Smalsporede Baner

På denne side viser jeg nogle billeder fra de smalsporede baner. Det er en blanding af industribaner der var i brug på det tidspunkt billederne blev taget, og billeder af veteranbaner og baner ved museer.

 

Lille Vildmose

Overkørsel ved Dokkedal på mosebrugs banen ved Lille Vildmose 21-10 2001. På bagsiden af omslaget på bogen ”Danmark Smalsporede industribaner” af S. A. Guldvang på forlaget Bane Bøger er der nederst et billede af mosebruges tog i overkørslen.

Mosebrugs banen ved Lille Vildmose går over en grøft ved Dokkedal 21-10 2001

Mosebrugs banen ved Lille Vildmose går over en grøft ved Dokkedal 21-10 2001

Lokomotiv ved Mosebrugs banen ved Lille Vildmose 21-10 2001

Lokomotiv ved Mosebrugs banen ved Lille Vildmose 21-10 2001

Mosebruget ved Lille Vildmose 21-10 2001

Store Vildmose

Mosebrugs banen ved Store Vildmose 18-11 2001

Mosebrugs banen ved Store Vildmose 18-11 2001

Mosebrugs banen ved Store Vildmose 18-11 2001

Overkørsel på mosebrugs banen ved Store Vildmose 18-11 2001

Molerbanen på Fur

Lokomotiver ved den tidligere remise på molerbanen på Fur 31-7 2013

Lokomotiver ved den tidligere remise på molerbanen på Fur 31-7 2013

Moler grav på Fur 31-7 2013

Moler grav på Fur 31-7 2013

Industribane lokomotivet ved museet Hjerl Hede 12-7 2001

Industribanen ved Flynder Sø, museet Hjerl Hede 12-7 2001

Lokomobilet ved museet Hjerl Hede 13-7 2001

Lokomobilet ved museet Hjerl Hede 13-7 2001

Ammunitionsbanen Hanstholm 

Link til Bunkeren Hanstholm

Ammunitionsbanen Hanstholm i bunkeren 1-6 2003

Ammunitionsbanen ved bunkeren Hanstholm 1-6 2003

”Ammunitions toget” Hanstholm 1-6 2003

”Ammunitions toget” Hanstholm 1-6 2003

Stenvad Mosebrugscenter 

Link til Stenbad Mosebrugscenter 

Stenvad Mosebrugs Center 28-7 2004

Lokomotivet løber om ved Stenvad Mosebrugs Center 28-7 2004

Toget ved Stenvad Mosebrugs Center 28-7 2004

Banen ved Stenvad Mosebrugs Center 28-7 2004

Overkørsel på banen ved Stenvad Mosebrugs Center 28-7 2004

Mønsted Kalkgruber

Link til Mønsted Kalkgruber

Kalkværket og det nye spor ved Mønsted Kalkgruber. Det oprindelige spor gik på dæmningen t Tv. der gik ind til ovnen 25-7 2015

Kalkværket og det nye spor ved Mønsted Kalkgruber 25-7 2015

Broen der nu er indgang til Mønsted Kalkgruber, på den gik det oprindelige spor 19-8 3001

Rest af det oprindelige ved Mønsted Kalkgruber 19-8 2001

Det oprindelige spor til den åbne mine ved Mønsted Kalkgruber 19-8 2001

Toget på vej til kalkgruberne da det nye spor ved Mønsted Kalkgruber 25-7 2015

Toget på vej ind i kalkgruberne da det nye spor ved Mønsted Kalkgruber 25-7 2015

Indgangen til Mønsted Kalkgruber med det nye spor 25-7 2015

Toget på det nye spor i Mønsted Kalkgruber 25-7 2015

Søby Brunkulslejre 

Link til Søby Brunkulsmuseum

Smalsporet Lokomotiv ved Museet Søby Brunkulslejre 29-6 2001

Billedserie af forladt gravko ved Søby brunkulslejre fra 2001 til 2017.

Tipvogne ved de tidligere brunkulslejre i Søby 29-3 2020

Billedserie af veje boden Elmers hus i Søby brunkulslejre, der første billeder er fra 2003 og viser husets forfald frem til 2017. I 2018 er man begyndt at restaurer huset.

Sporrester ved Klostermølle 

Link til Klostermølle 

Klostermølle var oprindelig vandmølle for Voer kloster. Efter reformationen blev den kornmølle. I 1872 blev den til træsliberi, siden blev den papfabrik. Fabrikken brændte i 1974. Tilbage står de to turbinehuse og tørladen. Det færdige pap blev på pramme trukket over til Alken station der lå i det modsatte hjørne af Mossø. Der findes flere sporrester fra industribanen ved Klostermølle 16-3 2008

Sporrest ved Klostermølle 21-5 2016

Sporrest ved Klostermølle 21-5 2016

Sporrest ved Klostermølle 21-5 2016

Det andet turbinehus ved Klostermølle 16-3 2008

Tørreladen ved Klostermølle 22-8 2004

Tørreladen ved Klostermølle 16-3 2008

Sporrester ves Tørreladen Klostermølle 22-8 2004

Sporrester ved Tørreladen ved Klostermølle 16-3 2008

Sporrester ved Tørreladen ved Klostermølle 16-3 2008

Sporrester i Tørreladen ved Klostermølle 21-5 2016

Arbejdstoget ved Storebæltsforbindelsen

Arbejdes toget brugt i forbindelse ned anlæg af den faste Storbæltsforbindelse ved Storbælt museet 22-6 2003, museet er nu nedlagt

Arbejdstoget der blev brugt ved Storebæltsforbindelsen 22-6 2003

Arbejdstoget der blev brugt ved Storebæltsforbindelsen 22-6 2003

Original tunnel væge (overskud) ved det nu nedlagte Storbælt museet 22-6 2003

Originalt borehoved ved det nu nedlagte Storbælt museet 22-6 2003

Originalt borehoved ved det nu nedlagte Storbælt museet 22-6 2003

Hvor Storbælt museet lå 19-7 2012

Lokomotiv Nr. 24 venter afgang ved Hedehusgård 25-5 2015

Damplokomotiv Da 7 ved ankommet til Hedehusgård 25-5 2015

Remisen ved Hedehusgård 25-5 2015

Damplokomotiv Da 7 ankommer til Rubjerg fra Hedehusgård 25-5 2015

Lokomotiv Nr. 24 ved Rubjerg 25-5 2015

Damplokomotiv Da 7 ved Rubjerg 25-5 2015

HVB’s lokomotiv nr. 24 mod Fem Ege ved Plantagen trinbræt 29-5 2016

HVB’s lokomotiv nr. 24 mod Fem Ege i overkørslen ved Plantagen trinbræt 29-5 2016

HVB’s Da 7 mod Fem Ege i overkørslen ved Plantagen trinbræt 29-5 2016

HVB’s Da 7 afgår fra Fem Ege mod Hedehusgård 29-5 2016

HVB’s lokomotiv nr. 24 ankommer til Fem Ege fra Hedehusgård 29-5 2016