Randers Station

Randers station stammer fra 1862 da banen Århus – Randers blev åbnet den 3-9. den 24-8 1869 blev banen til Ålborg åbnet. Banen til Ryomgård – Grenå blev åbnet 24-8 1876, den blev gods og veteranbane 22-5 1971. Fra omkring 2011er alt trafik ophørt på banen, den er nu skinnecykel baner og sporet er fjernet mellem Ållingåbro og Ryomgård.

I 2018 sket en omfattende sporombygning i Randers, hvor begge signalposter blev fjernet.

Privatbanen Randers – Hadsund havde sin egene station; men havde forbindelse til statsbane stationen via havnebanen. Hadsundbanen blev åbnet 9-10 1883 og nedlagt 31-3 1969.

Se RHJ-remise i Randers på siden ”Hist og Her”.

DSB museumstog har nu til huse i remisen ved Randers station.

Tv. Jernbanebroen over Gudenåen ved Randers, Th. den tidligere Ryomgårdbanes bro over Gudenåen ved Randers, Ryomgårdbanens spore er siden blevet lagt om 20-3 2014

Ryomgårdbanens tidligere bro over Gudenåen ved Randers 4-6 2011

Vognvægt og læsseprofil på den ene havnebanen i Randers samt det tidligere spor til Ryomgård før det blev lagt om, Havnebanen var også forbindelsesspor til Hadsundbanens station og til vognfabrikken Scandia. Efter Hadsundbanens lukning forsatte sporet til maskinfabrikken Dronning borg, Til det sydlige havnebassin udgik havnebanen fra Strømmen station på Ryomgårdbanen 16-10 2000

Havnebanen Randers, læseprofilen er fjernet; men skuret til vaogvægter er der stadig 4-6 2011

Havnebanen Randers, vognvægter er nu fjernet 20-3 2014

Randers station fra syd, før en del af godsbanegården blev revet med 25-12 2001

Randers station fra syd efter at godsbanegården delvis er nedrevet 11-5 2013

MX 1001 og MY 1101 mod Langå, ved signalposten sydenden Randers station 4-6 2011

Signalposten i sydenden og ramperne ved godsbanegården Randers, før de blev revet ned 12-5 2002

Post 1 og TU signalerne mod sydøst (Århus) ved Randers station 4-6 2011

Mod sydøst (Århus) fra Randers station efter sporombygning hvor signalposten og TU signalerne er fjernet 27-3 2019

Signalposten sydenden Randers station efter ramperne er fjernet 4-6 2011

MO 1954 mod Langå ved godsbanegården Randers, før ramperne blev fjernet 12-5 2002

Godsbanegården Randers fra gadesiden, den del af godsbanegården er nu revet ned 12-5 2002

Godsbanegården Randers fra sporsiden, fra døren Tv. i billedet er bygningen nu revet ned 12-5 2002

Den tidligere godsbanegård Randers efter det meste af bygningen er revet ned, døren for enden af bygningen ses på forrige billede 4-6 2011

MA lyntog (sølvpilen) ankommer til Randers fra Langå 4-6 2011

IC 4 tog på Randers station 4-6 2011

Randers station fra gadesiden 4-6 2011

Mod nordvest (Aalborg) fra Randers station 4-6 2011

Mod nordvest (Aalborg) fra Randers station efter sporombygningen 27-3 2019

Post 2 i nordvestenden af Randers station (Mod Hobro) 22-5 2004

Signalposten i nordenden af Randers station 12-5 2002

Remisen og drejeskiven i Randers ved åbent hus 12-5 2002