Aalborg Station

Aalborg station er endestation for Randers – Aalborg banen, der blev åbnet 18-9 1869 og udgangsstation for Vendsysselbanen (Aalborg - Frederikshavn), der blev åbnet 15-8 1871. Der har tidligere været tre privatbaner tilknyttet Aalborg, det var dog kun den ene der udgik direkte fra Aalborg.

Det to nordenfjords strækninger var et selskab FFJ Fjerritslev Frederikshavn Jernbanen, den havde en lille sidebane Ørsø - Aså. Den blev åbner Nr. Sundby - Fjerritslev 19-3 1897, Nr. Sundby – Frederikshavn strækningen blev åbnet 19-7 1899. Den lille sidebane på den strækning Ørsø – Aså blev åbnet 11-11 1914. Sæby – Frederikshavn strækningen blev nedlagt 27-5 1062 og Nr. Sundby – Sæby og Ørsø – Aså blev nedlagt 31-3 1968. Året efter blev Nr. Sundby – Fjerritslev medlagt den 31-3 1969.

De to søndenfjords strækninger Aalborg – Hadsund (AHJ) blev åbnet 2-12 1900 og var den eneste der udgik fra Aalborg station. Den anden strækning Aalborg – Hvalpsund (AHB) blev åbnet 16-7 1899 først til Års og den blev 13-7 1910 forlænget til Hvalpsund Hvor der var færgeoverfart til Sundsøre. Hvalpsundbanen udgik fra udgik fra Svenstrup syd for Aalborg. Begge de søndenfjorske baner blev nedlagt 31-3 1969.

Sporet til KGH i Ålborg gik på et lille stykke af Hadsundbanen, og det benyttes nu af veteranbane Limfjordsbanen.

IC 3 tog mod nord, syd for Aalborg, Tv. det tidligere spor til Hadsund nu Limfjordsbanen 19-7 2004

MR tog mod nord, syd for Aalborg, Tv. det tidligere spor til Hadsund nu Limfjordsbanen 19-7 2004

Aalborg privatbaners (APB) tidligere remise ved Aalborg station, i dag har veteranbanen Limfjordedanen til huse i den 19-7 2004

Den tidligere privatbane remise ved Aalborg station 19-7 2004

IC 3 tog fra Randers ved signalposten Aalborg 19-7 2004

Det tidligere godsområde Aalborg 19-7 2004

Aalborg station fra syd 19-7 2004

Nordjyske Jernbaners Lint tog i spor 0 på Aalborg station 25-4 2018

Aalborg station fra gadesiden 19-7 2004

MR tog køres væk fra perronen på Aalborg station 14-5 2010

Aalborg station fra perronsiden 15-6 2013


Nordjyske Jernbaners Lint tog mod Skørping på Aalborg station 25-4 2018

Vandtårnet ved Aalborg station 19-7 2004

Aalborg station fra nord 19-7 2004

PU signalerne mod nord (Frederikshavn) på Aalborg station 19-7 2004

Aalborg station fra nord, IC 3 tog køres væk fra perronen 19-7 2004

Nordenden Aalborg station 19-7 2004

Havnespor ved jernbanebroen Aalborg 19-7 2004, i På sporet af80’erne af Jan Forslund og Mogens Duus på forlaget Holsund er der et billede på s. 23 en MH med godsvogne på sporet, bl.a en tankvogn fra spritfabrikkerne og med broen som baggrund. På min temaside broer er der billeder af jernbanebroen.