Smalsporede Baner

På denne side viser jeg nogle billeder fra de smalsporede baner. Det er en blanding af industribaner der var i brug på det tidspunkt billederne blev taget, og billeder af veteranbaner og baner ved museer.

 

Lille Vildmose 

Link til Lille Vildmose Centeret.

 

Overkørsel ved Dokkedal på mosebrugs banen ved Lille Vildmose 21-10 2001. På bagsiden af omslaget på bogen ”Danmark Smalsporede industribaner” af S. A. Guldvang på forlaget Bane Bøger er der nederst et billede af mosebruges tog i overkørslen.

Mosebrugs banen ved Lille Vildmose går over en grøft ved Dokkedal 21-10 2001

Mosebrugs banen ved Lille Vildmose går over en grøft ved Dokkedal 21-10 2001

Sporene ved mosebruget ved lille Vildmose 21-10 2001

Lokomotiv ved Mosebrugs banen ved Lille Vildmose 21-10 2001

Lokomotiv ved Mosebrugs banen ved Lille Vildmose 21-10 2001

Mosebruget ved Lille Vildmose 21-10 2001

Mosebruget ved Lille Vildmose 21-10 2001

Tørvetoget ved Lille Vildmose Centeret 15-7 2020

Remisen ved Lille Vildmose centeret 15-7 2020

Lokomotiv i remisen ved Lille vildmose Centeret 15-7 2020

Tørvetoget ved Lille Vildmose Centeret 15-7 2020

Tørvetoget ved Lille Vildmose Centeret 15-7 2020

Store Vildmose

Mosebrugs banen ved Store Vildmose 18-11 2001

Mosebrugs banen ved Store Vildmose 18-11 2001

Mosebrugs banen ved Store Vildmose 18-11 2001

Overkørsel på mosebrugs banen ved Store Vildmose 18-11 2001

Molerbanen på Fur

Lokomotiver ved den tidligere remise på molerbanen på Fur 31-7 2013

Lokomotiver ved den tidligere remise på molerbanen på Fur 31-7 2013

Moler grav på Fur 31-7 2013

Moler grav på Fur 31-7 2013

Industribane lokomotivet ved museet Hjerl Hede 12-7 2001

Industribanen ved Flynder Sø, museet Hjerl Hede 12-7 2001

Lokomobilet ved museet Hjerl Hede 13-7 2001

Lokomobilet ved museet Hjerl Hede 13-7 2001

Ammunitionsbanen Hanstholm 

Link til Bunkeren Hanstholm

Ammunitionsbanen Hanstholm i bunkeren 1-6 2003

Ammunitionsbanen ved bunkeren Hanstholm 1-6 2003

”Ammunitions toget” Hanstholm 1-6 2003

”Ammunitions toget” Hanstholm 1-6 2003

Stenvad Mosebrugscenter 

Link til Stenbad Mosebrugscenter 

Stenvad Mosebrugs Center 28-7 2004

Lokomotivet løber om ved Stenvad Mosebrugs Center 28-7 2004

Mosebrugsbanen ved Stenvad Mosebrugsventer 3-8 2020

Toget ved Stenvad Mosebrugs Center 28-7 2004

Banen ved Stenvad Mosebrugs Center 28-7 2004

Overkørsel på banen ved Stenvad Mosebrugs Center 28-7 2004

Mønsted Kalkgruber

Link til Mønsted Kalkgruber

Kalkværket og det nye spor ved Mønsted Kalkgruber. Det oprindelige spor gik på dæmningen t Tv. der gik ind til ovnen 25-7 2015

Kalkværket og det nye spor ved Mønsted Kalkgruber 25-7 2015

Broen der nu er indgang til Mønsted Kalkgruber, på den gik det oprindelige spor 19-8 3001

Rest af det oprindelige ved Mønsted Kalkgruber 19-8 2001

Det oprindelige spor til den åbne mine ved Mønsted Kalkgruber 19-8 2001

Toget på vej til kalkgruberne da det nye spor ved Mønsted Kalkgruber 25-7 2015

Toget på vej ind i kalkgruberne da det nye spor ved Mønsted Kalkgruber 25-7 2015

Indgangen til Mønsted Kalkgruber med det nye spor 25-7 2015

Toget på det nye spor i Mønsted Kalkgruber 25-7 2015

Søby Brunkulslejre 

Link til Søby Brunkulsmuseum

Smalsporet Lokomotiv ved Museet Søby Brunkulslejre 29-6 2001

Billedserie af forladt gravko ved Søby brunkulslejre fra 2001 til 2017.

Tipvogne ved de tidligere brunkulslejre i Søby 29-3 2020

Billedserie af veje boden Elmers hus i Søby brunkulslejre, der første billeder er fra 2003 og viser husets forfald frem til 2017. I 2018 er man begyndt at restaurer huset.

Sporrester ved Klostermølle 

Link til Klostermølle 

Klostermølle var oprindelig vandmølle for Voer kloster. Efter reformationen blev den kornmølle. I 1872 blev den til træsliberi, siden blev den papfabrik. Fabrikken brændte i 1974. Tilbage står de to turbinehuse og tørladen. Det færdige pap blev på pramme trukket over til Alken station der lå i det modsatte hjørne af Mossø. Der findes flere sporrester fra industribanen ved Klostermølle 16-3 2008

Sporrest ved Klostermølle 21-5 2016

Sporrest ved Klostermølle 21-5 2016

Sporrest ved Klostermølle 21-5 2016

Det andet turbinehus ved Klostermølle 16-3 2008

Tørreladen ved Klostermølle 22-8 2004

Tørreladen ved Klostermølle 16-3 2008

Sporrester ves Tørreladen Klostermølle 22-8 2004

Sporrester ved Tørreladen ved Klostermølle 16-3 2008

Sporrester ved Tørreladen ved Klostermølle 16-3 2008

Sporrester i Tørreladen ved Klostermølle 21-5 2016

Arbejdstoget ved Storebæltsforbindelsen

Arbejdes toget brugt i forbindelse ned anlæg af den faste Storbæltsforbindelse ved Storbælt museet 22-6 2003, museet er nu nedlagt

Arbejdstoget der blev brugt ved Storebæltsforbindelsen 22-6 2003

Arbejdstoget der blev brugt ved Storebæltsforbindelsen 22-6 2003

Original tunnel væge (overskud) ved det nu nedlagte Storbælt museet 22-6 2003

Originalt borehoved ved det nu nedlagte Storbælt museet 22-6 2003

Originalt borehoved ved det nu nedlagte Storbælt museet 22-6 2003

Hvor Storbælt museet lå 19-7 2012

Lokomotiv Nr. 24 venter afgang ved Hedehusgård 25-5 2015

Damplokomotiv Da 7 ved ankommet til Hedehusgård 25-5 2015

Remisen ved Hedehusgård 25-5 2015

Damplokomotiv Da 7 ankommer til Rubjerg fra Hedehusgård 25-5 2015

Lokomotiv Nr. 24 ved Rubjerg 25-5 2015

Damplokomotiv Da 7 ved Rubjerg 25-5 2015

HVB’s lokomotiv nr. 24 mod Fem Ege ved Plantagen trinbræt 29-5 2016

HVB’s lokomotiv nr. 24 mod Fem Ege i overkørslen ved Plantagen trinbræt 29-5 2016

HVB’s Da 7 mod Fem Ege i overkørslen ved Plantagen trinbræt 29-5 2016

HVB’s Da 7 afgår fra Fem Ege mod Hedehusgård 29-5 2016

HVB’s lokomotiv nr. 24 ankommer til Fem Ege fra Hedehusgård 29-5 2016