troljen, det vil tiden vise 26-11 2015

Letbanebroen over motorvejen og Egådalen 22-12 2017

Letbanebroen over motorvejen og Egådalen 22-12 2017

P-pladsen ved stoppesteder Klodhøje, meningen er at stille bulerne her, og tage Letbanen ind til byen, så trafikken bliver mindre i byen 29-6 2018

Letbanens Tango 2101-2204 ankommer til Lisbjerg Bygade fra Århus H, Egå dalen ses i baggrunden 28-8 2018

Letbanens Tango 2104-2204 ankommer til Lisbjerg Bygade fra Lisbjerg Skole 28-8 2018 29-6 2018

Letbanens Tango 2106-2206 venter afgang fer endestationen Lisbjerg Skole mod Århus H 28-8 2018

”The end of the line” Letbanens Tango 2106-2206 venter afgang mod Århus H på Lisbjerg skole 28-8 2018

Billedserie af arbejdet med Århus Letbanen ved Lisbjerg, set fra vejen mod Lisbjerg skole, TV. ligger stoppestedet Lisbjerg Bygade, hvor sporene deler sig mod Lisbjerg Skole og Lystrup, hvor den støder til Grenåbanen.

Billedserie af arbejdet med Århus Letbanen ved Lisbjerg, set fra Randersvejen mod Lystrup, hvor den støder til Grenåbanen.

Arbejdet med letbanen ved Lisbjerg 3-8 2015

Bro over et af vandløbene med mod Egå Engsø mellem Lisbjerg og Lystrup til letbanen 3-8 2015

Arbejdet med rejsning af master til køreledningerne på Letbanen mellem Lisbjerg og Lystrup 4-8 2016

Arbejdet med Letbanen mellem Lystrup og Lisbjerg, der er lagt ballast ud 11-3 2015

Overkørsel på den kommende Letbane mellem Lystrup og Lisbjerg, arbejdet med anlæg af spor er i gang 25-6 2015

Arbejdet med rejsning af master til køreledningerne på Letbanen mellem Lisbjerg og Lystrup 4-8 2016

Arbejdet med letbanen ved OVK 215 mellem Lisbjerg og Lystrup, banen er nu næsten klar til at blive taget i brug, bommene ved overkørslen mangler dog at blive færdigmonteret 11-4 2017

Masterne til køreledningerne på Letbanen er ved at blive rejst mellem Lisbjerg og Lystrup 4-8 2016

Arbejdet med letbanen ved OVK 215 mellem Lisbjerg og Lystrup, banen er nu næsten klar til at blive taget i brug, bommene ved overkørslen mangler dog at blive færdigmonteret 11-4 2017

Arbejdet med letbanen ved OVK 215 mellem Lisbjerg og Lystrup, banen er nu næsten klar til at blive taget i brug, bommene ved overkørslen mangler dog at blive færdigmonteret 11-4 2017

OVK 215 ved Nye station station mellem Lisbjerg og Lystrup på åbningsdagen 30-4 2019

Letbanens Variobahn 1106-1206 ankommer til Nye station fra Århus 6-5 2019

Arbejdet med Letbanen vest for Lystrup 11-3 2015